Українська Англійська

ЛДУБЖД

Історична пам'ятка

Музей університету

Для кожного навчального закладу важливою є його історія. Історія виникнення Львівського державного університету безпеки життєдіяльності задокументована та збережена в музеї, який функціонує на базі Університету. Він був урочисто відкритий 14 червня 2003 року з ініціативи ректора університету генерал - лейтенанта сл. ц. з. Козяра М. М. Діюча експозиція музею була обладнана та підготовлена полковником вн. сл. у відставці Харчуком А. І. і підполковником вн. сл. у відставці Калініним О. С. при матеріальній підтримці начальників ГУ МНС 10 областей. На урочистому відкритті музею був присутній Міністр з питань надзвичайних ситуацій генерал-полковник вн. сл. Григорій Рева.  Музей складається з 4 залів, кожен з яких є тематичним та розкриває певний етап у розвитку та діяльності ЛДУ БЖД.

     У першому залі наведена історична довідка про будівлю Університету. Будівля, в якій розташований ЛДУ БЖД, була зведена в середині 19 століття за розпорядженням австро - угорського імператора Франса - Йосифа при сприянні генерал-ад'ютанта кайзера графа Грюнера. 28 лютого 1851 року під час перебування Цісаря Австро-Угорської імперії у Львові, представники міста подали йому прохання про зведення Будинку військових інвалідів для виходців Галичини, скалічених у боях, аби вони могли отримати гідне життя на власній землі. Імператор задовольнив це прохання і звелів, щоб будівля була зведена за планом відомого архітектора Теофіла Гансена і коштом у сумі 700 тис. злотих ринських. Міською владою для будівництва монументального комплексу разом із каплицею, на пропозицію бургомістра Львова Кароля Гоепфлінгена-Бергендорфа, була виділена ділянка на фільварку      Піліховського (нині вул. Клепарівська, 35). Скликане з цього приводу представництво столичного міста Львова подарувало для будівництва Будинку інвалідів згадану міську ділянку з дубовим лісом і надало безкоштовно для використання міську цегельню. Після возз'єднання Західних областей України в єдину Україну у будівлі в 1939-1941рр. знаходився 233 полк НКВС (в/ч 7480). Під час Великої Вітчизняної війни будинок не був пошкоджений і 10 серпня 1944 року в ньому знову розмістилася в/ч 7480. За рішенням Міністерства внутрішніх справ СРСР у травні 1954 року в будинку було розміщено Київське пожежно-технічне училище, яке передислокували до Львова. Згодом його перейменували на Львівське пожежно-технічне училище МВС СРСР.
В залі описана історія церкви Пресвятої Богородиці, яка входить до архітектурного ансамблю будівлі. Архітектор Теофіл Гансен запроектував її на плані грецького хреста, вписаного в квадрат. Каплицю побудовано в 1855-1863 роках у комплексі з головним корпусом. З 1939 року будівля каплиці зазнала руйнувань, використовувалась не за призначенням. Тривалий час в ній розміщувався речовий склад. З метою духовного відродження та виховання курсантів у квітні 1993 року тодішній ректор училища полковник внутрішньої служби Б.М.    Грицай виступив з ініціативою реставрувати каплицю і перенести речовий склад в інше місце. Митрополит Львівський та Сокальський Андрій 11 жовтня 1998 року за канонами Української православної церкви, освятив каплицю як Церкву Покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні Церква Покрови Пресвятої Богородиці є осередком духовного життя  Університету. Кожної неділі та у святкові дні тут проводяться Богослужіння, в яких беруть участь не тільки курсанти та студенти, а й усі бажаючі.
У другому залі відтворена історія виникнення, становлення та розвитку навчального закладу. В жовтні 1947 року в м. Києві на базі першої сержантської школи УПО УМВС Київської області були створені Курси удосконалення офіцерського складу пожежної охорони з терміном навчання 10 місяців (профілактики) і 15 місяців (командири відділень). 18 квітня 1948 року курсам було вручено Бойовий Прапор, а 8 травня 1948 року особовий склад вперше приведений до військової Присяги. Перший випуск 46 слухачів відбувся в січні 1949 року. Цього ж року кількість слухачів збільшується на 100 осіб з терміном навчання 11 місяців.
 
  

     У липні 1951 року на курсах змінюється профіль навчання і вони перейменовуються в Київські курси підготовки офіцерського складу воєнізованої пожежної охорони МВС СРСР. Історичною віхою став наказ МВС СРСР від 22 липня 1952 року про створення на базі Київських курсів підготовки офіцерського складу ВПО МВС СРСР Київського пожежно-технічного училища зі штатом 344 особи постійного складу і 840 курсантів.
     З 4 по 10 травня 1954 року Київське пожежно-технічне училище передислокували в м. Львів і відповідно до наказу МВС СРСР воно перейменовано у Львівське пожежно-технічне училище МВС СРСР. В 1959 році до структури училища вносяться зміни - ліквідовується політвідділ, а в 1960 році до категорії робітників і службовців переводяться 22 особи начальницького і 6 осіб сержантського і рядового складу. 1966 року училище підпорядковується Управлінню навчальних закладів Міністерства охорони громадського порядку СРСР і отримує назву Львівське пожежно-технічне училище МОГП СРСР. З 31 липня 1991 року училище підпорядковується МВС України. Поворотним пунктом у житті училища, як і держави в цілому, став Акт проголошення Незалежності України. Педагогічний колектив училища ініціював та першим серед навчальних закладів МВС України в 1993 році перейшов на викладання всіх предметів українською мовою. У 1994 році було побудовано навчально-тренувальний центр в с. Цунів Городоцького району Львівської області для проведення табірних зборів з першокурсниками. Від імені Львівської облдержадміністрації в 1995 році училищу було вручено новий Прапор з українською символікою. Важливою подією в житті університету стало Розпорядження Кабінету Міністрів України відповідно до якого 21 червня 2001 року Львівське пожежно-технічного училища МВС України реорганізоване у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України. Згідно Указу Президента України від 27 січня 2003 року наш Інститут перейшов у підпорядкування Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
     З метою якісно нової підготовки фахівців для підрозділів служби цивільного захисту України та прагнення долучитися до європейських освітніх стандартів Болонського процесу 29 березня 2006 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України Львівський інститут пожежної безпеки МНС України реорганізований у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 1 червня 2009 року Університет став членом Європейської Асоціації вищих навчальних закладів, які працюють в галузі безпеки людини (EFSCA).
Також у цьому залі представлені різні зразки військової форми характерні для різних періодів та вивішені 4 прапори, як символи різних етапів створення Університету.
Наступний зал пропонує увазі відвідувачів основні напрямки розвитку Університету, а саме: матеріально-технічна база, наукова база, виховний процес, навчальний процес, практичне навчання, культурно-масова робота, спортивно-масова діяльність, міжнародна діяльність та виконання державних завдань. У зв'язку з переплануванням території училища з 1985 р. почалося і в короткий термін завершено будівництво навчально-спортивного комплексу, навчальної пожежної частини, теплодимокамери. В умовах незалежності України викладацький склад університету продовжує працювати над підвищенням свого наукового рівня. На той момент з'являється перші книжки українською мовою даного спрямування. Для керівництва навчальною ділянкою у 2001 р., згідно з Законом України «Про освіту», було створено першу Вчену Раду під керівництвом ректора інституту полковника вн. сл. Козяра М. М.  

     Що стосується виховної діяльності то дотримуючись спадкоємності поколінь, традицій пожежної охорони, нашого навчального закладу, виховна діяльність здійснюється на основі діючого законодавства України, наказів і розпоряджень служби МНС України. В основі концепцій виховання курсантів та студентів лежить формування у них рис громадянина, патріота та гуманіста.
Університет приймав участь у виконанні державних завдань. З 19 червня по 9 серпня 1980 року у складі окремого батальйону під керівництвом начальника училища полковника внутрішньої служби А.В. Севрука 459 осіб особового складу училища забезпечували протипожежну безпеку Олімпійських об'єктів у м. Таллінні, де проводилася вітрильна регата ХХІІ    Олімпійських ігор. За зразкове виконання цього завдання училище було нагороджене Почесною Грамотою Президії Верховної Ради СРСР та Почесною грамотою організаційного комітету Олімпійський ігор 1980 року в Москві. 21 лютого 1989 року особовий склад училища у складі трьох батальйонів виконував завдання охорони громадського порядку у м. Карабах Азербайджанської РСР. Конкретні завдання нашому навчальному закладу були поставлені щодо охорони громадського порядку під час перебування у м. Львові Святішого Отця Іоана Павла ІІ 25-27 червня 2001 року.
     Культурно - масова робота представлена фактами про прийняття участі нашого духового оркестру у міроприємствах різного масштабу та значення, як загальнодержавного так і міждержавного. Керівником оркестру ЛДУ БЖД, Заслуженим діячем культури, Сливою Я. М. та підполковником сл. ц.з. Крешчишином був розроблений « Марш пожежника», що став гімном нашого навчального закладу. Слід відзначити вагому роль в культурно-масовій роботі нашого самобутнього художника підполковника вн. сл. Ткаченка С. А. які неодноразово виставлялись у різних галереях. Наш колектив художньої самодіяльності неодноразово брав участь у змаганнях як Всеукраїнських так і міждержавних, та є частим гостем Республіки Польща.
Спортивна слава ЛДУ БЖД теж не втрачає своє сили і сьогодні. У музеї представлені стенди з усіма здобутками наших спортивних команд за весь період розвитку університету. З моменту передислокації у м. Львів спортивні команди училища беруть участь у змаганнях з багатьох видів спорту: гирьовий спорт, кульова стрільба, плавання, офіцерське триборство, самбо, рукопашний бій, пожежно-прикладного спорту та ін.
Окремий куток присвячений міжнародній співпраці, що з кожним роком набирає все більших обертів. На даний момент ЛДУ БЖД співпрацює з 14 країнами світу, і забезпечує стажування наших курсантів за кордоном, з метою отримання додаткового досвіду. Початком такої співпраці стало стажування наших курсантів з ініціативи Козяра М. М. у Франції та Краківській школі аспірантів Державної пожежної служби республіки Польща, а польських кадетів у нас.
     Останній зал - кімната пам'яті і слави, присвячений героям Чорнобиля, що боролися зі стихією та випускникам, що є гордістю університету, які здійснили героїчні вчинки та нагороджені державними відзнаками. В традиціях нашого навчального закладу прерогативою завжди була й залишається фахова підготовка висококваліфікованих спеціалістів. Зокрема у цьому залі є представлені фото тих людей, яких з нами уже немає, але які першими вступили у боротьбу з палаючим реактором Чорнобиля задля збереження нашого життя - це Свентицький Олександр, Климчик Сергій, Біленко І. Л. та багато інших. В 1986 році заступник начальника училища підполковник внутрішньої служби І.Л. Біленко, начальник пожежно-тактичного циклу підполковник внутрішньої служби А.Ф.Лебідь, викладач майор внутрішньої служби М.В. Судінцин та 9 курсантів брали безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За мужність та відвагу майора вн.сл. Судніцина М. В. було нагороджено медаллю « За відвагу на пожежі». 
    Наші випускники своєю сумлінною службою та наполегливою працею гідно примножують славні традиції рідної альма-матер. Сьогодні чимало з них перебувають на керівних посадах департаментів, обласних управлінь та підрозділів ДСНС України, а також країн колишнього Союзу.
     Музей став центром проведення просвітньої роботи для курсантів і студентів, та виховання духу патріотизму. Також тут проводиться робота по професійному вихованню, зокрема професійна орієнтація та викликання почуття гордості за обрану професію, збереження всіх традицій пожежництва, і увіковічення, пам'ять про вихованців навчального закладу, що здійснили героїчні вчинки та нагороджені державними відзнаками.
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02