Українська Англійська

ЛДУБЖД

Склад спеціалізованої вченої ради

Склад спеціалізованої вченої ради К 35.874.02

Голова ради:
 1. Зачко Олег Богданович, д.т.н., професор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22.
Заступник голови:
 1. Самотий Володимир Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.
Вчений секретар:
 1. Кобилкін Дмитро Сергійович, к.т.н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22.
Члени ради:
 1. Боярчук Віталій Мефодійович, к.т.н., професор, перший проректор, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.13.22;
 2. Бушуєва Наталія Сергіївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.13.22;
 3. Корж Роман Орестович, д.т.н., доцент, проректор, Національний університет «Львівська політехніка», 05.13.06;
 4. Малець Ігор Остапович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
 5. Мартин Євген Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
 6. Мриглод Олеся Ігорівна, к.т.н., старший науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 05.13.06;
 7. Пітерська Варвара Михайлівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.13.22;
 8. Попович Василь Васильович, д.т.н., доцент, начальник навчально-наукового інституту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
 9. Ратушний Роман Тадейович, к.т.н., доцент, перший проректор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
 10. Смотр Ольга Олексіївна, к.т.н., доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
 11. Стародуб Юрій Петрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
 12. Ткачук Ростислав Львович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
 13. Тригуба Анатолій Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubgd.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету