Українська Англійська

Нові надходження

  
     Тацій.  
    Ряди : навчальний посібник / Тацій, М. Роман ; Роман Тацій, Оксана Трусевич. - Львів : ЛДУ БЖД, 2024. - 109 с.
 
   Козяр, М. М.  
    Психопедагогіка професійно-екстремальної підготовки : навчальний посібник / М. М. Козяр, І. С. Коваль. - Львів : Сполом, 2004. - 504 с.
 
      Публічне управліня та соціальна робота : Збірник наукових праць. - № 2. - Львів : ЛДУ БЖД.
 
 
   Наукові записки ЛДУ БЖД. Педагогіка і психологія : Збірник наукових праць. - №2. - Львів : ЛДУ БЖД.
     Гасіння пожеж в екосистемах із залученням спеціальної авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій: монографія / В. Л. Шевченко, В. В. Хижняк, В. Б. Поліщук та ін. - Київ : УкрНЦ РІТ, 2023. - 227 с.
 
 Профілактична діяльність у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки: Практичний посібник. Ч.2 : Загальні положення наглядової діяльності з пожежної безпеки / Д. О. Чалий, Ю. Г. Сукач, О. Ф. Бабаджанова, А. П. Гаврись. - Львів : Растр-7, 2024. - 384 с.
 
   Кадала, В. В.  
    Митне право : навчальний посібник / В. В. Кадала, О. П. Гузенко. - Львів : Видавництво "Магнолія 2006", 2024. - 286 с.
 
 
Застосування поліграфування у внутрішньослужбовій діяльності поліцейських та дежавних службовців : методичні рекомендації / Авт.-упор.: М.С.Цуцкірідзе, О.В.Одерій, В.В.Бурлака та ін. - Київ : Видавництво "КНТ", 2024. - 112с.
    Ніколенко, Л. М.  
    Господарське право : навчальний посібник / Л. М. Ніколенко. - Київ : Алерта, 2024. - 390 с. 
 
 
Мердова, О.  
    Алгоритм дій працівників поліції та органів державної влади у разі відмови від примусової евакуації сімей, на вихованні яких є діти : науково-практичні рекомендації / О. Мердова, А. Сахно, І. Хозлу. - Кропивницький, 2023. - 29 с.
   Демчишин, Д. А.  
    Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання хуліганству в Україні: монографія / Д. А. Демчишин, С. М. Алфьоров. - Одеса : Видавництво "Юридика", 2023. - 152 с.
 
 
  Принципи кримінально-виконавчого права: теоретико-правове дослідження : монографія / Д. О. Пилипенко. - Київ : ВД "Дакор", 2023. - 428 с.
   Шульга, А. О.  
    Кримінальний процес (загальна частина) : навчальний посібник / А. О. Шульга, Д. В. Євенко. - Київ : Алерта, 2023. - 146 с.
 
 
  Захарченко, А. М.  
    Участь органів Національної поліції у забезпечені та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану : науковий нарис / А. М. Захарченко, С. М. Алфьоров. - Одеса : Видавництво "Юридика", 2023. - 68 с.
  Зозуля, Є. В.  
    Юридична компаративістика: навчальний посібник / Є. В. Зозуля, О. С. Туренко, І. В. Іванов. - Київ : Алерта, 2023.
 
 
  Історія держави і права України. Частина 1 : навчальний посібник (опорні конспекти лекцій) / Укл. Зозуля Є.В., Дацюк Т.К., Іванов І.В. - Київ : Алерта, 2023. - 240 с.
     Піндер, Володимир Федорович.  
    Рекультиваційні заходи зниження техногенного впливу породних відвалів вугільних шахт на довкілля = EcoLab  : Монографія. Т.2 / В. Ф. Піндер ; Піндер В.Ф., Попович В.В., Босак П.В. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 231 с.
 
 
  Босак, Павло Володимирович.  
    Екологічна небезпека підтериконових стічнихвод Новолинського гірничопромислового району EcоLab : Монографія. Т.1 / П. В. Босак ; П.В. Босак .,В.В. Попович. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 231 с.
       Радіаційний, хімічний та біологічний захист : Навчальний посібник. Ч. 3 : Біологічний захист / В. Б. Лоїк, Р. Т. Ратушний, О. Д. Синельников та ін. - Львів : ЛДУ БЖД, 2023. - 254 с.
 
    Балицька, Валентина.  
    Практикум з фізики  : Навчальний посібник / В. Балицька. - Львів : ЛДУ БЖД, 2023. - 129 с.
     Спеціалізовані вчені ради Державного університету безпеки життєдіяльності (2007-2022 р.р.) [Текст] : Довідник / М. С. Коваль, В. В. Ковалишин, В. В. Попович та ін. - Львів : ЛДУ БЖД, 2023. - 194 с.
 
 
 Микола Сичевський.  
    Ручний механізований інструмент для проведення аварійно-рятувальних робіт: Навчальний посібник / С. Микола, Р. Артур, Д. Андрій. - Львів : ЛДУ БЖД, 2023. - 224 с.
      Васянович Григорій Петрович. 
    Філософія науки: навчальний посібник для викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти / Г. П. Васянович. - Львів : ФОП Корпан Борис Іванович, 2024. - 196 с.
 
 
    Класифікація та види саморобних вибухових пристроїв : методичні рекомендації / Ярославський А.В., Тьорло О.І., Йосипів Ю.Р., Курляк М.Д., Московчук М.О., Синенький В.М. - Київ : Вид. "КНТ", 2022. - 84 с.
       Інженерні боєприпаси, які використовувались (можуть використовуватись) збройними силами РФ або НЗФ на сході України (за досвідом проведення ООС(раніше АТО). - Київ : "Центр учбової літератури", 2022. - 120 с.
 
 
Керівництво з застосування інженерних боєприпасів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. - Київ, 2023. - 298 с.
    Артилерійське озброєння і боєприпаси : навчальний посібник / Дерев'янчук А.Й., Шелест М.Б. - Київ : Вид. дім "СКІФ", 2023. - 414 с.
 
  Вибухові боєприпаси. Посібник для України  / Ролі Еванс, Боб Седдон, Йованна Чарапіч. - 2-ге видання. - Київ : Вид. дім "Професіонал", 2023. - 224 с.
 
 
    Керівництво з підривної (вибухової) справи у Збройних Силах України [Текст]. - Київ, 2023. - 229 с.
      Порядок дій під час виявлення та знешкодження вибухонебезпечних речовин : Методичні рекомендації. - Київ : Вид. дім "С К І Ф", 2023. - 68 с.
 
 
   Гапоненко, Г. М.  
    Підводні підривні роботи : навчальний посібник / Г. М. Гапоненко. - Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Г.М., 2021. - 171 с.
    Боєприпаси : Підручник / П.П.Ткачук,В.О., Чумакевич, О.М.Дробан, Б.С.Федор, П.М.Євдокімов. - Київ : Вид. дім "СКІФ", 2023. - 266 с.
 
 
   Основи організації піротехнічних робіт : Навчальний посібник / Барбашин В.В., Назаров О.О., Рютин В.В., Толкунов І.О.; Під ред. В.П.Садкового. - Київ, 2023. - 352 с.
    Міни як вони є: довідник з мінної роботи  / Укладачі: Щегельський М.М., Щегельський М.М., Овадовський Д.В. - перше видання. - Київ : Талком, 2023. - 88 с.
 
 
     Придатко, В.  
    Державний нагляд у сфері пожежної та техногенної безпеки: Навчальний посібник / В. Придатко, Д. Чалий, О. Міллер. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 514 с. - (28 назв.).
    Придатко, В.  
    Основи гідравліки та водопостачання : Навчальник посібник / В. Придатко, О. Ковальчук. - Львів : СПОЛОМ, 2023. - 190 с. + рис., табл. - Бібліогр.: с.189 (10 назв).
 
 
   Операційний менеджмент : Навчальний посібник. Частина 1 / Л. Балаш, О. Лисюк, А. Саміло, О. Ковальчук. - Львів : ЛДУ БЖД, 2023. - 194 с.
     Дубинецька, П. П.  
    Основи підприємництва (опорний конспект лекцій) для здобувачів вищої овіти денноїта заочної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент"  / П. П. Дубинецька, Р. І. Содома, А. В. Саміло. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 150 с.
 
    Соціальне консультування : Навчальний посібник / Укл.: В.Грицанюк, Г.Коваль, А.Цюприк. - Львів : СПОЛОМ, 2023. - 220 с.
      Пальчевська, О.  
    Translation for specifie purposes: Digitalization and Cybersecurity: Навчальний посібник / О. Пальчевська, М. Маланюк, Н. Іванишин. - Львів, 2023. - 217 с.

 
 
  Іванишин, Н.  
    Translation for specifie purposes: International cooperation in civil protection : Навчальний посібник / Н. Іванишин, М. Маланюк, О. Пальчевська. - Львів, 2023. - 200 с.
      Маланюк, М.  
    Written translation practice = Практикум письмового перекладу : Навчальний посібник / М. Маланюк, О. Пальчевська, Н. Іванишин. - Львів, 2023. - 212 с.

 
   Ференц, Надія.  
    Практикум з пожежної профілактики технологічних процесів об'єктів підвищеної небезпеки : Навчальний посібник / Н. Ференц. - Львів : ЛДУ БЖД, 2023. - 294 с.
    Мартин, О. М.  
    Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2 : навчальний посібник / О. М. Мартин. - Львів : ЛДУ БЖД, 2023. - 324 с. 

 
 
    Бенькевич, Г. А.  
    Латинська мова: Навчальний посібник / Г. А. Бенькевич, І. І. Барнич. - Львів : ФОП Лук'яненко В.В., 2023.        - 295 с.
      Державні стандарти соціальних послуг/ Упоряд. Костишин Е.І., Лис В.В., Логвиненко В.М., Нагірняк М.Я., Цюприк А.Я. - Львів : СПОЛОМ, 2023. - 536 с.

 
 
    Васянович, Г. П.  
    Етика та академічна доброчесність в освіті і науці : Навчальний посібник для викладачів та здобувачів освіти / Г. П. Васянович, В. М. Логвиненко, Е. І. Костишин. - Львів : ФОП Корпан Б.І., 2023. - 126 с.
       Стойко, Степан.  
    Незворотні екологічні процеси в біосфері та її збереження : Монографія / С. Стойко. - Львів : ЛДУ БЖД, 2023. - 293 с.

 
 
    Публічне управліня та соціальна робота : Збірник наукових праць. - № 1. - Львів : ЛДУ БЖД.
    Наукові записки ЛДУБЖД Педагогіка і психологія : Збірник наукових праць. - № 1. - Львів : ЛДУ БЖД.


 
 
  Ліпкан, В. А.  
      Геостратегія сучасного Китаю [Текст] : Монографія / В. А. Ліпкан, А. В. Яковець. - Київ : Ліпкан В.А,, 2022. - 384 с.
  Ліпкан, В. А.  
    Стратегія державної інфраструктурної політики України [Текст] : Словник / В. А. Ліпкан. - Київ : Ліпкан В.А,, 2023. - 252 с.

 
 
 Ліпкан, В. А.  
    Стратегія державної інфраструктурної політики України : Монографія / В. А. Ліпкан, Г. Ю. Зубко. - Київ : Ліпкан В.А,, 2022. - 1008 с.
     Державний нагляд у сфері пожежної та техногенної безпеки [Текст] : навчальний посібник / Упорядн.: Інна Оношко, Євген Кобко, Олександр Чекригін, Олександр Оношко. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2023. - 210 с.

 
 
 Карабин, Василь.  
    Методологія та організаціянаукових досліджень [Текст] : практикум / В. Карабин, А. Рогуля. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. - 115 с.
     Дослідження пожеж [Текст] : Навчальний посібник посібник / С. Вовк, А. Харчук, А. Сухай, Ю. Шелюх. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 528 с.
 
 Сергійчук, Володимир.  
    Симон Петлюра і єврейство [Текст] / В. Сергійчук. - Вид. 2-ге, доповн. - Київ : ПП Сергійчук М.І., 2006. - 152 с.
     Сергійчук, Володимир.  
    Правда про "ЗОЛОТИЙ" вересень 1939-го [Текст] / В. Сергійчук. - Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2014. - 208 с.
 
    Бжезінський, Збіґнєв.  
    Вибір : світове панування чи світове лідерство [Текст] / З. Бжезінський. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 203 с.
    Сергійчук, Володимир.  
    Як нас морили голодом [Текст] / В. Сергійчук. - Вид. 3-тє, доповн. - Київ : ПП Сергійчук М.І., 2006. - 392 с
 
    Масові штучні голоди: пам'ятаємо, вшановуємо [Текст] : матеріали Міжнар. форуму (м.Київ, 7 верес. 2021 р.). Пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр., до 100-х роковин мас. штучн. голоду 1921-1923 рр., 75-х роковин мас. штуч. голоду 1976-1947 рр. / редкол..: О. Стасюк, В.Сергійчук, В.Малько. - Харків : Право, 2021. - 240 с. 
    Геноцид української нації 1932-1933 /2022: свідчення [Текст] / упоряд.: Олеся Стасюк; Нац. акад. прав. наук України; Міжнар. асоц. дослідників Голодомору-геноциду українців; Фундація Укр. Голодомору-геноциду (США). - Вид. 2-ге, допов. - Київ; Харків : Право, 2023. - 352 с. 
 
   Стасюк, О. О.  
    Становлення , формування, діяльність тоталітарної інституції уповноважених в УСРР в роки Голодомору-геноциду [Текст] : Монографія / О. О. Стасюк. - Переяслав : Домбровська Я.М., 2021. - 356 с.
    Геноцид українців 1932-1933 за матеріалами досудових розслідувань [Текст] / упоряд.: О.Петришин, М.Герасименко, О.Стасюк; Нац. акад. прав. наук України (та ін.); вступ. слово : О Петришин. - Вид. 2-ге, допов. - Київ; Харків : Право, 2022. - 664 с.
 
"Чорні дошки" України. Чернігівська область [Текст] : Збірник документів і матеріалів / Авт.-упорядн.: О.О.Стасюк, К.Ю.Лук'янец,ь, С.В.Старовойт, Д.В.Байкєніч. - Київ : Видавництво Марка Мельника (ФОП Мельник М.Ю.), 2021. - 944 с. : іл. 
     Збірник практичних завдань із навчальної дисципліни "Поліцейська діяльність": Навчальний посібник / за заг. ред. проф. С.С. Вітвіцького. - Київ : "ДАКОР", 2022. - 192 с.
 
    Рябченко, Олена.  
    Теоретичні та практичні проблеми службового сумісництва поліцейських в аспекті притягнення до юридичної відповідальності. Межі правомірної поведінки та різновиди правопорушень: науково-практичні рекомендації / О. Рябченко, І. Сопілко. - Кропивницький, 2022. - 26 с.
    Ділова репутація та імідж працівників Національної поліції України: науково-практичні рекомендації / Т. В. Кононенко, В. Є. Сусликов, Т. М. Сабельникова та ін. ; за заг. ред. С.С. Вітвіцького. - Київ : ДП "ІНФОТЕХ", 2022. - 160 с.
 
    Куракін, О. М.  
    Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник / О. М. Куракін, О. С. Туренко, І. В. Іванов. - Київ : ДП "ІНФОТЕХ", 2022. - 373 с.
     Цивільне право (особлива частина): навчальний посібник / Н. В. Іванюта, Л. М. Ніколенко, В. В. Буга та ін. - Київ : Дакор, 2022. - 352 с. 
 
    Вітвіцький, С. С.  
    Забезпечення безпеки дорожнього руху поліцейськими груп реагування патрульної поліції: науково-практичний посібник / С. С. Вітвіцький ; С.С. Вітвіцький, А.В. Червінчук, Є.О. Пилипенко, Ю.Ю. Атаманенко, Є.В. Пузиня. - Одесса : Видавничий дім "Гельветика", 2022. - 152 с.
     Кадала, В. В.  
    Організація діяльності підрозділів митної служби України: Навчальний посібник / В. В. Кадала, О. П. Гузенко ; за заг. ред. С.С. ВІтвіцького. - Львів : Видавець Марченко Т.В., 2022. - 279 с.
     Короткова, Ю. М.  
    Неперервна професійна підготовка поліцейських (соціально-гуманітарний складник): Навчальний посібник / Ю. М. Короткова ; Ю.М.Короткова,Г.В. Мухіна, Т.М. Сабельникова\ за заг. ред. С.С. Вітвіцького. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2022. - 164 с.
 
    Мердова, О.  
    Врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів, пов'язаного з роботою близьких осіб в структурі Національної поліції України: науково-практичні рекомендації/ О. Мердова, А. Сахно, І. Хозлу. - Кропивницький, 2022. - 27 с.
     Відповідальність батьків та осіб, що їх замінюють, за вчинення малолітніми або неповнолітніми особами у віці від 14 до 16 років адміністративних правопорушень, передбачених КУпАП : науково-практичні рекомендації / О. Мердова, Н. Носевич, Н. Удалова , І. Холзу. - Кривий Ріг, 2022. - 22 с.
 
    Вітвіцький, С. С.  
    Юридична відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп'яніння: проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання: монографія / С. С. Вітвіцький, М. Ю. Веселов, Р. М. Пилипів. - Київ : ВД "Дакор", 2022. - 152 с.
     Вітвіцький, С. С.  
    Адміністративно-правовий статус курсантів та слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських: монографія / С. С. Вітвіцький, М. В. Шульга, О. М. Мердова. - Київ : ВД "Дакор", 2022. - 184 с. 
 
     Носевич, Н. Р.  
    Значення інституту наставництва для підготовки кваліфікованих працівників Національної поліції України (за результатами аналітичного дослідження): науково-практичні рекомендації / Н. Р. Носевич, Р. М. Михайлов, Н. М. Удалова. - Кривий Ріг, 2022. - 22 с.
     Документування фактів керування водними транспортними засобами особами, що перебувають у стані сп'яніння: науково-практичні рекомендації / О.М.Мердова, А.П. Сахно, І.К. Хозлу, А.В. Червінчук. - Кропивницький, 2022. - 31 с.
 
    Коваленко, В.  
    Ручні протитанкові гранатомети та гранати до них: будова, особливості використання, заходи безпеки.: навчально-практичний посібник для поліцейських Національної поліції України / В. Коваленко, В. Гурський. - Кропивницький, 2022. - 71 с. 
     Ковальова, О. В.  
    Інформаційна парадигма досудового розслідування в Україні: теоретико-практичний аспект: монографія / О. В. Ковальова. - Одеса : ВД "Гельветика", 2022. - 320 с.
 
    Щербіна, А. В.  
    Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя: монографія / А. В. Щербіна, Є. С. Назимко, А. М. Захарченко. - Київ : ВД "Дакор", 2022. - 148 с.
         Коваль, М. С.  
    Професійно-психологічний супровід рятувальників в умовах ризику [Текст] : навчально-методичний посібник з організації та проведеення тренінгу / М. С. Коваль, І. С. Коваль. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 252 с. + рис., табл. - Бібліогр. с. 243 (47 назв).
 
      Лясковська, Соломія.  
    Графічні інформаційні технології = Практикум до науково-дослідних робіт курсантів та студентів [Текст] : практикум / С. Лясковська, Ю. Кордунова, М. Євген. - Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2022. - 277 с. - с. 276 (11 назв).
     Лясковська Соломія.  
    Основи 3 D - моделювання [Текст] : навчальний посібник / С. Лясковська, М. Євген. - Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2022. - 283 с. - с. 282 (7 назв).
 
     Комп'ютерне моделювання природних і техногенних загроз та еколого-геофізичні ситуації [Текст] : Колективна монографія / Ю. П. Стародуб, Б. Є. Купльовський, Т. Б. Брич та ін. - Львів : Растр-7, 2023. - 212 с. : іл.
     Лущ, В. І.  
    Основи підготовки пожежного-рятувальника: Навчальний посібник / В. І. Лущ, Д. О. Чалий, Я. Б. Великий. - Видання доповнене. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 384 с.
 
    Петрович, Й. М.  
    Управління проектами: Підручник / Й. М. Петрович ; Петрович Й.М., Новаківський І.І., за заг. ред. Й.М.Петровича. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 396 с.
    Дідик, В. В.  
    Планування міст: Підручник / В. В. Дідик, А. П. Павлів. - Львів : Видавництво Національного унверситету "Львівська політехніка", 2006. - 412 с.
 
   Ткачук, Василь.  
    Електромеханотроніка: Підручник / В. Ткачук. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 440 с.
     Чухрай, Наталія.  
    Логістичне обслуговування [Текст] : Підручник / Н. Чухрай. - Львів : Видавництво Національного університету"Львівська політехніка", 2006. - 292 с.
 
    Крикавський, Є.  
    Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. - 848 с. - (Серія "Світ маркетингу і логістики". - Вип. 14).
     Кузьмін, О. Є.  
    Митна справа [Текст] : Підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, В. О. Терлецька. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. - 240 с.
 
    Горбай, О. З.  
    Міцність та пасивна безпека автобусних кузовів [Текст] : Монографія / О. З. Горбай ; Горбай О.З., Голенко К.Е., Крайник Л.В. - Львів : ВидавництвоЛьвівської політехніки, 2013. - 276 с.
     Оліскевич, Мирослав.  
    Організація автомобільних перевезень [Текст] : Навчальний посібник. Частина перша : Вантажні перевезення / М. Оліскевич. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 336 с.
 
    Форнальчик, Є. Ю.  
    Основи технічного сервісу транспортних засобів [Текст] : Навчальний посібник / Є. Ю. Форнальчик, Р. Я. Качмар. - 2-ге вид., змін. та доп. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 324 с.
     Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах [Текст] : Монографія / Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, В. Е. Трушевський, В. В. Гілевич ; за заг. ред. Є.Ю.Форнальчика. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 236 с.
  1  2  3  4  

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02