Українська Англійська

ЛДУБЖД

ТАРНАВСЬКИЙ Андрій Богданович

Версия для печати
Посада Доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка” (1997-2002)
Спеціальність Технологія переробки полімерів
Науковий ступінь к.т.н. (2006)
Науковий керівник д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович
Коротка біографія:
У 2002 р. закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю Технологія переробки полімерівта здобув кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії.
З 2002 – 2005 р. навчався в аспірантурі Національного університету "Львівська політехніка". Захистив дисертацію за спеціальністю “Технологія полімерних і композиційних матеріалів” за темою: “Технологічні основи модифікації термопластів полівінілпіролідоном у в’язкотекучому стані” та здобув науковий ступінь к.т.н.
3 2005 – 2007 р. працював на посаді лаборанта з вищою освітою кафедри хімічної технології переробки пластмас Національного університету “Львівська політехніка”.
3 2007 – 2011 р. працював на посаді доцента кафедри техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
3 2011 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Професійна діяльність:
З 2005 – 2007 р. – лаборант з вищою освітою кафедри хімічної технології переробки пластмас НУ “Львівська політехніка”.
З 2007 – 2011 р. – доцент кафедри техногенної безпеки у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.
З 2011 р. і по теперішній час доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.
Наукові інтереси:
Особливості пожежної та техногенної небезпеки об’єктів промислового комплексу.
Наукові ступені та вчені звання:
У 2006 р. – захистив дисертацію за спеціальністю 05.17.06 та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за темою: “Технологічні основи модифікації термопластів полівінілпіролідоном у в’язкотекучому стані”.
У 2014 р. – одержав вчене звання доцента кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

  
                                            
Підвищення кваліфікації:
У 2018 р. – пройшов стажування у НУ “Львівська політехніка” на кафедрі цивільної безпеки. Метою стажування було поглиблення практичного досвіду викладання та ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням дисциплін кафедри цивільної безпеки (довідка про проходження стажування від 27.06.2018 № 775, наказ від 03.05.2018 № 1288-3-03).
                           
     
       
       
  
 
 
                             
Основні публікації:
 •  Техногенна безпека АЕС. Частина I: Навчальний посібник / Тарнавський А.Б., Сукач Р.Ю., Сукач Ю.Г. – Львів: Растр-7, 2014. – 372 с. (гриф МОН України).
 •  Тарнавський А.Б., Хром’як У.В. Залучення підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій до розмінування та рекультивація територій, порушених внаслідок воєнних дій на сході України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів. – Випуск № 25.9. – 2015. – С. 190-196.
 •  Хром’як У.В., Тарнавський А.Б. Вплив ЛКП “Збиранка” на навколишнє середовище та основні принципи створення нового полігону // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів. – Випуск № 26.5. – 2016. – С. 227-232.
 • A.P. Havrys, A.B. Tarnavsky, M.Z. Lavrivskiy, R.B. Veselivsky Rationale use of unmanned aircraft technology as a means of detecting accidents and emergencies situations // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – Budapest: Készült a Rózsadomb Contact Kft nyomdájában, 2017. – V(14), Issue: 132. – P. 63-65.
 •  Тарнавський А.Б., Хром’як У.В. Технологічні показники відходів поліетилену низької густини Грибовицького сміттєзвалища та можливість їх повторного перероблення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – Випуск № 26.5. – С. 121-124.
 •  Масюк А.С., Тарнавський А.Б., Левицький В.Є. Морфологія і властивості поліпропіленових композицій з металовмісним полімер-силікатним наповнювачем // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – № 868. – С. 400-405.
 •  Тарнавський А.Б. Заходи щодо зменшення радіоактивного забруднення місцевості після Чорнобильської аварії для нормалізації агропромислового виробництва // 19-та Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку”. – Київ: ІДУЦЗ, 10-11 жовтня, 2017.
 •  U. Khromiak, V. Levytskyi, K. Stepova, A. Tarnawsky Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials // International Journal of Polymer Science. – Hindawi Publishing Corporation, 2018. – Article ID 4905304, 9 pages.
 •  Тарнавський А.Б. Проведення протиаварійних навчань органів управління, працівників ВП “Рівненська АЕС”, сил цивільного захисту та інформування населення // IX Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій”. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 18-19 травня, 2018.
 •  Тарнавський А.Б., Хром’як У.В., Веселівський Р.Б. Зміна теплофізичних властивостей поліамідів під впливом полівінілпіролідону // Питання хімії та хімічної технології. – Дніпро: ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, 2019. – № 5 (126). – С. 153-159. – DOI: 10.32434/0321-4095-2019-126-5-153-159.
 •  Тарнавський А.Б. Сучасний стан видобування і переробки уранових руд в Україні // IX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Надзвичайні ситуації: безпека та захист”. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 24-25 жовтня, 2019.
 •  Техногенна безпека АЕС. Частина II: Навчальний посібник / Чалий Д.О., Тарнавський А.Б., Сукач Р.Ю., Веселівський Р.Б. – Львів: Каменяр, 2020. – 340 с. (гриф Вченої ради Університету).
 Дисципліни:
 • Цивільний захист.
 • Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв.
 • Профілактична діяльність у сфері цивільного захисту.
 • Техногенна безпека АЕС.
 • Інженерні мережі та комунікації.
 • Захист населення і територій у мирний час та особливий період.
 • Техногенна безпека об’єктів та сучасних виробничих технологій.
Посилання:
  
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02