Українська Англійська

ЛДУБЖД

Вчена рада інституту ЦЗ

     Вчена рада є колегіальним органом врядування інституту, яка розглядає найважливіші питання діяльності і розвитку інституту та створюється терміном до 5 років
В межах, передбачених Статутом Університету Вчена рада інституту приймає рішення, вносить рекомендації Вченій раді Університету, з метою сприяння розвитку пріоритетних напрямків діяльності Університету, об’єднання зусиль колективу щодо забезпечення виконання нормативних документів з питань навчальної, методичної, наукової, кадрової діяльності, в забезпеченні та захисті професійних та соціальних інтересів колективу, розвитку його громадської активності, участі в розробці і реалізації державної правової політики.
Вчена рада інституту формується відповідно до вимог нормативних документів МОН України, Статуту Університету та діє на підставі «Положення про Вчену раду інституту цивільного захисту», затвердженого рішенням Вченої ради Університету.
Склад Вченої ради інституту цивільного захисту:


Голова Вченої ради: начальник інституту цивільного захисту, д. т. н., доцент, підполковник сл. ц. з. Попович Василь Васильович;
Заступники голови: заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи, к. фіз.-мат. н., доцент, полковник сл. ц. з. Меньшикова Ольга Володимирівна;
ззаступник начальника навчально-наукового інституту цивільного захисту з виховної та соціально-психологічної роботи, к. т. н., полковник сл. ц. з.
Стокалюк Олег Володимирович.
Секретар Вченої ради: викладач кафедри промислової безпеки та охорони праці, к.пед.н., підполковник сл. ц. з.
Ільчишин Ярослав Васильович.

 


 
Члени Вченої ради:
 • завідувач кафедри прикладної механіки і математики, д. ф.-м. н., професор Тацій Роман Мар’янович;
 • доцент кафедри прикладної механіки і математики, к.п.н., доцент Кусій Мирослава Ігорівна;
 • начальник кафедри екологічної безпеки, д. т. н., доцент, полковник сл. ц. з. Баланюк Володимир Мірчович;
 • доцент кафедри екологічної безпеки, к. с.-г. н., доцент Гринчишин Наталія Миколаївна;
 • завідувач кафедри промислової безпеки та охорони праці, к. х. н., доцент Мірус Олександр Львович;
 • доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці, к. т. н., доцент Станіславчук Оксана Володимирівна;
 • начальник кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, к. н. держ. упр., полковник сл. ц. з. Ковальчук Віктор Миколайович;
 • професор кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, д. ф.-м. н., професор Стародуб Юрій Петрович;
 • завідувач кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій, д. т. н., професор Мартин Євген Володимирович;
 • заступник начальника кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій, к. т. н., підполковник сл. ц. з. Придатко Олександр Володимирович;
 • доцент кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій, к. т. н., доцент, полковник сл. ц. з. Малець Ігор Остапович;
 • професор кафедри управління інформаційною безпекою, д. т. н., професор, Самотий Володимир Васильович;
 • начальник курсу, підполковник сл. ц. з. Андрусейко Олег Богданович;
 • начальник курсу, підполковник сл. ц. з.  Волощишин Андрій Ігорович;
 • курсант Богданов Олексій Сергійович;
 • студент Ільницька Дарина Іванівна.

 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02