Українська Англійська

ЛДУБЖД

Вчена рада інституту ЦЗ

     Вчена рада є колегіальним органом врядування інституту, яка розглядає найважливіші питання діяльності і розвитку інституту та створюється терміном до 5 років
В межах, передбачених Статутом Університету Вчена рада інституту приймає рішення, вносить рекомендації Вченій раді Університету, з метою сприяння розвитку пріоритетних напрямків діяльності Університету, об’єднання зусиль колективу щодо забезпечення виконання нормативних документів з питань навчальної, методичної, наукової, кадрової діяльності, в забезпеченні та захисті професійних та соціальних інтересів колективу, розвитку його громадської активності, участі в розробці і реалізації державної правової політики.
Вчена рада інституту формується відповідно до вимог нормативних документів МОН України, Статуту Університету та діє на підставі «Положення про Вчену раду
навчально-наукового інституту цивільного захисту», затвердженого рішенням Вченої ради Університету.
Склад Вченої ради інституту цивільного захисту:


Голова Вченої ради: начальник інституту цивільного захисту, д. т. н., професор, полковник сл. ц. з. Попович Василь Васильович;
Заступники голови: заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи, к. фіз.-мат. н., доцент, полковник сл. ц. з. Меньшикова Ольга Володимирівна;
ззаступник начальника навчально-наукового інституту цивільного захисту з виховної та соціально-психологічної роботи, к. т. н., полковник сл. ц. з.
Стокалюк Олег Володимирович.
Секретар Вченої ради: викладач кафедри цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів, к.пед.н., підполковник сл. ц. з.
Ільчишин Ярослав Васильович.

 


 
Члени Вченої ради:
 •  завідувач кафедри прикладної механіки і математики, д. ф.-м. н., професор Тацій Роман Мар’янович;
 •  доцент кафедри прикладної механіки і математики, к.п.н., доцент Кусій Мирослава Ігорівна;
 • начальник кафедри екологічної безпеки, д. т. н., доцент, полковник сл. ц. з. Баланюк Володимир Мірчович; 
 • доцент кафедри екологічної безпеки, к. с.-г. н., доцент Гринчишин Наталія Миколаївна;
 •  завідувач кафедри промислової безпеки та охорони праці, к. х. н., доцент Мірус Олександр Львович;
 •  доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці, к. т. н., доцент Станіславчук Оксана Володимирівна;
 • начальник кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, к. т.н., майор сл. ц. з. Яковчук Роман Святославович;
 • заступник начальника кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, к.н.держ.упр., полковник служби ц.з. Ковальчук Віктор Миколайович;         
 • професор кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, д. ф.-м. н., професор Стародуб Юрій Петрович;
 • професор  кафедри  інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, д. т. н., професор Мартин Євген Володимирович;
 • начальник кафедри  інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, к. т. н., підполковник сл. ц. з. Придатко Олександр Володимирович;
 • начальник кафедри управління інформаційною безпекою, д.т.н., доцент, полковник служби ц.з. Ткачук Ростислав Львович
 • професор кафедри управління інформаційною безпекою, д. т. н., професор, Самотий Володимир Васильович;
 • начальник курсу, підполковник сл. ц. з. Андрусейко Олег Богданович;
 • начальник курсу, підполковник сл. ц. з.  Волощишин Андрій Ігорович;
 • курсант Грама Максим Петрович;
 • студент Ільницька Дарина Іванівна.

 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02