Українська Англійська

ЛДУБЖД

Навчально-науковий інститут цивільного захисту

 

Навчально-науковий інститут цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, створений у серпні 2010 року, сьогодні є одним з найпотужніших і за багатьма напрямами визначальним в Університеті. Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами бакалавра та магістра за спеціальностями:

  • «Екологія»;
  • «Кібербезпека»;
  • «Комп’ютерні науки»;
  • «Цивільна безпека» (цивільний захист, охорона праці);
а також за освітньо-науковими  програмами  підготовки докторів філософії наукових спеціальностей  «Екологія», «Комп'ютерні науки».
Всі спеціальності направлені на безпеку, доповнюють та поглиблюють одна одну, дозволяють реалізувати комплексні та різнобічні підходи до підготовки майбутніх фахівців, здатних виконувати свої професійні обов’язки на високому рівні.


 

www.facebook.com/Idubgd.icz


.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02