Українська Англійська

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту


   Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту (далі Інститут) є адміністративним та навчально-науковим підрозділом, який здійснює гуманітарну підготовку студентів та курсантів  університету за програмами, що базуються на нових концептуальних положеннях гуманітарної вищої освіти в Україні. Інститут здійснює керівництво науково-дослідницькою, організаційно-методичною та виховною роботою кафедр та структурних підрозділів Інституту. Наш  Інститут створений з метою удосконалення управління та структури Університету, поліпшення якості освітньої та наукової діяльності, ефективного використання кадрового потенціалу й матеріально-технічної бази, підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра у системі ступеневої освіти. Основною метою діяльності інституту є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, другої вищої освіти, підготовка та перепідготовка фахівців для підрозділів ДСНС  України та на замовлення інших міністерств, відомств та організацій.Основним предметом діяльності Інституту є освітня робота у визначеній для нього області, яка охоплює навчальну, виховну, наукову, науково-дослідну, культурну, методичну сфери.
                                                                                                          
                         
 

В Навчально-науковому інституті психології та соціального захисту проводиться підготовка фахівців:

Ступінь бакалавр за спеціальністю: 035- «Філологія» ,спеціалізація: переклад з англійської мови, переклад з німецької мови, переклад з французької мови  053 «Психологія» та 231-«Соціальна робота».

Ступінь магістр за спеціальністю: 053 - «Психологія, спеціалізація «Практична психологія; 035- «Філологія» ,спеціалізація: «переклад з англійської мови»; 231-«Соціальна робота».

Форма навчання: денна та заочна.

Крім цього, викладачі кафедр, забезпечують викладання дисциплін для підготовки фахівців за спеціальностями:

 • Пожежна безпека
 • Цивільна безпека;
 • Кібербезпека;
 • Комп’ютерні науки та інформаційні;
 • Транспортні технології (автомобільний транспорт);
 • Екологія.


 Випускники нашого Інституту  успішно працевлаштовуються на таких посадах:
 • Практичний психолог силових структур (ДСНС, МВС, Збройні сили України, прикордонна служба, митниця, та ін.);
 • Практичний психолог в закладах освіти (дошкільні заклади,школи ВУЗи);
 • Викладач психології;
 • Менеджер з підбору персоналу;
 • Менеджер з реклами;
 • Психолог-консультант;
 • Валеопсихолог тощо;
 • Перекладач;
 • Перекладач технічної літератури;
 • Редактор-перекладач;
 • Гід-перекладач;
 • Філолог-дослідник;
 • Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади);

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02