Українська Англійська

ЛДУБЖД

Архів надходжень

 
   

 
Пірен М. І.
    Просвітницька робота в територіальній громаді: професійно світоглядні засади реалізації:навчальний посібник-практикум.– Чернівці:Чернівецький національний університет, 2018.– 360с.
 Підгородецький Я.І.
    Автомобільні транспортні засоби. Основи конструкції:Навчальний посібник/ Я.І.Підгородецький, М.І.Сичевський, А.М.Домінік.– Вид. 2-ге, виправлене та доповнене.– Львів:ЛДУ БЖД, 2018.– 490 с.
Boost your English:phrasal verbs/ A.Krynski, O.Babelyuk, O.Kolyasa, A.Galaidin.– Czestochowa, 2018.– 273p.– (NUIFE Network of Universities in free enterprise).
    Гаврилюк А.Ф.
    Пожежна небезпека колісних транспортних засобів:Монографія.– Львів:ЛДУ БЖД, 2018.– 173 с.:іл., табл.
Переклад англомовної галузевої літератури охорона праці:Навчальний посібник/Упорядник Іванченко М.Ю.– Львів:ЛДУ БЖД, 2018.– 132 с.
  Гринчишин Н.М
    Екологія людини:Практикум.– Львів:ЛДУ БЖД, 2018.– 91с.
Гащук П.
    Автомобіль: Теорія колісного рушія:Навчальний посібник.– Київ:Видавничий дім "Кондор", 2018.– 328 с.
Grammaire essentielle du francais A1-A2:675 exercices corriges inclus/Ludvine Glaud, Muriel Lannier, Yves Loiseau.– Paris:Les Editions Didier, 2015.– 287 p.++CD.
Сукач Р.Ю.
Організація служби і професійної підготовки пожежно-рятувальних підрозділів:Навчальний посібник/ Р.Ю.Сукач, Д.О.Чалий.– Львів:ЛДУ БЖД, 2018.– 527 с.
Grammar and Vocabulary for Cambridge First. Luke Prodromou:For students preparing for the Cambridge English First exam. B2.– Second Edition.– Harlow, 2012.– 304 p.
Technical English 4:Course Book. (B2-C1)/David Bonamy.– Harlow, 2011.– 126 p.

 
Technical English 4:Workbook. (B2-C1)With key/Christopher Jacques.– Harlow, 2011.– 80 p.+CD.
Technical English 3:Teacher's Book. (B1-B2)/Celia Bingham.– Harlow, 2011.– 140 p.+CD.


 
Technical English 3:Course Book. (B1-B2)/David Bonamy.– Harlow, 2012.– 126 p.
Technical English 3:Workbook. (B1-B2) With key/Cristopher Jacques.– Harlow, 2012.– 80 p.+CD.

 
Technical English 1:Teacher's Book/Celia Bingham.– Harlow, 2012.– 141 p.+CD.
Technical English 1:Course Book/David Bonamy.– Harlow, 2012.– 127 p.


 
Technical English 1:Workbook. With key/Christopher Jacques.– Harlow, 2012.– 80 p.+CD.
Longman Dictionary of Contemporary English:For Advanced learners.– 6th Edition.– Harlow, 2014.– 2161 p.


 
Лук'янова Л.Б.
Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін:Навчально-методичний посібник.– Вид. 2-е змін. і доповн.– Київ:ТОВ "ДКС-Цнетр", 2016.– 214с.
Лук'янова Л.Б.
Лабораторний практикум з екології:Навчально-методичний посібник.– Київ:ТОВ "ДКС-Цнетр", 2016.– 146 с.

 
Лук'янова Л.Б.
Організація контролю знань з екології:Навчально-методичний посібник для викладачів.– Київ:ТОВ "ДКС-Цнетр", 2016.– 186 с.
 Кук В.
 УПА в запитаннях і відповідях Головного Командира.– Львів:Галицька Видавнича Спілка, 2018.– 80с.:іл.

 
Сватко Я.
Розвідник воюючої України.– Львів:Галицька Видавнича Спілка, 2018.– 64с.:іл.
Marshall A. Botkin Rh.D.
Seventeen stories from the frederick county fire service.– USA, 2014.– 118 с.

 
Шкляр В.
Троща:Роман.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.– 417 с.
 Хімічна безпека. Довідник рятувальника/Максим Довгановський.– Київ:"ВАЇТЕ", 2018.– 135 с.

 
 Васянович Г.
 Трембіта духа:Поезія.– Львів:Сполом, 2018.– 414 с.
Статут територіальної громади м.Львова.– Львів, 2018.– 104 с.

 
Екологічна безпека та природокористування:Збірник наукович праць.Випуск 25.– Київ:"Юстон", 2018.– 103 с
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики:До 25-річчя НАПН України. Збірник науковий праць.– Київ:Видавничий дім "Сам", 2017.– 400 с.

 
Lylo Ihor   Spacer Lwowem:Przewodnik/ Lylo Ihor, Lylo-Otkowycz Zoriana.– Kijow:Baltija Druk.– 184 s.
A Dictionary of Euphemisms. How Not To Say What You Mean.– Edition 4.– Oxford:University Press, 2008.– 412 p.– (Oxsford Paperback Reference).

 
Concise Medical Dictionary.– Edition 7.– Oxford:University Press, 2007.– 807 p.– (Oxsford Paperback Reference).
A Dictionary of Sociology/Edited by John Scott,Gordon Marshall.– Third edition revised.– Oxford:University Press, 2009.– 816 p.– (Oxsford Paperback Reference).

 
A Dictionary of Chemistry/Edited by John Daintith.– Edition 6.– Oxford:University Press, 2008.– 584 p.– (Oxsford Paperback Reference).
A Dictionary of Physics.– Edition 6.– Oxford:University Press, 2009.– 616 p.– (Oxsford Paperback Reference).

 
Key Words for Chemical Engineering.– Edition 1.– Glasgow:Harper Collins Publishers, 2013.– 174p.+CD.– (Collins Cobuild).
Мирам Г. Э. Тренинг-курс по синхронному переводу/Г.Э. Мирам, В. В. Дайнеко, С. В. Иванова, П. В. Амплеев.– Киев:Арий, 2010.– 192 с.+CD.

 
Тороп Пеетер  Тотальний переклад:монографія/пер. з рос.: О.А. Кальниченка, О. І. Оржицького; передмова: Т. Бойко, Е. Сютісте.– Вінниця:НОВА КНИГА, 2015.– 264 с.
Психологічні справи=Psychological matters:Підручник з англійської мови для студентів напрямку підготовки "Психологія". Книжка для студента та робочий зошит/ Б.Тарнопольський О., П.Кожушко С., В.Дегтярьова Ю., В.Безпалова Н.– Київ:Фірма "ІНКОС", 2011.– 302 с.+CD.

 
 Інформаційні та лазерні технології відбору потоків даних та їх когнітивна інтерпретація в автоматизованих системах управління: Монографія/ Б.В.Дурняк, Л.С.Сікора, Н.К.Лиса.– Львів: Українська академія друкарства, 2017.– 648 с.

 
Калинець І.М.  Пробуджена муза. Поезія 1962 - 1972 рр.:Поезія: у 2-х т.Т. 1.– Літ.-худ. вид.– Львів: "Сполом", 2014.– 312 с.

 
Калинець І.М. Невольнича муза: Поезія: у 2-х т.Т. 2.– Літ.-худ. вид.– Львів:"Сполом", 2014.– 376 с.
Калинець І.М. Знане і незнане про Антонича: матеріали до біографії Богдана Ігоря Антонича.– Вид. 3-тє.– Львів:"Сполом", 2017.– 224 с.

 
Калинець І.О. Метелики над могилою: листи, спогади, неопубліковані твори у попередніх томах: Зібрання творів у 8-ми т.Т. додатковий.– Наук. - попул. вид.– Львів: "Сполом", 2015.– 514 с.:іл.
Калинець І.О. Шлюб із полином: поезія: Зібрання творів у 8-ми т.Т. 1.– Літ. худ. вид.– Львів:"Сполом", 2012.– 232 с.:іл
Калинець І.О. Повернення: новели; роман: Зібрання творів у 8-ми т.Т. 2.– Літ. худ. вид.– Львів:"Сполом", 2012.– 240 с.:іл.

 
 Калинець І.О. Казки іграшкового телефону: Зібрання творів у 8-ми т.Т. 3.– Літ. худ. вид.– Львів: "Сполом", 2012.– 200 с.:іл.
Калинець І.О. Близьке далеке: наукові розвідки: Зібрання творів у 8-ми т.Т. 4.– Наук. вид.– Львів: "Сполом", 2012.– 376 с.:іл.

 
  Калинець І.О. Епоха гунів та її передісторія. У світлі Біблійних джерел: Зібрання творів у 8-ми т.Т. 5.– Наук. вид.– Львів: "Сполом", 2012.– 256 с.:іл.
 Калинець І.О. Коло на обличчі безодні. Вільні студії над текстами Святого Письма: Зібрання творів у 8-ми т.Т. 6,Кн. 1.– Наук. поп. вид.– Львів: "Сполом", 2014.– 562 с.:іл.
Калинець І.О. Коло на обличчі безодні. Вільні студії над текстами Святого Письма (причинки до книги 1): Зібрання творів у 8-ми т.Т. 6,Кн. 2.– Наук. поп. вид.– Львів: "Сполом", 2015.– 310 с.:іл.

 
Калинець І.О. Без заборола: статті, заяви, виступи 1970-1999: Зібрання творів у 8-ми т.Т. 7,Кн. 1.– Гром.- політ. вид.– Львів: "Сполом", 2013.– 528 с.:іл.

 
 Калинець І.О. Без заборола: статті, заяви, виступи 2000 - 2012: Зібрання творів у 8-ми т.Т. 7,Кн. 2.– Гром.- політ. вид.– Львів:"Сполом", 2013.– 530 с.:іл.
Калинець І.О. Попід золоті ворота: док-ти та біограф. мат-ли: Зібрання творів у 8-ми т.Т. 8,Кн. 1.– Літ. - художн. вид.– Львів:"Сполом", 2013.– 384 с.:іл.– +CD диск.

 
  Калинець І.О. Попід золоті ворота: інтерв'ю 1987 - 2012 рр.:Зібрання творів у 8-ми т.Т. 8,Кн. 2.– Літ. - художн. вид.– Львів:"Сполом", 2014.– 296 с.:іл.
Волощак М. Неправильно-правильно:Довідник з українського слововживання/Рец. О. Пономарів.– Третє, доп. й доопрац, вид.– Київ:Марія Волощак, 2010.– 224 с.

 
 Гусєв О.П. Документально-публіцистична повість "Атомний синдром Чорнобиля"/Під. ред. В.В.Дурдинця; Конс. Ю.В.Петров.– Київ:Вид. центр "ДрУк", 2001.– 269 с.:іл.
 Чорнобиль - поруч=Chornobyl Concerns Everyone:Фотоальбом/За заг. ред. Б.Патона.– Київ:Дніпро, 2000.– 197с.:Іл.

 
Національний Атлас України.– Київ: ДНВП "Картографія", 2007.– 440 с.
Чернобыль: годы испытаний:Книга памяти.– Киев, 2001.– 252 с.

 
Барановська Н.П. Україна - Чорнобиль - Світ: Чорнобильська проблема у міжнародному вимірі 1986 - 1999.– Київ:Ніка-Центр, 1999.– 400 с.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах збройних сил України:Посібник для фахівців бюджетних військових частин, установ та організацій Збройних Сил України/ О.І.Ворона, Р.Т.Джога, Л.І.Прохорова, І.Т.Ткаченко;Під ред. І.Ю.Марко.– Київ:Знання України, 2005.– 508 с.

 
Гусєв О.П. У заграві Чорнобильських блискавиць (В зареве чернобыльских молний): Документально-публіцистична повість.Т.4.– Київ:"Варта", 1998.– 224 с.:іл.
Новий тлумачний словник української мови:У 4-х томах 42000 слів.Т.1:А - Є/Укладачі: Василь Яремко, Оксана Сліпушко.– Київ:"Аконіт", 2001.– 910 с.

 
Новий тлумачний словник української мови:У 4-х томах 42000 слів.Т.2:Ж - ОБД/Укладачі: Василь Яремко, Оксана Сліпушко.– Київ:"Аконіт", 2001.– 911 с.
 Новий тлумачний словник української мови:У 4-х томах 42000 слів.Т.3:ОБЕ - РОБ/Укладачі: Василь Яремко, Оксана Сліпушко.– Київ:"Аконіт", 2000.– 927 с.

 
  Новий тлумачний словник української мови:У 4-х томах 42000 слів.Т.4:РОБ - Я/Укладачі: Василь Яремко, Оксана Сліпушко.– Київ:"Аконіт", 2000.– 941 с.
Варій М.Й. Педагогіка вищої школи: методики визначення ефективності: навчально-методичний посібник/ М.Й.Варій, М.М.Козяр, М.С.Коваль.– Київ:Знання, 2013.– 118 с.

 
Васянович Г. Миттєвості буття: поезія.– Львів:Сполом, 2017.– 392 с.
Лигун А.М. Відлуння квітня 1986 року.– Київ, 2004.– 400 с.


 
Гусєв О.П. 25 років віч-на-віч з "Чорнобилем":документально-публіцистичний твір.– Київ:ТОВ ВПЦ "Літопис-ХХ", 2011.– 624 с.
Чорнобиль: час подолання=Chornobyl: time of overcoming.– Київ: Чорнобильінтерінформ, 2001.– 192 с.

 
Чорнобильська книга пам'яті МВС України.Кн. 1/кол. авторів.– Київ:"Азимут-Україна", 2006.– 832 с.
Чорнобильська книга пам'яті МВС України.Кн. 2/кол. авторів.– Київ:"Азимут-Україна", 2008.– 328 с.

 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (1947-2017 рр.):ювілейна книга/За заг. ред. М.М. Козяра, А.І.Харчука.– Львів, 2017.– 304 с.
Лущ В.І. Димовидалення на пожежі:навчальний посібник/ В.І.Лущ, О.В.Лазаренко.– Львів:ЛДУ БЖД, 2017.– 100 с.:іл.

 
Довідник керівника гасіння пожежі/За заг. ред. В.С.Кропивницького.– Науково-виробниче видання.– Київ:ТОВ "Київська книжково-журнальна фабрика", 2017.– 320 с.
Шаповалов О.В., Лин А.С., Кравець І.П. Електротехнічні системи автомобілів: Навчальний посібник - Львів: ЛДУ БЖД, 2017. - 200с.

 
Histoire internationale de l'enseignement du francais langue etrangere ou seconde: problemes, bilans et perspectives. Recherches et applications le francais dans le monde,¹ 52.– Paris:CLE International, 2012.– 176 p.
Vigner Gerard
    Enseigner le francais comme langue seconde.– Paris:CLE International, 2011.– 128 p.– (Didactique des langues etrangerest).

 
Communication Progressive du Francais des Affaires Interm CD audio:Niveau intermediaire.– Paris: CLE International, 2010.
 Communication Progressive du Francais des Affaires:Niveau intermediaire. Avec 250 activites. Corriges/Ed.Grall C.– Paris:CLE International, 2010.– 159 p.

 
Dictionnaire du francais/sous la direction be Josette Rey-Debove.– Paris:Le Robert ; CLE Internetional, 2013.– 1233 p.
Dictionnaire de didactictique du francais Langue etrangere et seconde/sous la direction be Jean-Pierre Cuq ; ASDIFLE.– Paris:CLE Internetional, 2010.– 303 p.

 
Girardet J.
    ECHO B 2 ! Methode de francais:+ Portfolio/ J.Girardet, C.Gibbe;avec la collaboration de C.Gibbe.– 2-e edition.– Paris:CLE Internetional, 2014.– 155 p.– +Cd mp3.
Parizet M.-L.
    ECHO B 2 ! Methode de francais:Livre du professeur/ M.-L.Parizet, J.Girardet.– 2-e edition.– Paris:CLE Internetional, 2014.– 207 p.

 

Callet S.
    ECHO B 2 ! Methode de francais:Cahier personnel d'apprentissage +Corriges et Transcriptions/ S.Callet, J.Girardet.– 2-e edition.– Paris:CLE Internetional, 2014.– 144 p.– +Cd audio.
Girardet J.
    ECHO B1.2! Methode de francais:avec la collaboration de C. Gibbe+Portfolio/ J.Girardet, J.Pecheur.– 2-e edition.– Paris:CLE Internetional, 2013.– 152 p.– +CD mp3.

 
 Stirman M.
    ECHO B1.2! Methode de francais:Livre du professeur/ M.Stirman, J.Girardet.– 2-e edition.– Paris:CLE Internetional, 2013.– 102p.
Pecheur J.
    ECHO B1.2! Methode de francais:Cahier personnel d'apprentissage+ Corriges et Transcriptions/ J.Pecheur, J.Girardet.– 2-e edition.– Paris:CLE Internetional, 2013.– 96p.– +Cd audio.

 
Callet S.
    ECHO A1! Methode de francais:Livre du professeur/ S.Callet, J.Girardet, C.Gibbe.– 2-e edition.– Paris:CLE Internetional, 2013.– 136 p.
Girardet J.
ECHO A1! Methode de francais:Cahier personnel d'apprentissage+Corriges et Transcriptions/ J.Girardet, J.Pecheur.– 2-e edition.– Paris:CLE Internetional, 2013.– 97 p.– +DVD Rom.

 
Girardet J.
ECHO A1! Methode de francais:Livre de l"eleve+ Portfolio/ J.Girardet, J.Pecheur;avec la collaboration de C.Gibbe.– 2-e edition.– Paris:CLE Internetional, 2013.– 145 p.– +DVD Rom.
 Переклад англомовних науково-технічних текстів:енергія, природні ресурси, транспорт:навчальний посібник/[Черноватий Л.М., Вороніна К.В., Кальниченко О.А., Камінін І.М.]; за ред. Л. М. Черноватого, О. В. Ребія.– Вінниця:НОВА КНИГА, 2017.– 264 с.
 
Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США:Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./За ред. Черноватого Л.М. та Карабана В.І.– Вид. 2-ге, виправ. та доп.овн.– Вінниця:НОВА КНИГА, 2010.– 272 с.
Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія:навчальний посібник/Черноватий Л.М., Ребрій О.В., Кальниченко О.А., Лукьянова Т.Г.– Вінниця:НОВА КНИГА, 2017.– 240 с.

 
Jaroslaw:фотоальбом.– 2015.– 130 с. – 221 с.
Великий Скит у Карпатах:У 3-х т.Т.2:Великий Скит у документах і матеріалах XVII-XXI ст./голов. ред. М.В.Кугутяк.– Івано-Франківськ:Манускрипт-Львів, 2015.– 514 с

 
Великий Скит у Карпатах:У 3-х т.Т.1:Патерик Скитський.Синодик/голов. ред. М.В.Кугутяк.– Івано-Франківськ:Манускрипт-Львів, 2013.– 728 с.
 Війна очима ТСН:28 історій по той бік камери.– Київ:Основи, 2016.– 221 с.
 
Гуліда Е.М. Забезпечення пожежної безпеки та ліквідація пожеж на деревообробних підприємствах:монографія/ Е.М.Гуліда, О.М.Коваль.– Львів:ПАІС, 2017.– 272 с.
Дурдинець В.В. Робити людям добро і віддано служити інтересам України - сенс усього мого життя.– Ужгород2017, 2017.– 732 с.:іл.

 
Кремень В.Г. Любитове - моє рідне село.– Київ:Грамота, 2015.– 320 с.:іл.
Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи):Привітання , спогади, враження від співпраці та зустрічей/відп. упоряд. С.О.Сисоєва.– Київ:Грамота, 2003.– 216 с.

 
Кремень В.  Україна: проблеми самоорганізації: В 2-х т.Т. 2: Десятиріччя суспільної трансформації/ В.Кремень, Д.Табачник, В.Ткаченко.– Київ:Промінь, 2003.– 464 с.
Кремень В. Україна: проблеми самоорганізації: В 2-х т.Т. 1:Критика історичного досвіду/ В.Кремень, Д.Табачник, В.Ткаченко.– Київ:Промінь, 2003.– 384 с.

 
Лук'янова Л. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід/Лариса Лук'янова; Українська Асоціація освіти дорослих.– Київ:ТОВ "ДКС-Цнетр", 2017.– 148 с.
 Освіта дорослих: бібліографічний покажчик/Упорядник Л.Б.Лук'янова - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Українська Асоціація освіти дорослих.– Київ:ТВО"ДКС-Центр", 2016.– 144 с.

 
Привітання з ювілеєм:збірка/упоряд., відповід. ред. Прокопенко В.П.– Київ:Талком, 2017.– 100 с.+фото.
Синергетика і освіта:монографія/За ред. В.Г.Кременя.– Київ:Інститут обдарованої дитини, 2014.– 348 с.

 
Синергетика і творчість:монографія/За ред. В.Г.Кременя.– Київ:Інститут обдарованої дитини, 2014.– 314 с.
Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в Інноваційному розвитку освіти України:бібліогр. покажч./ НАПН України, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського.– 4-е вид. допов.– Київ:Знання України, 2017.– 319 с.– ("Академіки НАПН України"; вип. 28).

 
   Шлях до себе - шлях до людей:Привітання , спогади, враження від співпраці та зустрічей/відп. упоряд. С.О.Сисоєва.– Київ:Знання України, 2017.– 391.
 Керівництво МПК з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації:перелік контрольних показників для використання на місцях/пер. з англ.– Київ: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2017.– 35 с.:іл.
 
    Керівництво МПК з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації/пер. з англ.– Київ: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2017.– 216 с.
Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України " Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році".– Київ:НІСД, 2017.– 928 с.
 
Мартюк В.В. Пожежні автодрабини:Навч. посібник/ В.В.Мартюк, М.В.Єрмаков, В.В.Положешний.– Київ:Видавничий дім "Альтернатива", 1998.– 186 с.
Адміністративна діяльність органів поліції України:підручник/за заг.ред. В.В. Сокуренка; МВС України , Харків. нац. ун-т внут. справ.– Харків:ХНУВС, 2017.– 432 с.
 
Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях:Навчальний посібник/за заг.ред. О.М.Бандурки.– Харків:ХНУВС, 2017.– 240 с.
Бандурка І. О . Захист дитинства в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади:Монографія.– Харків:Золота миля, 2017.– 432 с.
Бурдін М.Ю. Історія держави і права України:практикум/Авт кол. М.Ю.Бурдін, О.А.Гавриленко, І.Д.Коцан та ін.; за ред. М.Ю.Бурдіна.– Харків:ФОП Бровін О.В., 2017.– 444 c.
Горбач Д. О.Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України діяльність органів поліції України:Монографія/за заг.ред. О.І. Безпалової.– Харків:ХНУВС ; ФОП Панова, 2017.– 288 с. an>
Загальна фізична підготовка працівників національної поліції України:методичні рекомендації/уклад.: Моргунов О.А., Соколов О.А., Калюжний М.Г., Лозовий Є.А.; за заг. ред. В.В.Сокуренка.– Харків:ХНУВС, 2017.– 124 с.:іл.
Історія та культура України:навчальний посібник/уклад. Дедурін Г.Г., Іванов С.Ю., Чорний І.В.– Харків:ХНУВС, 2017.– 106 с.
Литвинов О.М. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності:монографія/ О.М.Литвинов, І.І.Митрофанов.– Харків:Золота миля, 2017.– 180 с. 230 с.
Мельник К.Ю. Проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими:монографія/ К.Ю.Мельник, С.М.Бортник, В.Худякова О.;за заг. ред. К. Ю.Мельника.– Харків:У справі, 2017.– 230 с.
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України:зб. матеріалів/МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Каф. спец. фіз. підготовки.– Харків:ХНУВС, 2017.– 376 с.
 
Пчелін В.Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади:Монографія.– Харків:У справі, 2017.– 488 с.

 
Пчеліна О. В. Теоретичні основи формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності:монографія.– Харків:ТОВ "В справі", 2017.– 524 с.
 
Чишко К.О. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки:монографія/за ред. д-ра юрид. наук, проф., О.Ю.Салманової.– Харків:У справі, 2017.– 232 с.
 
Недля Володимир.    Україна - козацька держава:Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах.– Вид. 2-ге. Доповнене і доопрацьоване.– Київ:„Емма”, 2007.– 1215 с.
Антонюк Р.  Пожежна охорона Івано-Франківщини від минулого до сучасності:Історичний нарис/ Р.Антонюк, В.Яремчук. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – 160 с.+фотогр., карти.
Костюк М. В. Пожежна охорона Рівненщини. Історія і сьогодення:Хронікально-історичний нарис. – Рівне, 2004. – 102 с.+фотогр.
Литвяков Ф.И. Чернобыль: наша боль и память / Ф.И.Литвяков, Ю.Ф.Антипов.– Одесса:"Эвен", 2006.– 280 с.:ил.
Нитка В.І. Пожежна служба Закарпаття: Минуле і сучасне.– Ужгород: В-во "Карпатська Вежа", 2009.– 248 с.:іл.
СНЕМSS 2016:The Global Summit in Chemical Safety and Security:Proceedings and Outcomes.– Poland, 2016.– 520 c.:іл., фото+табл.
Эдишерашвили Серго. Путешествие по Грузии=Travel in Georgia : Альбом.– Грузия.– 144 с.:ил.
Васянович Г.П. Педагогічний Пантеон:Науково-поетичне видання. – Львів:Норма, 2016.– 328 с.: іл.
Васянович Г. Прометей Духа : До 160-ї річниці від дня народження Івана Франка : збірник наукових праць.– Львів : СПОЛОМ, 2016.– 120 с.
Григорій Васянович - син співучого Полісся : до 70-річчя від дня народження / упоряд. С.М.Вдович.– Львів:СПОЛОМ, 2015.– 376 с.
Зінько Р.В. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем : Монографія.–   Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2014.– 368 с.
Каганець І.В. Арійський Стандарт: Технологія переходу в Простір волі.– Тернопіль : Мандрівець, 2014.– 560 с.
Каганець І.В. Пшениця без куколю : Хрестове Євангеліє без вставок і спотворень.– Тернопіль-Львів : Мандрівець; Агенція релігійної інфрмації, 2006.– 560 с.
Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод : Навчальний посібник / Р.Я.Качмар, Р.В.Зінько, В.Т.Придиба, І.С.Лозовий.– Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2014.– 156 с.
  Короткий словник з гуманітарних дисциплін / Р.Г.Великий, В.Є.Голубко, 
            Р.В.Лаврецький.– Львів : ЛДУ БЖД, 2016.– 190 с.
  Макович Х.Я. Словник термінів і понять з риторики / Х.Я.Макович, Л.О.Вербицька, Н.О.Капітан.– Львів:ЛДУ БЖД, 2016. – 133 с.
  Історія пожежництва Волині. Бюлетень з історії пожежно-рятувальної служби Волинської області.: Науково-популярне видання / Феодосій Мандзюк, Володимир Нестеров, Дмитро Ляпун, Віталій Лукашевич.– Луцьк : ТзОВ "Друкмаркет", 2015.– 240 с.:іл.
  Мартин О.М. Пожежна безпека як складова національної безпеки: економічні аспекти:Монографія.– Львів : "СПОЛОМ", 2017.– 292 с.:рис.+табл.– бібліогр.: с. 249-275 (316 назв).
  Нариси з історії товариства "Просвіта" Самбірщини і околиць,Частина 1 / Упор. О.Сумарук.– Дрогобич, 2016.– 392 с.
  Пархоменко Р.В. Пожежна тактика. Курс лекцій / Р.В.Пархоменко, Д.О.Чалий, Д.П.Войтович. – Львів:ЛДУ БЖД, 2017.– 368 с.
  Виконання рятувальних робіт із використанням верхолазного спорядження:Навчальний посібник / Р.Т.Ратушний, А.М.Ковальчук, А.М.Петренко, Л.А.Кавецький. – Львів, 2016.– 531 с.
  Самотий В.В. Нелінійні математичні моделі систем керування:монографія. – Львів:СПОЛОМ, 2016.– 276 с.: іл.+Табл.– Бібліогр.: с.259-274(230 назв).
  Сапеляк А. Митрополит Андрей Шептицькийю Дар Бога Україні.– Львів : Інститут народознавства НАН України, 2016.– 96 с.:іл.
  Станіславчук О.В. Безпека життєдіяльності:Практикум / О.В.Станіславчук, О.Б.Горностай, В.М.Марич.– Львів:СПОЛОМ, 2016.– 183 с.+табл. – бібліогр.: с. 169( 12 назв).
  Стасюк М.Ф. Статистичний аналіз:навчальний посібник / М.Ф.Стасюк, О.О.Карабин, М.І.Кусій.– Львів : ЛДУ БЖД, 2015.– 132 с.
  Сукач Ю.Г. Захист об'єктів та проведення відновлювальних робіт у надзвичайних ситуаціях:Навчальний посібник,Ч.1:Забезпечення безпечної експлуатації об'єктів та населених пунктів / Ю.Г.Сукач, Р.Л.Ткачук.– Львів:"Растр-7", 2017.– 464 с.: іл.+понад 150 рис., схеми.
  Тестові завдання та задачі для підготовки до вступу на навчання за спеціальністю 101 - " екологія" освітнього ступеня магістр:навчально-методичне видання/ К.В.Степова, Н.М.Гринчишин, В.В.Карабин;За заг. ред. проф. С.М.Стойка.– Львів:ЛДУ БЖД, 2016.– 284 с.
  Харчук А. І. Основи екологічного права:Навчальний посібник / А.І.Харчук, М.Я.Купчак.– Львів : ЛДУ БЖД, 2016.– 215 с.
  Чорнобиль. Пам'ять. Книга спогадів ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції з Львівщини. 1986 / Упорядники: Всеволод Смеречинський, Уляна Гаталяк.– Львів : Дизайн-студія "Папуга", 2016.– 232 с.:іл.
     
     

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02