Українська Англійська

ЛДУБЖД

Сектор безпеки та запобігання проявам корупції

Про сектор
Сектор безпеки та запобігання проявам корупції Львівського державного університету безпеки життєдіяльності є структурним підрозділом університету, який бере участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та протидій корупції.
Основними завданнями сектору є:
 • Розроблення, організація та контроль за проведенням в Університеті заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
 • Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення ректору Університету відповідних пропозицій.
 • Спільно з кадровими підрозділами вжиття заходів щодо недопущення прийняття на службу осіб які мають злочинні наміри.
 • Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
 • Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в Університеті.
 • Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування ректора Університету та Національного агентства, Управління власної безпеки та протидії корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
 • Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.
 • Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в підпорядкованих Університету підрозділах.
 • Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
 • Інформування ректора Університету, Управління власної безпеки та протидії корупції, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
 • Проведення самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами Університету службових розслідувань (перевірок) з питань дотримання антикорупційного законодавства.
 
Положення про сектор 
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02