Українська Англійська

ЛДУБЖД

Структура навчально-методичного центру

​Навчально-методичний центр є самостійним структурним підрозділом університету, що реалізує функції ректорату з керування освітнім процесом в університеті, забезпечуючи планування, організацію та управління навчальною діяльністю університету, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, веде облік і звітність з питань навчальної роботи, координує навчально-методичну роботу в університеті.
Навчально-методичний центр здійснює координацію роботи навчально-наукових інститутів та кафедр із планування, організації та методичного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог. У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН України стосовно вищої освіти, Статутом університету та наказами ректора.

Навчально-методичний центр

 

Сектор планування освітнього процесу

Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Відділ інформаційних технологій та технічного захисту інформації

​​
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02