Українська Англійська

Докторантура/ад’юнктура

Загальна інформація
   Докторантура і ад’юнктура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.
 До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, а також спроможні на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

   Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

 

  У доктарантурі університету здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:

261 – “Пожежна безпека” (21.06.02 – “Пожежна безпека”);
073 – “Менеджмент” (05.13.22 – “Управління проектами та програмами”).

 

 
У ад'юнктурі університету здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:

015  "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" (13.00.04 – “Теорія та методика професійної освіти”);
073 – “Менеджмент” (05.13.22 – “Управління проектами та програмами”); 
101 –  “Екологія” (21.06.01 –  “Екологічна безпека”);
122  "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (05.13.06 –  "Інформаційні технології");

261 – “Пожежна безпека” (21.06.02 – “Пожежна безпека”).

До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

   Строк підготовки доктора філософії в ад’юнктурі  становить чотири роки.

  Вступники до ад’юнктури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та іноземної мови (за вибором вченої ради університету ) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

  Про зарахування до ад’юнктури або про відмову в зарахуванні до ад’юнктури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.


Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02