Українська Англійська

ЛДУБЖД

КОНКУРС

 
Запрошуємо вас взяти участь у Конкурсі на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

            Перелік номінації, за якими проводиться конкурс:
наукові видання (монографії, науково-практичні коментарі тощо);
методики, методичні рекомендації (методичні настанови);
винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні, мовні, лінгвістичні словники, довідники);
комп’ютерні програми практичного спрямування;
мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси, навчальні відеопосібники тощо);
підручники;
навчальні посібники (навчально-методичні та навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо);
виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні порадники, методичні посібники, пам’ятки);
профорієнтаційні відеоролики;
друкована профорієнтаційна продукція.
 
Детальніше про подяння матеріалів для участі в Конкурсі у розілі ІІІ положення. 
 
 

Дата: 

с Середа, 15 Травень, 2019 - 09:00 по Четвер, 15 Серпень, 2019 - 18:00

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету