Українська Англійська

ЛДУБЖД

БАБАДЖАНОВА Ольга Федорівна

Версия для печати
Посада Доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів ННІ Цивільного захисту
Громадянство Україна
Alma mater Львівський ордена Леніна політехнічний інститут (1968-1973)
Спеціальність Хімічна технологія скла і ситалів, інженер хімік-технолог
Науковий ступінь к.т.н. (1990)
Науковий керівник д.т.н. проф. Ящишин Йосип Миколайович
Коротка біографія:
У 1973 р. закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю " Хімічна технологія скла і ситалів"  та здобула кваліфікацію інженера хіміка-технолога.
З 1974 - 2004 р. працювала на кафедрі хімічної технології силікатів НУ «Львівська політехніка», у 1990 р. захистила дисертацію за спеціальністю «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів» за темою “Повышение эксплуатационных свойств электровакуумных стронций- и барийсодержащих стекол и изделий методом газотермической обработки” та здобула науковий ступінь к.т.н. У 2002 р. присвоєно звання доцента.
З 2004-2020 доцент Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Професійна діяльність
З 1973 - 1974 р. – інженер Гостомельського склозаводу.
З 1974 - 2004 р. - співробітник кафедри "Хімічної технології силікатів" у НУ "Львівська політехніка".
З  2004-2020 р. – доцент кафедри «Техногенної безпеки» і «Цивільного захисту та КМЕП» ЛДУБЖД.
Наукові інтереси:
Вивчення кінетики проникнення нафтопродуктів у грунт в разі аварійних виливів. Розробка заходів запобігання аварійних ситуацій на небезпечних об’єктах.
Наукові ступені та вчені звання:
У 1990 р. - захистила дисертацію за спеціальністю 05.17.11 та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за темою: " Повышение эксплуатационных свойств электровакуумных стронций- и барийсодержащих стекол и изделий методом газотермической обработки".
У 2002 р. присвоєно звання доцента кафедри хімічної технології силікатів НУ «Львівська політехніка».
Участь у наукових та навчальних проектах
Підвищення кваліфікації: 
2018 р. – НУ “Львівська політехніка”, кафедра цивільної безпеки, звіт “Вимоги сучасних нормативних документів до забезпечення безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.
2020 р. – Міністерство освіти і науки України, курси підвищення кваліфікації «Сучасні ресурси у навчанні предмета». Сертифікат №517552181-4.

 
 
 
 
 
 
Основні публікації:
 • Пожежна безпека об'єктів агропромислового комплексу. Навчальний посібник / Пелешко М.З., Бабаджанова О.Ф., Башинський О.І. - Львів: ЛДУБЖД, 2017.- 204 с. (гриф МОН України).
 • Бабаджанова О. Ф. Вертикальна міграція нафтопродуктів у поверхневих шарах грунту / О. Ф. Бабаджанова, Ю.Е. Павлюк, Ю. Г. Сукач // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – № 11. – С .110–115.
 • Бабаджанова О. Ф. Кінетика вертикальної міграції газового конденсату в грунтах/ О. Ф. Бабаджанова, Ю. Г. Сукач, В.Л.Петровський// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів, 2015. – Вип. 25.4. –  С 70–75.
 •  Бабаджанова О. Ф. Токсичний вплив газового конденсату на грунти / О. Ф. Бабаджанова, Ю. Г. Сукач // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів, 2017. – Вип. 27.1. –  С. 116-119.
 •  Бабаджанова О. Ф. Фітотоксичність грунтів, забруднених дизельним паливом / О. Ф. Бабаджанова, Ю. Г. Сукач, Р.Ю.Сукач // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів, 2017. – Вип. 27.3. –  С. 92-94.
 • Бабаджанова О. Ф. Нормативно-правове забезпечення органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту/О.Ф.Бабаджанова, А.О.Рогуля// Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ, 2018. – Вип. 3 (62). – С.146-153.
 • Бабаджанова О. Ф. Зниження небезпеки знезараження води на фільтрувальних станціях./ О.Ф.Бабаджанова, Д.П. Войтович, М.З.Лаврівський //Збірник наукових праць «Вісник ЛДУ БЖД». – Львів. – 2018. - №.18.- С. 109-116.
 • Бабаджанова О. Ф. Використання методу FTA для аналізу небезпеки аміачних трубопроводів/ О.Ф.Бабаджанова, Д.П. Войтович //Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць, 2019, т.29, №7. – С.124–128.
 • Бабаджанова О. Ф., Сукач Ю.Г. Радиоэкологическая ситуация на территории Украины // Чрезвычайные ситуации: Теория, практика, инновации: материалы Международной научно–практической конференции. – Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2016. – С. 497-498. (19-20 мая 2016 года)
 • Бабаджанова О. Ф., Тарнавський А.Б. Застосування гіпохлориту натрію на фільтрувальних станціях // Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». (25-27 квітня 2018 р.) м.Львів, 2018.- С.147-148.
 • Бабаджанова О. Ф. Аналіз розвитку аварій на нафтобазі //Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» (11-12 квітня 2019 р.) Черкаси, 2019.- С.173 – 174.
 • Бабаджанова О. Ф., Романчук А.П. Навчання громад співпраці в протидії надзвичайним ситуаціям // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» (11-12 квітня 2019 р.) Черкаси, 2019.- С.235 – 237.
 • Бабаджанова О. Ф Створення сучасної системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV'2020 (12-15 лютого 2020 р. Львів-Славське, Україна) .- Львів,  2020.- С.424 – 425.
 • Бабаджанова О. Ф., Васійчук В.О. Техногенно-екологічні наслідки аварій на нафтобазах // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV'2020 (12-15 лютого 2020 р. Львів-Славське, Україна) .- Львів, 2020.- С.428 – 429.
Дисципліни:
 • Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв
 • Профілактична діяльність у сфері цивільного захисту
 • Техногенна безпека об’єктів підвищеної небезпеки
 • Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
Посилання:
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02