Українська Англійська

ЛДУБЖД

Історія кафедри


 Довідка про кафедру військової підготовки
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 143, та спільного наказу Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2015 року № 299/694/791 “Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності створена кафедра військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.
Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань України необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань України, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Відповідно до наказу Міністра оборони України,  кафедра військової підготовки університету  здійснює підготовку громадян  за програмою підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України за 2 військово-обліковими спеціальностями (ліцензійний обсяг – 125 осіб).
 
№ з/п Назва військово-облікової спеціальності Ліцензійний обсяг прийому (осіб)
1. «Організація пожежної безпеки» 100
2. «Бойове застосування інженерно саперних (інженерних) з’єднань військових частин та підрозділів» 25
  Разом: 125
 Відповідальним за створення і організацію роботи кафедри військової підготовки був призначений  Коваль Мирослав Стефанович. 
 З моменту створеня і до теперішнього часу кафедру очолює полковник запасу Брожко Ігор Павлович.
 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
 Матеріально-технічну базу кафедри військової підготовки університету складає комплекс матеріальних та технічних засобів, будівель та споруд, призначених для забезпечення підготовки заявлених військово-облікових спеціальностей, що знаходиться в оперативному управлінні університету та на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Військова кафедра, навчальні аудиторії розташовані в окремому приміщенні (будівлі) на території навчально-тренувального полігону ЛДУБЖ (79066, м.Львів, вул.Зелена, 301б) де крім того виділені місця для дообладнання спортивного містечка, стройового плацу, інженерного містечка та розташовані бокси з протипожежною технікою.
Спеціалізовані навчальні класи обладнені за тематикою розділів програм (базових змістовних модулів) військової підготовки за заявленими військово-обліковими спеціальностями.
 
Навчально-методичне забезпечення
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу здійснюється відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, з урахуванням науково-педагогічних досягнень у галузі вищої освіти, в частині, що стосується підготовки військових фахівців,  Міністерства освіти і науки України, вимог кваліфікаційних характеристик, програм військової підготовки та навчальних планів.
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02