Українська Англійська

Навчально-науковий інститут цивільного захисту

 

Навчально-науковий інститут цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, створений у серпні 2010 року, сьогодні є одним з найпотужніших і за багатьма напрямами визначальним в Університеті. Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами бакалавра та магістра за спеціальностями:

  • «Екологія»;
  • «Кібербезпека»;
  • «Комп’ютерні науки»;
  • «Цивільна безпека» (цивільний захист, охорона праці);
а також за освітньо-науковими  програмами  підготовки докторів філософії наукових спеціальностей  «Екологія», «Комп'ютерні науки».
Всі спеціальності направлені на безпеку, доповнюють та поглиблюють одна одну, дозволяють реалізувати комплексні та різнобічні підходи до підготовки майбутніх фахівців, здатних виконувати свої професійні обов’язки на високому рівні.


 

www.facebook.com/Idubgd.icz


Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02