Українська Англійська

Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки

      Інститут пожежної та техногенної безпеки створений у серпні 2010 на базі двох факультетів: пожежної та техногенної безпеки і пожежно-рятувальної справи. Інститут є одним з основних структурних підрозділів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Девізом Інституту є латинський вираз "Ad Astra" («До зірок»), який націлює курсантів та студентів на плідну наукову та активну громадську діяльність. Пріоритетними напрямками діяльності Інституту є формування особистості та підготовка висококваліфікованих фахівців для підрозділів ДСНС України, навчально-виховна робота, створення сприятливих умов для засвоєння курсантами та студентами знань, умінь і навичок, необхідних для опанування обраної спеціальності.
     В основі ідеології нашого інституту є національна ідея. Цим принципом керуємося у навчально-виховній роботі. За останні 10 років завдяки наполегливій праці науково-педагогічного персоналу вдалося досягнути значних результатів, а головне - здобути європейське визнання.
      
В інституті готують фахівців:
 • за напрямом підготовки 261 «Пожежна безпека» - бакалавр;
 • за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» - бакалавр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня - «молодший спеціаліст»);
 • за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» - магістр;
 • за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» - бакалавр;
 • за спеціальністю 073 «Менеджмент» - магістр;
 •  за напрямом підготовки 275 «Транспортні технології» - бакалавр;
 • за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» - бакалавр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня - «молодший спеціаліст»);
 • за спеціальністю 275 «Транспортні технології» - магістр.

  
                                                               
Перелік посад, на яких може працювати випускник:
 • начальник караулу державної пожежно-рятувальної частини;
 • начальник відділення державного пожежно-рятувального поста;
 • фахівець служби цивільного захисту державних адміністрацій міст, районів, областей;
 • інженер з пожежно-рятувальних робіт;
 • державний інспектор з нагляду у сферах пожежної і техногенної безпеки;
 • інженер дослідно-випробовульної лабораторії;
 • інженер з проектування систем пожежогасіння та пожежної сигналізації;
 • інженер з проектування систем протидимного захисту;
 • інженер з проектування систем та пристроїв блисковкозахисту;
 • експерт з оцінки протипожежного стану об’єктів;
 • фахівець служби пожежної безпеки структурних підрозділів (МВС, ЗСУ, СБУ, Департамент прикордонної служби України та інші);
 • Інспектор служби безпеки дорожнього руху ДСНС України;
 • Інспектор Національної поліції;
 • Інспектор з охорони праці та техніки безпеки автотранспортного підприємства;
 • Інженер з транспорту;
 • Інженер з безпеки руху;
 • Ревізор автомобільного транспорту;
 • Експедитор з перевезення вантажів;
 • Інженер інформаційно-обчислювального центру автотранспортного підприємства;
 • Диспетчер служби перевезень;
 • Диспетчер автомобільного транспорту;
 • Агент із замовлень на перевезення тощо.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету