Українська Англійська

ЛДУБЖД

КОНФЕРЕНЦІЯПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановне наукове товариство!


Запрошуємо взяти участь у роботі ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції
курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів «Проблеми та перспективи розвитку
охорони праці» та ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів
та фахівців-практиків «Охорона праці: освіта і практика»,

 


           
 
 
 
 

 

Основні напрями роботи конференції:


Тематика XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці»:
 

 1. Стан і перспективи удосконалення системи управління та нагляду за охороною праці і промисловою безпекою.
 2. Профілактика виробничого травматизму.
 3. Технології контролю і захисту від шкідливих і небезпечних виробничих та екологічних чинників.
 4. Забезпечення безпеки і гігієни праці у підрозділах силових та спеціальних структур.
 5. Новітні інформаційні технології як інструмент підвищення рівня промислової безпеки.
 6. Культура та психологія праці.
 7. Математичні моделі в охороні праці.
Тематика ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Охорона праці: освіта і практика»:
 
 1. Перспективи розвитку напряму «Охорона праці» в сфері освіти.
 2. Діджиталізація освітнього процесу та інформаційного простору за напрямом «Охорона праці».
 3. Інтерактивні методи навчання при викладанні дисциплін за напрямом «Охорона праці».
 4. Формування ризик-орієнтовного мислення у здобувачів освіти та у працівників підприємств.
 5. Гуманітарні аспекти підготовки сучасного фахівця.
 6. Системи управління охороною праці. Оцінка ризиків.
 7. Практичний досвід з охорони праці на підприємствах.
 

 
Для участі у конференції необхідно пройти реєстрацію за посиланням https://forms.gle/YCCzEPUKHwwyHyTa9 та  https://indico.ldubgd.edu.ua/event/45/registrations/25/ та завантажити електронний варіант тез доповідей на сайт конференції: https://indico.ldubgd.edu.ua/event/45/abstracts/
Тези доповіді завантажуються у форматі doc, docx. Назва файлів з тезами доповіді має містити прізвище першого автора, наприклад: Кравчук_тези. Повідомлення про прийняття тез доповіді буде розіслано авторам електронною поштою.
Тези доповідей, представлені в зазначений термін і оформлені відповідно до поданих вимог, будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції, розміщеному на сайті конференції. Оргкомітет залишає за собою право на ухвалення рішення про відхилення публікації тез доповідей.
 

 
 

Контакти членів оргкомітету:
тел.: 067-672-23-85 – Мірус Олександр Львович;
тел.: 067-911-41-35 – Станіславчук Оксана Володимирівна
Електронні адреси[email protected], [email protected]

З питань реєстрації звертатись до Горностай Орислави Богданівни
тел.: 067-950-46-95; [email protected], [email protected]


 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02