Українська Англійська

ЛДУБЖД

КОНФЕРЕНЦІЯЗБІРНИК КОНФЕРЕНЦІЇ


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо взяти участь у ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Особистість в екстремальних умовах», яка відбудеться 24 травня 2024 року 

 

 

 
Основні напрями роботи конференції:

 

  1. Психологічні особливості професій­ної діяльності фахівців ризиконебезпечних професій в умовах війни.
  2. Психолого-педагогічні аспекти підго­товки фахівців до професійно-екстремальної діяльності.
  3. Сучасний стан і перспективи психо­логічного супроводу особистості з посттрав­матичним стресовим розладом.
  4. Міждисциплінарні гуманітарні аспек­ти підготовки та діяльності особистості в екстремальних умовах.


До участі в ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистість в екстремальних умовах», яка відбудеться на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, запрошуються науковці, фахівці в галузі психології та педагогіки, викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти і курсанти.

Конференція відбуватиметься очно-дис­танційно. За результатами роботи конферен­ції буде опубліковано електронний збірник матеріалів. Також підготовлені відповідно до вимог наукові статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія».

Усім, хто бажає взяти участь у конфе­ренції, необхідно заповнити заявку та надіслати її електронною поштою разом із матеріалами  до 26 квітня 2024 року.

Контактний e-mail: [email protected].
Назва файлу – «Прізвище учасника». У полі «тема» слід вказати: «Конференція».
Матеріали конференції, подані вчасно й оформлені відповідно до вимог, будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції до початку роботи конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.  


Інформаційний лист


Веб-сторінка конференції
Контакти:

тел.: 0679697113 - Вдович Світлана Михайлівна

 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02