Українська Англійська

Лабораторія дистанційного навчання

     В інституті запроваджена автоматизована система дистанційного навчання, необхідною умовою є наявність доступу до мережі Internet для отримання та перегляду матеріалів, завдань та рекомендацій щодо їх виконання. Така технологія навчання більш гнучка і спрямована на тих, хто хоче здобути спеціальність, перекваліфікуватись чи підвищити свій освітній рівень, вона створює слухачу найзручніші умови для отримання та засвоєння матеріалу.
     Процес здобуття знань у дистанційному навчанні – це самостійна робота. Основою системи складає програмний комплекс ILIAS. ILIAS – відкрита міжнародна система, що призначена для автоматизації та впровадження елементів дистанційного навчання в навчальний процес. ILIAS має засоби для розробки та публікації навчальних курсів. 

Автори курсів можуть утворювати групу для роботи над навчальним модулем. Слухачі мають можливість працювати із навчальним матеріалом, а також спілкуватись один з одним (через систему форумів) та з викладачем. Слухач зможе легко отримати доступ до необхідного матеріалу, пройти тестові завдання та поставити запитання викладачу.
    Осовними завданнями лабораторії є:
- розширення на основі технологій дистанційної освіти спектру освітніх послуг, що надаються університетом;
- розвиток і впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес;
- розширення доступу різних категорій слухачів до якісного навчання за відповідними програмами;
- забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей слухачів;
- підвищення якості та ефективності навчання шляхом застосування сучасних освітніх технологій;
- створення додаткових можливостей спілкування викладачів і слухачів у межах активного творчого навчання;
            Визначні події в житті лабораторії.
17 листопада 2008 року, в рамках свого візиту в університет, лабораторію дистанційного навчання відвідав міністр України з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.
Зустріч з американським студентом. 26 вересня 2007 р. на занятті з англійської мови зі студентами груп ПБ-14с і ПБ-23с Львівського державного університету безпеки життєдіяльності був присутній Тарас Никоряк з м. Детройта (США).
22-го березня 2007 року у лабораторії дистанційного навчання було проведено дві відеолекції через глобальну мережу Інтернет. Лекції, перебуваючи у цей час у м. Києві, проводив доцент кафедри українознавства Шуневич Богдан Іванович.
13-го грудня 2006 року в лабораторії дистанційного навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбувся захист дипломних робіт, виконаних на основі дистанційних курсів з англійської мови для курсантів і студентів першого-другого курсів.

                                                                                                          
 
  
Начальник лабораторії дистанційного навчання
майор служби цивільного захисту
ТЕЛІПСЬКА Роксолана Богданівна
Фахівець
ВЕЧОРКО Леся Олександрівна

 

                                                                                                                                                 

  .                          
 
 
 

 

 
 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02