Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нові надходження

  
   

 
 
Кушнір Андрій.  
    Системи пожежної та охоронної сигналізації [Текст] : навчальний посібник / А. Кушнір, Д. Чалий. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 298 с. : рис.,табл. - Бібліогр.: с.292-298(82 назви).
 


Станіславчук, О. С.  
    Процеси та обладнання виробництв [Текст] : Навчальний посібник / О. С. Станіславчук, О. Б. Горностай, О. Л. Мірус. - Львів : ЛДУ БЖД, 2020. - 504 с. : іл., табл. - Бібліогр. 154 назви.
 
 Коваль, Г. В.  
    Словник професійної термінології для майбутніх фахівців сфери соціальної роботи [Текст] / Г. В. Коваль ; Е.І. Костишин, Г.П. Васянович, В.В. Грицанюк, ОМ. Міщенко, В.М. Логвиненко, К.І. Савостікова. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 284 с.
 


 Станіславчук, О. В.  
     Конкурсні завдання для ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Безпеки життєдіяльності" 2017-2019 рр. [Текст] / О. В. Станіславчук, Г. В. Телегіна. - Львів : ЛДУ БЖД, 2020. - 255 с.
 
 Лозинський, Р. Я.  
      Теплотехніка в пожежній справі [Текст] : Навчальний посібник / Р. Я. Лозинський. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 330 с. 
 


Мартин, О. М.  
       Мікроекономіка: теорія, тести, задачі [Текст] : навчальний посібник. Частина 1 / О. М. Мартин. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 274 с.
 
Попович, В. В.  
    Пожежі у природних екосистемах. Курс лекцій [Текст] : навчальний посібник / В. В. Попович, П. В. Босак. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 322 с.
 


 Коваль, М. С.  
    Соціальний захист: зведений словник-довідник [Текст] : навчально-методичний посібник / М. С. Коваль, З. В. Гіптерс. - Львів : ЛДУ БЖД, 2020. - 329 с.
  16
Ірина, Зачко.  
    Гібридні технології управління інфраструктурними проєктами та програмами [Текст] : Монографія / З. Ірина, К. Дмитро, З. Олег. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 266 с. : рис. + табл. - Бібліогр.: с. 153-190(149 назв).
 


Пасічник, В. В.  
    Сховища даних [Текст] : Навчальний посібник / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська ; За наук. ред. д.т.н., проф. В.В.Пасічника. - 2-ге вид., стереот. - Львів : "Магнолія 2006", 2021. - 492 с. - (Серія "Комп'ютинг").
 
Шаховська, Н. Б.  
    Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних [Текст] : Монографія / Н. Б. Шаховська. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 196 с.
 


Марц, Натан.  
    Большие данные: принципы и практика построения маштабируемых систем обработки даных в реальном времени [Текст] / Н. Марц, Д. Уоррен. - Санкт Петербург : ООО "Диалектика", 2018. - 368 с. : ил.
 
Шаховська Н.Б.,
Алгоритми і структури даних [Текст] : навчальний посібник / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; За заг. ред. д.т.н., проф. В.В.Пасічника. - Львів : "Магнолія 2006", 2021. - 214 с. - (Серія "Комп'ютинг").
 


Міняйлова А.В.
English for Ecologists:навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності 101 "Екологія"/ А.В.Міняйлова, О.С.Шляхтіна.– Миколаїв:НУК, 2020.– 140 с.
 
Клименко М.О.
Техноекологія=(Гідрокологія по накладній):Підручник/ М.О.Клименко, І.І.Залеський.– Стереотипне вид.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2020.– 348 с.
 


Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування:Монографія/ О.І.Бондар, В.М.Вакараш, О.М.Сухіна;За заг. ред. проф. О.І.Бондаря і к.екон. н. В.М.Вакараша.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2018.– 362 с.
 
Екологізація гірничодобувного виробництва: Рентні відносини:Монографія/ О.І.Бондар, П.Я.Унгурян, О.М.Сухіна, О.А.Улицький;За заг. ред. проф. О.І.Бондаря і к. н. з держ. управління П.Я.Унгуряна.– Київ, 2018.– 300 с.
 


 Екологічна безпека:Підручник/ В.М.Шмандій, М.О.Клименко, Ю.С.Голік.– Стереотип. вид.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 366 с.

 Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка землі. Довкілля:Нвчальний посібник/ О.Г.Топчієв, Д.С.Мальчикова, І.О.Пилипенко, В.В.Яворська.– Херсон:Видавничий дім "Гельветика", 2018.– 348 с.
 

Моніторинг довкілля:Підручник:,/За ред. Боголюбова В.М. і Сафранова Т.А.– Стереотип. вид.– Херсон:Олді-Плюс, 2020.– 530 с.
  Обробка технологічних рідин та стічних вод:Навчальний посібник/ С.С.Рижков, К.В.Луняка, В.С.Самохвалов, С.М.Літвак;Під заг. ред. Рижкова С.С.– Харків:ОЛДІ ПЛЮС, 2018.– 316 с.
  Охорона і раціональне використання земельних ресурсів:Навчально-методичний посібник/ Д.В.Лико, С.М.Лико, В.І.Долженчук, О.І.Портухай.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 664 с.
 
Управління та поводження з відходами:практикум/Клименко М.О., Бєдункова О.О., Троцюк В.С., Мороз О.Т.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 180 с.:іл. 23+табл. 46.– бібліогр.: 45 назв
 

Климчик О.М.
Урбоекологія:навчально-методичний посібник.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 208 с.
  1  2  3  4  
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02