Українська Англійська

ЛДУБЖД

КОНКУРС
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1179  від 05.11.2021 року проводиться I тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2021/2022 навчального року. Згідно з наказом і вимогами Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 року) I тур Всеукраїнського конкурсу проводиться у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.
 
Для участі в І турі потрібно до 1 грудня 2021 року подати у відділ організації науково-дослідної діяльності наукові роботи курсантів та студентів з відповідної галузі знань (див. перелік).
 
Роботи повинні бути оформлені згідно з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, основні з яких наведені нижче:
1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.
4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

 
  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
 
Наукові роботи подаються в друкованому вигляді, а також на електронному носієві (CD, DVD).
 
5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.
6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
 
Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності та необхідності), просимо вказувати у відомостях про автора номер мобільного телефону. (див. зразок).
 
До кожної наукової роботи І туру Конкурсу додається анотація наукової роботи. У анотації наукової роботи під шифром «_______________» зазначаються:
-     актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;
-     загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).
У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються великими літерами у рядок, через кому.
Текст анотації повинен бути лаконічним і відображати основний зміст роботи та не перевищувати обсяг однієї сторінки.
Щодо оформлення документів див. додатки до наказу МОН України № 605 від 18 квітня 2017 року.
 
Додаткова інформація за телефонами та електронною поштою:
Відповідальні за проведення конкурсу: Ємельяненко Сергій Олександрович; Кирилів Ярослав Богданович; Беген Даниїл Андрійович; тел. (032)233-24-79, email: vondd@ldubgd.edu.ua – відділ організації науково-дослідної діяльності.

 

Дата: 

Вівторок, 27 Квітень, 2021 - 09:00
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02