Українська Англійська

Джерела відкритого та обмеженого доступу


Інформаційна довідкова система БУДСТАНДАРТ, яка забезпечує Вам цілодобовий доступ до текстів нормативних документів з будь-якого пристрою, підключеного до Інтернет (комп'ютера, ноутбука, планшета або смартфона).
інтернет-версія БУДСТАНДАРТ 
програма  «БУДСТАНДАРТ»  (доступна в бібліотеці робоче місце «БУДСТАНДАРТ»)

Control Systems and Computers
 
Міжнародний науковий журнал, в якому публікуються оригінальні наукові й оглядові статті про прикладні та теоретичні результати у сфері інформатики та інформаційних технологій, образного мислення, методів і засобів обробки знань, застосування інформаційних технологій в різних галузях людської діяльності.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології

 

Рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

 

Бібліотека передбачає відкритий безкоштовний доступ до колекції статей з різноманітних наукових збірників та журналів відповідного спрямування.

Навчальні посібники Вінницького національного технічного університету

 

На сайті Вінницького національного технічного університету розміщено "Електронні посібники ВНТУ". Серед повнотекстових ресурсів — різноманітні навчальні матеріали з даної спеціальності.

Фізико-математична освіта: науковий журнал

 

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» покликаний надати освітянам відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій. Є каналом поширення наукових результатів, де вчені, теоретики й практики, можуть обговорювати, аналізувати, синтезувати, пропагувати інноваційні підходи до дослідження і вирішення проблем сучасної професійної освіти.


Електронна бібліотека НАПН України

 

Авторське відкрите Сховище праць науковців. Є пошук за темою класифікатора, відповідно до таблиць УДК, та розширений пошук. Тематика стосується науки в цілому, комп’ютерних наук і технологій, математики, освіти тощо.

Портал знань

 

Портал знань - відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань. Вільний доступ до навчальних курсів різної тематики. Освітні ресурси з інформаційних технологій, програмування, проектування програмного забезпечення, а також матеріали з інших предметних галузей.


aCode.com.ua

aCode.com.ua - це україномовний ресурс по програмуванню для початківців.

GeoGebra

 

Математичні Додатки GeoGebra – це безкоштовні математичні інструменти для побудови графіків, геометрії, 3D та багато чого іншого. Програма динамічної математики для всіх рівнів освіти, яка об'єднує геометрію, алгебру, таблиці, графіки, статистику та обчислення в одному простому у використанні пакеті.


Інтернет-видання “Блог Imena.UA” 

 

Це майданчик для обміну інформацією про технології, які змінюють життя. У центрі нашої уваги прориви в науці та медицині на стику з мережевими технологіями, значущі досягнення техніки і успіхи в бізнесі. Ми живемо в майбутньому, яке вже наступило, ділимося з читачами знаннями про сьогодення і минуле, з розумінням готуємося до прийдешніх змін.


ITnews 

 

Новини і події в області інформаційних технологій, ІТ.


PCWeek Ukrainian Edition

 

Видання «PCWeek Ukrainian Edition» публікує доиси про інформаційні технології і рішення, розробки і продукти, тенденції розвитку ІТ-індустрії, події Українського і світового ринку IT.

Information Technologies and Learning Tools

 

Це щомісячний рецензований електронний журнал в освітній сфері, що публікує повнотекстові статті в Інтернеті з відкритим доступом.


Information Technologies in Education

 

Публікує оригінальні високоякісні статті про науково- методичні, організаційні та технологічні аспекти розробки, впровадження та застосування ІКТ для управління вищими та середніми навчальними закладами. Журнал також збирає документи, що розробляють рішення наукових, дидактичних, організаційних та техноло- гічних проблем, спрямованих на створення, передачу та використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні та навчанні.


arXiv

 

Найпопулярніший відкритий архів рефератів та повних текстів наукових публікацій, створений на базі бібліотеки Корнельського університету. Містить публікації з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології, фінансів та статистики.


CiteSeerX

 

Пошукова система та цифрова бібліотека наукової літератури в галузі комп’ютерних наук та інформатики. Містить наукометричний апарат для аналізу цитування (Autonomous Citation Indexing - ACI).


Cognitive Sciences E-Print Archive

 

Відкритий репозитарій з когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп'ютерні науки, філософія, біологія тощо, починаючи з 1950 р.


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

Каталог журналів відкритого доступу, створений за грантами благодійних фондів у 2002 році та підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція). Збірка журналів відкритого доступу базується на фінансовій моделі, яка передбачає безоплатність доступу до інформаційних ресурсів для користувачів і відповідає Будапештській ініціативі відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative). В колекції понад 8 тис. назв журналів. Система є відкритою для розміщення наукових періодичних видань, які відповідають опублікованим стандартам системи.


BASE

 

Одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів відкритого доступу (OAI-PMH), представлених в Інтернеті, що підтримується бібліотекою університету Білефельда. Більш ніж 53 млн. документів з різної тематики, в тому числі інформаційних технологій.


Directory of Open Access Books (DOAB)

 

Директорія книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв.


WorldWideScience.org

 

Глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації з різної тематики у національних та міжнародних наукових БД та порталах.


OpenDOAR

 

The Directory of Open Access Repositories – пошук наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Нотінгема.


Open Educational Resources

 

Відкриті освітні ресурси світу. Платформа OER Commons - це динамічна цифрова бібліотека та мережа, що належить та управляється Інститутом вивчення управління знаннями в освіті (Institute for the Study of Knowledge Management in Education “ISKME”).


J-STAGE

 

Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic - японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей знань.

JSTOR

 

Електронна колекція журналу "Jstor". 6% загальної кількості матеріалів колекції – у вільному доступі (до 1923 року – матеріали, опубліковані в США; до 1870 року – інші матеріали). Журнал містить наукові матеріали з математики, економіки, політики, гуманітарних наук тощо. Вільнодоступна ретроколекція нараховує понад 500 тис. публікацій.


Ingentaconnect

 

Багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн. статей з 13,5 тис. наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.


Hindawi

 

Пошук серед більш ніж 200 рецензованих наукових журналів відкритого доступу з інженерії, математики, фізики, хімії, комп'ютерних наук, біології, медицини та ін., видавничої корпорації Hindawi.


Проблеми інформатизації та управління

 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення задач оптимізації управління технічними системами, моделювання процесів обробки інформації, оперативного планування технічного обслуговування.


Адаптивні системи автоматичного управління

 

Тематична спрямованість збірника: • моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем; • аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем; • оптимізація складних технічних систем і процесів; • оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління; • інтелектуальні технології обробки інформації; • корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації.


   

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02