Українська Англійська

ЛДУБЖД

Склад спеціалізованої вченої ради

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій К 35.874.02
 
Голова ради:
1. Зачко Олег Богданович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22.

Заступник голови:
2. Самотий Володимир Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.

Вчений секретар:
3. Ткачук Ростислав Львович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.

Члени ради:
4. Андрощук Олександр Степанович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.13.06;
5. Башинський Олег Іванович, к.т.н., доцент, начальник кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
6. Бушуєва Наталія Сергіївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.13.22;
7. Малець Ігор Остапович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.
8. Мартин Євген Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
9. Мельник Андрій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 05.13.06;
10. Попович Василь Васильович, д.т.н., доцент, начальник Навчально-наукового інституту цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій,  спеціальність 05.13.22;
11. Придатко Олександр Володимирович, к.т.н., заступник начальника кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
12. Ратушний Роман Тадейович, к.т.н., доцент, проректор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
13. Тацій Роман Мар’янович, д. ф-м. н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 05.13.06.
14. Бурак Назарій Євгенович, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
15. Смотр Ольга Олексіївна, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
16. Стародуб Юрій Петрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.
17. Тригуба Анатолій Миколайович, к.т.н., доцент. доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби  України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
18. Цюцюра Микола Ігорович, к.т.н., доцент кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.13.06. 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету