Українська Англійська

ЛДУБЖД

Склад спеціалізованої вченої ради

Склад спеціалізованої вченої ради К 35.874.01

Голова ради:
 1. Ковалишин Василь Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
Заступник голови:
 1. Баланюк Володимир Мірчович, д.т.н., доцент, начальник кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
Вчений секретар:
 1. Яковчук Роман Святославович, к.т.н., докторант, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.
Члени ради:
 1. Антонов Анатолій Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, спеціальність 21.06.02;
 2. Боровиков Володимир Олександрович, к.т.н., старший науковий співробітник, менеджер, ТОВ «Фіттіх АГ» - Україна», спеціальність 21.06.02;
 3. Гащук Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
 4. Гуліда Едуард Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
 5. Кириченко Оксана В’ячеславівна, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, спеціальність 21.06.02;
 6. Костенко Віктор Климентович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний технічний університет, спеціальність 21.06.02;
 7. Кузик Андрій Данилович, д.с.-г.н., професор, проректор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
 8. Лозинський Роман Якович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
 9. Лущ Василь Іванович, к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
 10. Мартин Євген Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02;
 11. Поздєєв Сергій Валерійович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник кафедри, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, спеціальність 21.06.02;
 12. Тацій Роман Мар’янович, д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 21.06.02.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету