Українська Англійська

ЛДУБЖД

Про інститут

 Колектив інституту


ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

    Інститут психології та соціального захисту створений відповідно до Наказу ДСНС № 109 від 20.02.2014 , за рахунок перерозподілу наявної чисельності гуманітарного факультету, без збільшення чисельності та у межах кошторисних призначення і є  наймолодшим підрозділ Львівського державного університету, а сам факультет був заснований у 2012 році, а саме 14 жовтня 2012 року, в день святкування 65 річчя університету, відбулося урочисте відкриття та освячення всіх приміщень факультету.     Інститут психології та соціального захисту функціонує в структурі університету, як науково-навчальний підрозділ, покликаний до розвитку різних напрямів гуманістики (зокрема, психології, історії, філології, культурології та  педагогіки).
Основні напрями діяльності інституту:

  • підготовка фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр у співпраці між факультетами Університету, отримання другої вищої освіти, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців підрозділів ДСНС України;
  • підготовка науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації та участь в їх атестації;
  • наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу „наука -виробництво”;
  • науково-методична, організаційно-методична, виховна, культурно-освітня, інформаційна, видавнича;
  • участь у профорієнтаційній роботі;
  • участь у міжнародній співпраці Університету.

В Інституті налічується  50 осіб науково-педагогічного складу, з них 7 докторів наук та 19 кандидатів наук. До складу інституту входять 4 кафедри дві із яких випускаючі.
    Курсанти та студенти інституту беруть активну участь у науково-дослідницьких роботах інституту та Університету, конференціях, наукових семінарах та олімпіадах, круглих столах та інших заходах.


   


     Курсанти і студенти інституту відвідують мистецькі студії, екскурсії по історичних місцях , спілкуються з відомими письменниками, митцями, громадськими та науковими діячами.

    
        


     Також науково-педагогічний склад і курсанти та студенти нашого інституту являються учасниками та лауреатами найрізноманітніших конкурсів самодіяльної художньої творчості.
 

 

 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету