Українська Англійська

ЛДУБЖД

Інститут післядипломної освіти

   Інститут післядипломної освіти створено в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у лютому 2014 року на базі факультету післядипломної освіти. Основною метою діяльності інституту є підготовка та післядипломна освіта працівників ДСНС України та інших міністерств і відомств. Інститут післядипломної освіти є сьогодні ключовою ланкою в системі неперервного навчання в університеті. Система постійного оновлення знань, поповнення інформації, вдосконалення вмінь та навичок одержала назву «освіта впродовж всього життя», тому основними напрямами діяльності Інституту післядипломної освіти є реалізація стратегії розвитку системи післядипломної освіти, що ґрунтується на світових стандартах, сучасних освітніх технологіях, інноваційних педагогічних ідеях, передовому педагогічному досвіді; забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації працівників підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу професійних аварійно-рятувальних служб відповідно до суспільних вимог; мобільності, швидкого реагування на зміни у суспільстві та технологій; ефективна підготовка працівників служб усіх рівнів.
   Інститут розміщується в головному корпусі будівлі університету і забезпечений мультимедійним лекційним залом, спеціалізованим навчальним класом, лабораторією тренажерів сучасних систем протипожежного захисту, службовими та побутовими приміщеннями. 

 
 

 Основними структурними складовими інституту є:

 • відділення підготовки робітничих кадрів;
 • кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ;
 • навчально-тренувальний полігон;
 • лабораторія дистанційного навчання

     

   


 
 


Основними напрямками діяльності інституту післядипломної освіти є:

 • підвищення кваліфікації працівників органів управління та підрозділів ДСНС України;
 • спеціалізація працівників органів управління та підрозділів ДСНС України;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників  закладів освіти;
 • підвищення кваліфікації та поглиблення професійних знань та вмінь фахівців різних міністерств, відомств, галузей за напрямками протипожежного захисту об'єктів на договірних засадах;
 • організація і проведення спеціального навчання фахівців суб'єктів господарювання, які виробляють (підтримують) ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення;
 • організація і проведення занять з працівниками суб'єктів господарювання різних форм власності з пожежно-технічного мінімуму;
 • підготовка абітурієнтів до вступу в університет на курсах підготовки до вступу у вищі навчальні заклади;
 • курси іноземних мов;
 • навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки;
 • курси водіїв категорія В, С;
 • участь у міжнародній співпраці Університету.

    


Контактна інформація
м. Львів вул. Клепарівська, 35
тел. (032) 233-14-68
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02