Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нові надходження

  
   

 
  Полотай, О.  
    Розроблення електронних курсів у віртуальному навчальному середовищі [Текст] : Навч. посібник / О. Полотай, Н. Кухарська. - Львів : СПОЛОМ, 2021. - 172 с. - с.171 (14 назв).
 
Лазаренко, О. В.  
    Небезпека та особливості гасіння транспортних засобів на альтернативних джерелах енергії [Текст] : Навчальний посібник / О. В. Лазаренко, В.-П.П. Пархоменко. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 143 с.
  Підготовка та організація управління в надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник / Р. Т. Ратушний, В. Б. Лоїк, О. Д. Синельніков та ін. ; Р.Т. Ратушний, В.Ю. Лоїк, О.Д. Синельніков, ОВ. Лазаренко, М.О. Довгановський. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 592 с. : рис.,табл. - с. 493-507 (144 назви).
 
 Кокотюха, А. А.  
    Офіцер зі Стрийського парку: Роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформл. О.А.Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 283 с.
 Кокотюха, А. А.  
    Втікач із Бригідок: Роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформл. О.А.Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 283 с.
 
Кокотюха, А. А.  
    Голова з площі Пігаль: Роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформлювач М.С. Мендор. - Харків : Фоліо, 2020. - 314 с.
 Кокотюха, А. А.  
    Привид із Валової. Роман / А. А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2021. - 285 с.
 
Гапоненко, Г. М.  
    Водолазна підготовка. Підручник. (розділ 32) / Г. М. Гапоненко, В. В. Фальковський, С. І. Глазунов ; За заг. ред. Г.М.Гапоненка. - Київ : НУОН, 2016. - 654 с.
     Пожежна безпека об’єктів агропромислового комплексу: Навчальний посібник / М.З.Пелешко, Бабаджанова О.Ф., О.І.Башинський. - Львів : ЛДУ БЖД, 2017. - 204 с.
 
    Кокот-Гура, Шимон.  
    Способи оперування вогнегасними струменями. Практичний посібник / Ш. Кокот-Гура ; пер. з пол. В. Дубасюк. - Львів : AIR PRESS, 2019. - 36 с.
 Невидимі наслідки війни. Як розпізнати? Як спілкуватися? Як допомогти подолати? : Довідник для широкого кола фахівців / Заг. ред. К Возніцина, Л.Литвиненко. - Київ, 2020. - 192 с.
 
 Васянович, Г. П.  
    Інклюзія персоналістична: навчальний посібник / Г. П. Васянович. - Львів : Норма, 2022. - 324 с.
 Лазор, О. Я.  
    Державна служба: запитання і відповіді: навчальний посібник / О. Я. Лазор, В. І. Довгпнь, О. Я. Моздір. - вид. 2-ге. - Хмельницький : Хмельницький університетуправління та права, 2011. - 200 с. 
 
Пелешко, Д. Д.  
    Об'єктні технології С++11: навчальний посібник / Д. Д. Пелешко, В. М. Теслюк. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 360 с.
 Таранова, О.  
    Домедична підготовка: навчальний посібник / О. Таранова, В. Придатко. - Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2021. - 160 с.
 
  Довідник термінів та визначень профілактичної діяльності у сфері цивільного захисту: довідник / упорядн. В.Придатко, О. Пазен, О.Міллер, А. Домінік. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 224 с.
 


Придатко, В.  
    Аудит пожежної та техногенної безпеки: навчальний посібник / В. Придатко, Т. Бережанський. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: С.212-214 (29 назв).
 
 Михалічко, Б. М.  
    Збірник задач і вправ з хімії. ІІІ. Органічна хімія. Навчальний посібник / Б. М. Михалічко, О. М. Щербина, О. І. Лавренюк. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 84 с. -
 


 Люблін, В. Д.  
    Правове регулювання відносин в інформаційному середовищі України: адміністративно-правові відносини: монографія / В. Д. Люблін, М. Л. Смілевський. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 247 с.
 
Степова, К. В.  
    Інженерна екологія. Практикум: Навчальний посібник / К. В. Степова, І. М. Кочмар. - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - 118 с.
 


    Балицька, В. О.  
    Фізичний практикум. Частина ІІ. Електромагнетизм.Оптикка: навчальний посібник / В. О. Балицька, Л. І. Ярицька. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 164 с. 
 
Кушнір Андрій.  
    Системи пожежної та охоронної сигналізації: навчальний посібник / А. Кушнір, Д. Чалий. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 298 с. : рис.,табл. - Бібліогр.: с.292-298(82 назви).
 


Станіславчук, О. С.  
    Процеси та обладнання виробництв: Навчальний посібник / О. С. Станіславчук, О. Б. Горностай, О. Л. Мірус. - Львів : ЛДУ БЖД, 2020. - 504 с. : іл., табл. - Бібліогр. 154 назви.
 
 Коваль, Г. В.  
    Словник професійної термінології для майбутніх фахівців сфери соціальної роботи / Г. В. Коваль ; Е.І. Костишин, Г.П. Васянович, В.В. Грицанюк, ОМ. Міщенко, В.М. Логвиненко, К.І. Савостікова. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 284 с.
 


 Станіславчук, О. В.  
     Конкурсні завдання для ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Безпеки життєдіяльності" 2017-2019 рр.  / О. В. Станіславчук, Г. В. Телегіна. - Львів : ЛДУ БЖД, 2020. - 255 с.
 
 Лозинський, Р. Я.  
      Теплотехніка в пожежній справі: Навчальний посібник / Р. Я. Лозинський. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 330 с. 
 


Мартин, О. М.  
       Мікроекономіка: теорія, тести, задачі: навчальний посібник. Частина 1 / О. М. Мартин. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 274 с.
 
Попович, В. В.  
    Пожежі у природних екосистемах. Курс лекцій: навчальний посібник / В. В. Попович, П. В. Босак. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 322 с.
 


 Коваль, М. С.  
    Соціальний захист: зведений словник-довідник. навчально-методичний посібник / М. С. Коваль, З. В. Гіптерс. - Львів : ЛДУ БЖД, 2020. - 329 с.
 
Ірина, Зачко.  
    Гібридні технології управління інфраструктурними проєктами та програмами: Монографія / З. Ірина, К. Дмитро, З. Олег. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 266 с. : рис. + табл. - Бібліогр.: с. 153-190(149 назв).
 


Пасічник, В. В.  
    Сховища даних: Навчальний посібник / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська ; За наук. ред. д.т.н., проф. В.В.Пасічника. - 2-ге вид., стереот. - Львів : "Магнолія 2006", 2021. - 492 с. - (Серія "Комп'ютинг").
 
Шаховська, Н. Б.  
    Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних: Монографія / Н. Б. Шаховська. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 196 с.
 


Марц, Натан.  
    Большие данные: принципы и практика построения маштабируемых систем обработки даных в реальном времени  / Н. Марц, Д. Уоррен. - Санкт Петербург : ООО "Диалектика", 2018. - 368 с. : ил.
 
Шаховська Н.Б.,
Алгоритми і структури даних [Текст] : навчальний посібник / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; За заг. ред. д.т.н., проф. В.В.Пасічника. - Львів : "Магнолія 2006", 2021. - 214 с. - (Серія "Комп'ютинг").
 


Міняйлова А.В.
English for Ecologists:навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності 101 "Екологія"/ А.В.Міняйлова, О.С.Шляхтіна.– Миколаїв:НУК, 2020.– 140 с.
 
Клименко М.О.
Техноекологія=(Гідрокологія по накладній):Підручник/ М.О.Клименко, І.І.Залеський.– Стереотипне вид.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2020.– 348 с.
 


Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування:Монографія/ О.І.Бондар, В.М.Вакараш, О.М.Сухіна;За заг. ред. проф. О.І.Бондаря і к.екон. н. В.М.Вакараша.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2018.– 362 с.
 
Екологізація гірничодобувного виробництва: Рентні відносини:Монографія/ О.І.Бондар, П.Я.Унгурян, О.М.Сухіна, О.А.Улицький;За заг. ред. проф. О.І.Бондаря і к. н. з держ. управління П.Я.Унгуряна.– Київ, 2018.– 300 с.
 


 Екологічна безпека:Підручник/ В.М.Шмандій, М.О.Клименко, Ю.С.Голік.– Стереотип. вид.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 366 с.

 Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка землі. Довкілля:Нвчальний посібник/ О.Г.Топчієв, Д.С.Мальчикова, І.О.Пилипенко, В.В.Яворська.– Херсон:Видавничий дім "Гельветика", 2018.– 348 с.
 

Моніторинг довкілля:Підручник:,/За ред. Боголюбова В.М. і Сафранова Т.А.– Стереотип. вид.– Херсон:Олді-Плюс, 2020.– 530 с.
  Обробка технологічних рідин та стічних вод:Навчальний посібник/ С.С.Рижков, К.В.Луняка, В.С.Самохвалов, С.М.Літвак;Під заг. ред. Рижкова С.С.– Харків:ОЛДІ ПЛЮС, 2018.– 316 с.
  Охорона і раціональне використання земельних ресурсів:Навчально-методичний посібник/ Д.В.Лико, С.М.Лико, В.І.Долженчук, О.І.Портухай.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 664 с.
 
Управління та поводження з відходами:практикум/Клименко М.О., Бєдункова О.О., Троцюк В.С., Мороз О.Т.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 180 с.:іл. 23+табл. 46.– бібліогр.: 45 назв
 

Климчик О.М.
Урбоекологія:навчально-методичний посібник.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 208 с.
  1  2  3  4  
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02