Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення

Відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення (ВВСГРтаПЗ) є структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Відділ очолює начальник відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення, який здійснює загальне керівництво відділом.

Відповідно до Положення про відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення, основними завданнями Відділу є:
- розробка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів за напрямком виховної та соціально-гуманітарної роботи в Університеті;
- методичне та організаційне забезпечення соціальної роботи, гуманітарної підготовки, інформаційно-пропагандистського забезпечення, індивідуальної виховної роботи, культурно-просвітницької роботи, сприяння статутній діяльності громадських організацій університету;
- планування, організація та проведення занять з начальницьким складом курсантських підрозділів з питань виховної та соціально-гуманітарної роботи;
- підготовка та своєчасне подання звітної документації про діяльність університету з виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення до МОН України, ДСНС України, інших відомств за підпорядкуванням;
- сприяння організації патріотичного виховання особового складу засобами наочної агітації, пропаганді кращих традицій навчального закладу, сумлінного ставлення до навчання та виконання службових обов’язків;
- надання методичної допомоги в організації статутної діяльності громадським організаціям університету (рада курсантського та студентського самоврядування, рада ветеранів) та їх участі у виховному процесі;
- сприяння розвитку творчих колективів та здійснення контролю за діяльністю мистецькі самодіяльних гуртків університету та окремих талановитих виконавців, їх участі у міських, обласних, відомчих та республіканських заходах;
- організація проведення фестивалів, концертів, оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності, виставок робіт самодіяльних художників та інших заходів, у тому числі із залученням членів сімей працівників університету;
- організація проведення урочистих заходів університету з нагоди знаменних дат і подій, методична допомога керівникам підрозділів в організації дозвілля особового складу.
 
У своїй діяльності відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпеченняі дотримується вимог Конституції, Законів України, Постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів, розпоряджень, інструкцій, вказівок ДСНС України, Статуту університету, а також Положення про відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення.
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02