Українська Англійська

ЛДУБЖД

Докторантура/ад’юнктура

Загальна інформація
   Докторантура і ад’юнктура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах у системі ДСНС України здійснюється в ад’юнктурі, докторантурі за державним замовленням - за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для ДСНС України на підготовку кадрів, для працівників органів та підрозділів ДСНС України;    
У докторантурі університету здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:
-  21.06.02 – “Пожежна безпека;
-  05.13.22 – Управління проектами та програмами”
 
 У ад'юнктурі університету здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:
015 – “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”;
073 – Менеджмент;
101 –  “Екологія”;
122 - "Комп'ютерні науки та інформаційні технології";
261 – “Пожежна безпека”.
  

Підготовка ад'юнктів здійснюється за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб. До вступу приймаються працівники та службовці органів управління і підрозділів ДСНС України (у тому числі, з неатестованого складу), а також працівники інших міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій, інші громадяни України, які мають повну вищу освіту та кваліфікацію "спеціаліст" або "магістр".
Прийом до ад'юнктури проводиться в грудні поточного року. Кандидати на навчання складають вступні іспити з іноземної мови та спеціальності. Рішення про допуск до складання вступних іспитів в докторантуру, ад'юнктуру або закріплення здобувачем виносить приймальна комісія Університету за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.


Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02