Українська Англійська

Відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення

Відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення (ВВСГРтаПЗ) є структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Відділ очолює начальник відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення, який здійснює загальне керівництво відділом.

Відповідно до Положення про відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення, основними завданнями Відділу є:
- розробка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів за напрямком виховної та соціально-гуманітарної роботи в Університеті;
- методичне та організаційне забезпечення соціальної роботи, гуманітарної підготовки, інформаційно-пропагандистського забезпечення, індивідуальної виховної роботи, культурно-просвітницької роботи, сприяння статутній діяльності громадських організацій університету;
- планування, організація та проведення занять з начальницьким складом курсантських підрозділів з питань виховної та соціально-гуманітарної роботи;
- підготовка та своєчасне подання звітної документації про діяльність університету з виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення до МОН України, ДСНС України, інших відомств за підпорядкуванням;
- сприяння організації патріотичного виховання особового складу засобами наочної агітації, пропаганді кращих традицій навчального закладу, сумлінного ставлення до навчання та виконання службових обов’язків;
- надання методичної допомоги в організації статутної діяльності громадським організаціям університету (рада курсантського та студентського самоврядування, рада ветеранів) та їх участі у виховному процесі;
- сприяння розвитку творчих колективів та здійснення контролю за діяльністю мистецькі самодіяльних гуртків університету та окремих талановитих виконавців, їх участі у міських, обласних, відомчих та республіканських заходах;
- організація проведення фестивалів, концертів, оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності, виставок робіт самодіяльних художників та інших заходів, у тому числі із залученням членів сімей працівників університету;
- організація проведення урочистих заходів університету з нагоди знаменних дат і подій, методична допомога керівникам підрозділів в організації дозвілля особового складу;
- організація та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження служби цивільного захисту, роботи (для рятувальників) та навчання (для курсантів);
- оцінка рівня індивідуально-психологічних якостей осіб рядового і начальницького складу, які враховуються під час проведення їх атестації;
- вивчення соціально-психологічного клімату в підрозділах Університету з метою визначення основних чинників, які мають вплив на діяльність колективу та надання консультативної допомоги керівникам структурних підрозділів у формуванні необхідного рівня сприятливості соціально-психологічного клімату шляхом створення умов високої вимогливості й взаємодопомоги;
- надання допомоги керівництку Університету з питань створення ефективної системи психологічної готовності осіб рядового і начальницького складу до виконання завдань за призначенням;
- надання психологічної допомоги та підтримки особам рядового і начальницького складу, які перебували в екстремальних умовах та постраждали внаслідок дії стрес-факторів;
- проведення психопрофілактичної роботи, спрямованої на збереження, зміцнення й відновлення психологічної безпеки та психічного здоров’я осіб рядового і начальницького складу, попередження виникнення соціально-психологічної та особистісної дезадаптації;
- проведення психопрофілактичної роботи, спрямованої на зміцнення й відновлення соціально-психологічного благополуччя та здоров'я працівників Університету, попередження виникнення соціально-психологічної та особистісної дезадаптації;
- виявлення за допомогою психологічних та соціологічних методів чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічних проблем у службовій діяльності особового складу.

 
У своїй діяльності відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпеченняі дотримується вимог Конституції, Законів України, Постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів, розпоряджень, інструкцій, вказівок ДСНС України, Статуту університету, а також Положення про відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення.
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02