Українська Англійська

ЛДУБЖД

КИРИЛІВ Ярослав Богданович

Версия для печати
Посада Старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
 
 
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка» (1993-1998)
Спеціальність Технологія машинобудування
Науковий ступінь к.т.н. (2004)
Науковий керівник д.т.н., проф. Афтаназів Іван Семенович
 
Професійна діяльність:
З 2017 р. старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
2016-2017 рр. – науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
2013-2016 рр. – провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
2006-2013 рр. – старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної та редакційно-видавничої роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
2003-2006 рр. – асистент кафедри технології машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».
2003 р – молодший науковий співробітник НДЛ – 39 Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».
1999-2002 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва Національного університету «Львівська політехніка».
 
Наукові інтереси:
Пожежна безпека, технологія машинобудування, матеріалознавство.
Наукові ступені та вчені звання:
У 2004 р. – захистив дисертацію за спеціальністю 05.02.08 (технологія машинобудування) та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема дисертації: Технологічне покращання експлуатаційних властивостей циліндричних поверхонь деталей машин вібраційно-відцентровим зміцненням.
У 2011 р. – одержав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Пожежна безпека».

 
Стажування та участь у міжнародних проєктах:
 • стажування у Львівському державному університеті внутрішніх справ з удосконалення професійної діяльності шляхом поглиблення і розширення професійних знань, набуття досвіду виконання завдань та обов’язків в межах компетенції (2019 р.)
Основні публікації:
Статті індексовані наукометричною базою Scopus, WoS
 • Kyryliv, Y., Kyryliv, V., Tsizh, B. et al. Resistance of surface nanostructures and ultrafine grain structures on steel 40Kh to wear and cavitation-erosive destruction. Appl Nanosci (2021). https://doi.org/10.1007/s13204-021-01751-5
 • Maksymiv, О.V., Kyryliv, V.І., Chaikovskyi, B.P. et al. Influence of Surface Nanostructuring on the Serviceability of SShKhN Cast-Iron Rolls. Mater Sci 56, 363–368 (2020). https://doi.org/10.1007/s11003-020-00438-6
 • Yaroslav Kyryliv, Volodymyr Kyryliv, Nataliya Sas, Volodymyr Dutka, "Residual Stresses Formed by Vibration-Centrifugal Hardening", Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2020, Article ID 5189473, 7 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/5189473
 • Kyryliv Y., Kyryliv V., Sas N. (2019) Influence of Surface Ultrafine Grain Structure on Cavitation Erosion Damage Resistance. In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanocomposites, Nanostructures, and Their Applications. NANO 2018. Springer Proceedings in Physics, vol 221. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17759-1_7
 • Volodymyr Kyryliv, Yaroslav Kyryliv, Nataliya Sas, "Formation of Surface Ultrafine Grain Structure and Their Physical and Mechanical Characteristics Using Vibration-Centrifugal Hardening", Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2018, Article ID 3152170, 7 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/3152170
 
Статті у фахових виданнях:
 • Сукач Р. Ю. Ковалишин В. В., Кирилів Я. Б., Тактика гасіння та протипожежне обладнання для ліквідації пожеж в екосистемах торф-ліс. Sciences of Europe : The journal is registered and published in Czech Republic. Articles in all spheres of sciences are published in the journal – Praha, Czech Republic, 2021. VOL 1, Sciences of Europe 2 No 62(2021) Р. 44-48.
 • Сукач Р. Ю. Ковалишин В. В., Кирилів Я. Б., Петровський В. Л., Сорочич М. П. Дослідження тактико-технічних характеристик спеціального пожежного ствола для гасіння підземних пожеж в екосистемах торф-ліс. Пожежна безпека: зб. наук. пр. Львів : ЛДУ БЖД, 2020.  № 36. С. 108-114.
 • Сукач Р. Ю., Ковалишин В. В., Кирилів Я. Б. Зниження пожежної небезпеки торф’яників, торфорозробок та способи і протипожежне обладнання для підвищення ефективності їх гасіння. Пожежна безпека: зб. наук. пр. Львів: ЛДУ БЖД, 2019.  № 35.  С. 75–82.
 • Марич, В., Ковалишин, В., Кирилів, Я., Ковальчик, В., Гусар, Б., & Кошеленко, В. (2018). Оптимізація складу вогнегасних порошків для гасіння пожеж класу Д1. Пожежна безпека, 32, 45-54.
 • Концур А. З., Рудик Ю. І., Сиса Л. В., Кирилів Я.Б. Вплив мікрохвильового опромінення на процес сорбції іонів цинку бентонітом із концентрованих водних розчинів // Екологічна безпека. – 2018. - № 1 (25). - С. 38 - 45.
 • Ковалишин, В., Кирилів, Я., & Грушовінчук, О. (2018). Експериментальні дослідження процесу взаємодії струменів повітряно-механічної піни різної кратності під час їх польоту. Пожежна безпека, 32, 32-38.
 • В. Ковалишин, Я. Кирилів, Б. Гусар, Т. Войтович, Вол. Ковалишин, А. Корнієнко, В. Чернецький. 2018. Перспективи гасіння пожеж водопінними вогнегасниками. Пожежна безпека 31 (Лютий), 49-58.
 • Дослідження хімічних речовин, як складників вогнегасних порошків для гасіння легких матеріалів / В.В. Ковалишин, В.М. Марич, Я.Б. Кирилів, В.В. Кошеленко, О.Л. Мірус - Збірник наукових праць "Пожежна безпека", ЛДУБЖД. - № 29. - 2016. - С. 46 - 56.
 • Виявлення впливу дисбалансу робочого колеса на вібраційні параметри пожежного насоса ПН-40УВ під час його роботи / Я.Б. Кирилів, І.Л. Ущапівський - Збірник наукових праць "Пожежна безпека", ЛДУБЖД. - № 28. - 2016. - С. 50 - 57.
 • Розробка методики визначення технічного стану пожежного насоса в експлуатації за вібраційними показниками / Я.Б. Кирилів, І.Л. Ущапівський - Збірник наукових праць "Пожежна безпека", ЛДУБЖД. - № 27. - 2015. - С. 64 - 69.
 • Грушовинчук А.В. Обоснование параметров генераторов пены эжекционного типа повышенной огнетушащей эффективности / А. В. Грушовинчук, В. В. Ковалышин, Я. Б. Кырылив // Bezpieczenstwo i Technika Pozarnicza. BiTP Vol. 38 Issue 2, 2015, pp. 125-132.
 
 
Посилання:
Google scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=zCkuu0kAAAAJ&hl=ru
Orcid     https://orcid.org/0000-0002-6622-9209
ResearchGate  https://www.researchgate.net/profile/Y-B-Kyryliv
Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204646247
Publons  https://publons.com/researcher/3846552/yaroslav-kyryliv/metrics/
WoS  https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1YvBWbfNDrIBu... 

 
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02