Українська Англійська

Спеціалізована Вчена Рада ДФ 35.874.010

Дата створення ради
11.10.2023
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.874.010 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації КОНДИСЮКА Ігоря Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент». (Наказ Львівського державного університету безпеки життєдіяльності № 721 о/с від 18.10.2023 року).
 
Голова ради:
1. ЗАЧКО Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
 
Опоненти:
1.  ДАНЧЕНКО Олена Борисівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету. Відгук.pdf; відгук.pdf.p7s;
2. ПІТЕРСЬКА Варвара Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації портів та технології вантажних робіт Одеського національного морського університету. Відгук.pdf; відгук.pdf.p7s;
3. ХАРЧЕНКО Анна Миколаївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. Відгук.pdf, підпис.pdf.
 
Рецензент:
1.  КОБИЛКІН Дмитро Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Рецензія.pdfпідпис;
 
Дисертант:
КОНДИСЮК Ігор Васильович
 
Тема дисертації:
«Ціннісно-ризикове формування портфелів гібридних проєктів автотранспортних підприємств».

Науковий керівник:
ТРИГУБА Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та систем електронних комунікацій Навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
 
Інформація про захист
 
дата захисту:  15 грудня 2023р. о 15:00
 
Захист відбудеться за адресою: 
м. Львів, вул. Клепарівська, 35, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ауд. 217.
 
Трансляція захисту дисертації буде здійснюватися за посиланням у YouTube:

ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО ТРАНСЛЯЦІЇ

Файли дисертації
 

 
Дисертація  

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02