Українська Англійська

ЛДУБЖД

Склад спеціалізованої вченої ради

Склад спеціалізованої вченої ради
Голова ради:
1. Ковалишин Василь Васильович, д. т н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
 
Заступник голови:
2. Гащук Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
 
Вчений секретар:
3. Баланюк Володимир Мірчович, д.т.н., доцент, начальник кафедри екологічної безпеки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
 
Члени ради:
4. Антонов Анатолій Васильович, к.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, спеціальність 21.06.02.
5. Боровиков Володимир Олександрович, к.т.н., старший науковий співробітник, фахівець із стандартизації, ГО «Українська федерація спеціалістів безпеки», спеціальність 21.06.02.
6. Гуліда Едуард Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
7. Кириченко Оксана В’ячеславівна, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, спеціальність 21.06.02.
8. Костенко Віктор Климентович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний технічний університет, спеціальність 21.06.02.
9. Кузик Андрій Данилович, д.с.-г.н., професор, проректор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
10. Лозинський Роман Якович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
11. Лущ Василь Іванович, к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
12. Мартин Євген Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
13. Паснак Іван Васильович, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
14. Поздєєв Сергій Валерійович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, спеціальність 21.06.02.
15. Тацій Роман Мар’янович, д. ф-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету