Українська Англійська

1

ЛДУБЖД

Про журнал

Назва українською: Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Название на русском: Вестник Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельностиь
Title to English: Bulletin of the Lviv State University of Life Safety
Рік заснування: 2007
Проблематика: Висвітлення проблемних питань і оригінальних та оглядових праці в галузі педагогічних наук та технічних - з напрямів: інформатика та автоматизація, інформаційні технології, інформаційна безпека, управління проектами і програмами, безпека життєдіяльності та охорона праці, техногенна та екологічна безпека, теорія та методика професійної освіти, педагогіка вищої школи.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №20328-11128 Р від 12.03.2015
Внесено до переліку наукових фахових видань України: Наказ МОН України від 13 липня 2015 р. № 747 (технічні науки)
Наказ МОН України від 07 жовтня 2015 р. № 1021 (педагогічні науки)
ISSN for the print edition: 2078-4643
Галузь науки: технічні науки
педагогічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, польська, англійська
Внесено до бібліографічної бази даних: Ulrich's periodicals directory
Засновник: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Головний редактор: Козяр Михайло Миколайович, доктор педагогічних наук
Заступник головного редактора: Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук
Науковий редактор: Семерак Михайло Михайлович, доктор технічних наук
Заступник наукового редактора: Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук
Заступник наукового редактора: Рак Юрій Павлович, доктор технічних наук
Члени редколегії: д-р техн. наук Грицюк Ю.І., д-р техн. наук Гудим В.І., д-р техн. наук Гуліда Е.М., д-р техн. наук Жартовський В.М., канд. пед. наук Клос Л.Є., д-р техн. наук Ковалишин В.В., канд. пед. наук Коваль М.С., д-р пед. наук Козловська І.М., д-р с.-г. наук Кузик А.Д., д-р пед. наук Курляк І.Є., канд. філол. наук Лабач М.М., канд. істор. наук Лаврецький Р.В., д-р пед. наук Литвин А.В., д-р техн. наук Мартин Є.В., канд. пед. наук Микитенко Н.О., д-р хім. наук Михалічко Б.М., д-р пед. наук Ничкало Н.Г., д-р пед. наук Руденко Л.А., д-р техн. наук Сидорчук О.В., д-р пед. наук Сікорський П.І., канд. псих. наук Сірко Р.І., д-р фіз.-мат. наук Стародуб Ю.П., д-р фіз.-мат. наук Тацій Р.М., д-р пед. наук Шуневич Б.І.
Літературний редактор: Падик Г. М.
Редактор англійської мови: Хлевной О.В.
Технічний редактор: Сорочич М.П.
Комп'ютерна верстка: Хлевной О.В.
Відповідальний за друк: Фльорко М.Я.
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02