Українська Англійська

ЛДУБЖД

Лабораторія дистанційного навчання

   В інституті запроваджена автоматизована система дистанційного навчання, необхідною умовою є наявність доступу до мережі Internet для отримання та перегляду матеріалів, завдань та рекомендацій щодо їх виконання. Така технологія навчання більш гнучка і спрямована на тих, хто хоче здобути спеціальність, перекваліфікуватись чи підвищити свій освітній рівень, вона створює слухачу найзручніші умови для отримання та засвоєння матеріалу.
  Процес здобуття знань у дистанційному навчанні – це самостійна робота. Основою системи складає програмний комплекс ILIAS. ILIAS – відкрита міжнародна система, що призначена для автоматизації та впровадження елементів дистанційного навчання в навчальний процес. ILIAS має засоби для розробки та публікації навчальних курсів. Автори курсів можуть утворювати групу для роботи над навчальним модулем. Слухачі мають можливість працювати із навчальним матеріалом, а також спілкуватись один з одним (через систему форумів) та з викладачем. Слухач зможе легко отримати доступ до необхідного матеріалу, пройти тестові завдання та поставити запитання викладачу.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету