Українська Англійська

Кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики

     КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ


  Кафедра дає теоретичні знання та практичні навики у сфері профілактики під час монтажу та експлуатації електротехнічних виробів, засобів пожежної сигналізації та автоматичних систем пожежогасіння.
Кафедра “Електротехніки, промислової  та  пожежної автоматики” створена 31 серпня 2006 року. 
    В даний час кафедра входить до складу інституту пожежної та техногенної безпеки. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують досвідчені науково-педагогічні працівники. На даний час кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики налічує 7 науково-педагогічних працівників, які працюють на постійній основі.                              Типове положення про кафедру
 

 

Історія виникнення кафедри: 

      Кафедра “Електротехніки, промислової  та  пожежної автоматики” створена 31 серпня 2006 року. До складу кафедри на той час входили десять науково-педагогічних працівників, з яких один доктор та чотири кандидати технічних наук.
    В даний час кафедра входить до складу інституту пожежної та техногенної безпеки і
є однією з основних профілюючих кафедр університету, головним завданням якої є підготовка висококваліфікованих працівників для підрозділів ДСНС України.
  Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують досвідчені науково-педагогічні працівники. На даний час кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики налічує 6 науково-педагогічних працівників, які працюють на постійній основі.

    

Колектив кафедри: 

     До складу кафедри входять: начальник кафедри, к.т.н., доцент полковник служби цивільного захисту Кравець Ігор Петрович; професор кафедри, д.т.н., професор Гудим Василь Ілліч; доцент кафедри, к.т.н., доцен Кушнір Андрій Петрович; доцент кафедри, к.т.н., підполковник служби цивільного захисту Шаповалов Олег Валерійович; старший викладач кафедри капітан служби цивільного захисту Назаровець Олег Богданович та старший викладач кафедри старший лейтенант служби цивільного захисту Янків Василь Володимирович. 
 
 

Науково-педагогічний склад: 

начальник кафедри
Кравець Ігор Петрович
кандитат технічних наук, доцент
полковник служби цивільного захисту

професор кафедри
Гудим Василь Ілліч
доктор технічних наук, професор

доцент кафедри
Кушнір Андрій Петрович
кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри
Шаповалов Олег Валерійович
кандитат технічних наук
підполковник служби цивільного захисту

старший викладач кафедри
Назаровець Олег Богданович
капітан служби цивільного захисту


 

старший викладач кафедри
Янків Василь Володимирович

старший лейтенант служби цивільного захисту

 

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Загальна електротехніка
Електробезпека
Електротехніка та пожежна профілактика електроустановок
Електротехніка та запобігання аварій в електроустановках
Пожежна і виробнича автоматика
Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту
Системи автоматичного контролю та спостереження
Основи теорії систем і управління
Метрологія та вимірювання
Метрологія, стандартизація та сертифікація

Науково-методична робота кафедри: 

    Для забезпечення навчального процесу науково-педагогічні працівники кафедри підготовили і видали монографії:
Ø  “Аналіз надійності функціонування електроенергетичних об’єктів” (проф. Гудим В.І., Кінаш Б.М., Кириленко А.В.), 2008 рік;
Ø  “Zagadnienia energetyczne wybranych urzadzen elektrycznych systemjw stalownichych” (проф. Гудим В.І., Крушинін А.М., Грішкевич А.А.), 2010 рік;
Ø  “Динаміка двомасових систем стабілізації режиму в електродугових печах” (доц. Кушнір А.П., Марущак Я.Ю., Лозинський А.О.), 2011 рік;
 
навчальні посібники:
Ø  “Загальна електротехніка. І частина. Теорія електричних і магнітних кіл” (під редакцією проф. Гудима В.І.) (гриф МОН), 2007 рік;
Ø  “Загальна електротехніка ІІ частина. Електрообладнання та електроустановки” (під редакцією проф. Гудима В.І.), 2009 рік;
Ø  “Оцінювання пожежної небезпеки електроустановок” (доц. Рудик Ю.І.,
Воробйов О.І.), 2009 рік;
Ø  “Протипожежний захист електрообладнання та електричних мереж”
(доц. Кравець І.П.), 2010 рік;
Ø  “Математичне моделювання та дослідження технічних об’єктів” (проф. Гудим В.І., Кінаш Б.М., Кухарська Н.П.), 2010 рік;
Ø  “Автоматичні сповіщувачі систем пожежної сигналізації” (доц. Кушнір А.П.) 2012 рік,
Ø  “Вимірювання фізичних величин у галузі безпеки життєдіяльності” (Гудим В.І., Яцишин С.П.)
а також ряд методичних посібників та вказівок для проведення практичних занять з предметів кафедри.
Отримали гриф Вченої ради університету та готуються до друку наступні навчальні посібники: “Електротехнічні системи автомобілів” (Шаповалов О.В., Лин А.С., Кравець І.П.), «Основи виробничої автоматики» (Кушнір А.П., Гудим В.І.).
Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у проведенні спеціальних навчань для фахівців промислових об’єктів України з метою отримання ними ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

Матеріально-технічна база: 

 

        Для набуття практичних навиків у сфері профілактики електричних систем та електроустановок на кафедрі електротехніки, промислової та пожежної автоматики  функціонує сучасна спеціалізована лабораторія електротехніки та пожежної профілактики електроустановок. У лабораторії знаходяться 6 стендів, на яких фізичні моделі поєднані з комп’ютерною технікою. Це дає можливість змоделювати реальні умови  роботи електроустановок постійного та змінного струму із збереженням отриманих результатів в пам’яті комп’ютера. Працівниками кафедри розроблено комплекс імітаційних комп’ютерних лабораторних робіт з теорії електричних кіл на основі математичних моделей. Дані лабораторні роботи дозволяють змоделювати ті ж самі умови роботи електроустановок що і на фізичних моделях та порівняти отримані результати.
       Крім того у лабораторії знаходяться 4 стенди, які дозволяють досліджувати характеристики електричних двигунів та аварійні режими їх роботи.
   В даній лабораторії майбутні спеціалісти мають можливість закріпити знання, отримані під час лекційних занять, ознайомитися та дослідити реальні прояви електромагнітних явищ і процесів, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок природних катастроф і техногенних аварій на виробництві та в побуті.

 

       
      В кабінеті “Пожежна профілактика електроустановок”  досліджуються причини аварійних ситуацій та вивчаються профілактичні заходи щодо їх запобігання. За допомогою діючих електроустановок, макетів та стендів майбутні фахівці вчаться визначати відповідність електрообладнання навколишньому середовищу, тим самим запобігаючи можливому виникненню пожеж, вибухів та аварій техногенного походження.
        

Лабораторія “Виробнича та пожежна автоматика” складається із декількох приміщень, в яких розміщені стенди та макети, засоби промислової та пожежної автоматики, елементи пожежної сигналізації. В одному з приміщень встановлені сучасні діючі спринклерні та дренчерні установки водяного пожежогасіння з різними технічними характеристиками, в іншому -  взірці газових і порошкових стаціонарних установок пожежогасіння. В даній  лабораторії майбутні спеціалісти вивчають будову, принцип дії цих установок і мають можливість  власноруч здійснювати їх налагодження, що дає можливість значно підвищити їх професійний та науковий рівень.

         Набуті знання дозволять майбутнім випускникам нашого університету забезпечити безпечну життєдіяльність на виробництві та в побуті.

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

 
Працівники кафедри працюють над тематиками науково-дослідних робіт:
 

 
1. Дослідження причин виникнення пожеж від режимів електричних мереж і розробка рекомендацій щодо їх запобігання (проф. Гудим В.І., ст. викл. Назаровець О.Б., ст. викл. Янків В.В., викл. Гаврилюк А.Ф.), 
 

 
 
2.  Розробка і дослідження характеристик пожежних сповіщувачів (доц. Кушнір А.П).

3.  Автономні джерела живлення в установках пожежної автоматики (доцент Шаповалов О.В.).

 

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

       При кафедрі працює науково-технічне товариство курсантів та студентів, які залучаються до науково-дослідної роботи і активно приймають участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах та олімпіадах з предметів кафедри.
1. Курсанти та студенти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри (Півцьо Н.Р. – науковий керівник Янків В.В.; Зведенюк С.П. – науковий керівник Шаповалов О.В.; Близнюк Г.І. – науковий керівник Кушнір А.П.) підготовили наукові роботи та взяли участь в І етапі конкурсу наукових робіт курсантів та студентів, проведеного на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Переможець університетського конкурсу магістр Близнюк Г.І. взяла участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт і отримала ІІ призове місце.
 
2. На Міжнародній науково-практичній конференції курсантів і студентів "Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності", яка відбулася 27 березня 2015 року в нашому університеті, виступили курсанти та студенти, закріплені за науковими керівниками з кафедри електротехніки, промислової та пожежної автоматики, з тезами на теми:
 
Ø "Механізм повороту платформи пожежного автопідйомника" (магістр Базалюк В.І.; науковий - керівник доцент Кушнір А.П.);
Ø "Тепловий пожежний сповіщувач із змінним пороговим рівнем спрацювання" (магістр Русановський П.М.; науковий - керівник доцент Кушнір А.П.);
Ø "Вплив частотного керування асинхронного двигуна на параметри внутрішнього протипожежного водопостачання" (курсант Зведенюк С.П. – ПБ-46; науковий керівник – старший викладач кафедри Шаповалов О.В.).
"Термічна дія струму блискавки на елементи систем блискавкозахисту" (курсант Півцьо Н.Р. – ПБ-46; науковий керівник - викладач кафедри Янків В.В.).
 
3. На кафедрі електротехніки, промислової та пожежної автоматики проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання». Переможцями І етапу по 15-бальній системі визнано:
·        1-ше місце (14 балів) – курсант навчальної групи ТТ - 31 Баток І.Й.;
·        2-ге місце (13 балів) – студент навчальної групи ТТ - 32 Брень В.В.;
·        3-тє місце (12 балів) – студент навчальної групи ТТ – 32 Бугійчук О.Ю.
Переможці університетської Олімпіади взяли участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з даної дисципліни, який відбувся 31 березня – 03 квітня 2015 року на базі Миколаївського Національного аграрного університету. ЇЇ учасник, курсант навчальної групи ТТ - 31 Баток І.Й., нагороджений грамотою за високий рівень теоретичних знань, виявлених під час проведення даної олімпіади з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання». Його керівник, викладач кафедри електротехніки, промислової та пожежної автоматики Янків В.В. отримав сертифікат учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та грамоту за активну участь у проведенні цієї олімпіади.
В лютому було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна електротехніка»
4. 28.04.2014 року на кафедрі електротехніки, промислової та пожежної автоматики за підтримки компанії «Бранд Майстер плюс» відбувся конкурс на кращий курсовий проект з предмету "Пожежна і виробнича автоматика", на якому визначені три призових місця:
·        1-ше місце – курсант взводу ПБ - 44 Запотинський О. І.;
·        2-ге місце – курсант взводу ПБ - 42 Васютяк А. О.;
·        3-тє місце – курсант взводу ПБ – 41 Шпак Р. М..
Переможець конкурсу та його керівник, викладач Янків Василь Володимирович, отримали пам’ятні призи від компанії «Бранд Майстер плюс».
       
     В листопаді сумісно з представниками компанії «Пожтехніка Україна» проведений семінар на тему «Сучасні системи пожежної автоматики».

Дозвілля: 

     Науково-педагогічні працівники кафедри постійно проводять з особовим складом закріплених начальних взводів і груп щотижневі інформаційні години та індивідуально-виховні бесіди, організовують культпоходи та екскурсії по історичних місцях Львівщини та України.

Науково дослідна робота: 

   Одним із основних напрямів роботи кафедри є наукова діяльність. На кафедрі ЕППА проводяться наукові-дослідні роботи за темами: "Дослідження причин виникнення пожеж від режимів електричних мереж і розробка рекомендацій щодо їх запобігання" (проф. Гудим В.І., ст. викл. Назаровець О.Б., ст. викл. Янків В.В., викл. Гаврилюк А.Ф.), "Моделювання і розробка засобів обмеження перенапруг комутаційного та грозового походження" (проф. Гудим В.І, ст. викл. Назаровець О.Б.),
 

"Синтез двомасових електромеханічних систем пожежної техніки. Розробка і дослідження характеристик пожежних сповіщувачів" (доц. Кушнір А.П), "Розробка заходів та засобів для діагностики технічного стану побутових електромереж з метою запобігання виникнення пожеж" (проф. Гудим В.І.), "Автономні джерела живлення в установках пожежної автоматики" (м-р сл. ц.з. Шаповалов О.В.).

 

Завершена науково-дослідна робота на тему: "Розробка математичних моделей систем електропостачання споживачів для оцінки електромагнітних і теплових процесів та надійності систем безпеки життєдіяльності".
      Опубліковані монографії:
Ø   "Аналіз надійності функціонування електроенергетичних об’єктів" (Гудим В.І., Кінаш Б.М., Кириленко А.В.);
Ø   "Динаміка двомасових систем стабілізації режиму в електродугових печах" (Кушнір А.П., Марущак Я.Ю., Лозинський А.О).
 25.01.2013 року відбувся захист кандидатської дисертації здобувача Юрківа Богдана Мирославовича, який був закріплений за нашою кафедрою, за темою „Розвиток методів аналізу електричних мереж для оцінки і запобігання пожежонебезпечних режимів”. Науковий керівник – професор Гудим Василь Ілліч.

За результатами наукових досліджень у 2015 році відбулись захисти кандидатських дисертацій:
1. «Підвищення ефективності протипожежного захисту колісних транспортних засобів» (ад’юнкт Гаврилюк А.Ф., науковий керівник професор Гудим В.І.);
2. «Визначення причин виникнення пожеж в житлових та громадських будівлях від внутрішніх електромереж» (ад’юнкт Назаровець О.Б. науковий керівник професор Гудим В.І.).

     При кафедрі створена дільниця науково-дослідної лабораторії, яка постійно вдосконалюється та поповнюється вимірювальним обладнанням і дає можливість дисертантам успішно проводити експериментальні дослідження. Працівники кафедри регулярно приймають участь у Міжнародних науково-технічних конференціях.           За результатами наукових досліджень опубліковано тези доповідей та ряд статей у вітчизняних і зарубіжних журналах. За результатами наукових досліджень отримано патенти на винаходи.
Систематично проводяться наукові семінари університету під керівництвом професора кафедри Гудима В.І. Секретар семінарів – доцент кафедри Кушнір А.П.

Інформація абітурієнту: 

    Для осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, обчислюється конкурсний бал шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, результату випробування з оцінки рівня фізичної підготовки та додаткових балів, передбачених наказами МОНмолодьспорту.
Зарахування вступників проводиться у такі терміни:

  • на денну форму навчання— до 25 серпня;
  • на заочну форму навчання — до 22 вересня.

Кандидати на навчання за державним замовленням обов’язково проходять:

  • медичний огляд лікарсько-експертною комісією з обов’язковим психофізіологічним дослідженням (оцінкою рівня нервово-психологічної стійкості та оцінкою спроможності вступника виконувати в майбутньому обов’язки працівника оперативно-рятувальних підрозділів МНС України);
  • оцінку рівня фізичної підготовки (виконання спортивних нормативів).

     Вступники, які подали сертифікати нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів і нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.
Оцінювання знань, рівня фізичної підготовки абітурієнтів на вступних випробуваннях у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Під час конкурсного відбору результати випробування з оцінки рівня фізичної підготовки враховуються нарівні з результатами зовнішнього незалежного оцінювання. На період вступних випробувань абітурієнти не забезпечуються безкоштовним житлом, харчуванням та проїздом.
     Перелік предметів, з яких у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проводитиметься конкурс за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання за напрямком підготовки 6.170203 Пожежна безпека:
- Математика (профілюючий);
- Українська мова та література;
- Фізика або хімія.


 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету