Українська Англійська

ЯРЕМКО Роман Ярославович

Версия для печати
Посада Викладач кафедри практичної психології та педагогіки
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (2011-2016)
Спеціальність Психологія
Науковий ступінь к. психол. наук.
Науковий керівник д. психол. наук, проф. Ковальчук Зоряна Ярославівна
Освітні кваліфікації:
У 2011 році вступив до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
У 2016 році закінчив магістратуру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» та здобув кваліфікацію науковий співробітник (психологія), викладач вищого навчального закладу.
 
 
Професійна діяльність:
З 2017 до 2018 року – психолог психолого-тренувального полігону Навчальної пожежно-рятувальної частини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
З 2018 до 2019 року – старший психолог Сектора психологічного забезпечення відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
З 2019 року - викладач кафедри практичної психології та педагогіки навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
 
 
Наукові інтереси:
Соціально - психологічні особливості формування професійної самореалізації майбутніх фахівців з пожежної безпеки, Психологічна підготовка фахівців служби цивільного захисту, психологія кризових ситуацій

Участь у наукових та навчальних проектах:​
2022– дотепер співвиконавець теми науково-дослідної роботи кафедри: «Педагогічне забезпечення та психологічний супровід професійної підготовки та здоров’язбереження фахівців ризиконебезпечних професій у закладах вищої освіти» (РК № 0122U001531)

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю:
Дійсний член української асоціації сімейних психологів, сертифікат НС-М-23
                                                                      
Наукові ступені та вчені звання:
кандидат психологічних наук, 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної  роботи, "Соціально-психологічні особливості розвитку професійної самореалізації майбутніх фахівців з пожежної безпеки" (диплом кандидата наук ДК № 064021 від 23 грудня 2022 року

Підвищення кваліфікації:
Львівський державний університет внутрішніх справ, Інститут управління, психології та безпеки, кафедра теоретичної психології, тема: "Психологічний супровід та психологічна підготовка майбутніх фахівців силових структур"  2022 р. 180 год / 6 кредитів ECTS. Довідка від 06.06.2022 р.
Ягеллонський університет, кафедра Польсько-Українських Студій (Польща),Фундація «Зустріч» (Польща),  Міжнародне стажування "Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід" FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL SZFL-001996 Дата проведення: з 12 лютого по 20 березня 2022 р.
180 год / 6 кредитів ECTS
Стажування на посаді фахівця відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Львівській області 14.01. – 15.02. 2019 року;

 
                                   

Основні публікації:
1. Яремко Р.Я. Професійна самореалізація майбутніх рятувальників: до постановки проблеми. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. № 3 (38). Т. 3.  С.  425-431.
2. Яремко Р.Я. Соціально-психологічний зміст професійної самореалізації майбутніх фахівців з пожежної безпеки. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ  ім.                        В. Даля, 2016. № 1 (39). Т. 1.  С.  256-265.
3.   Яремко Р.Я. Процес розвитку професійної самореалізації майбутніх фахівців з пожежної безпеки. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ  ім. В. Даля, 2018. № 1 (45). С.  345-353.
4. Яремко Р.Я. Дослідження професійної мотивації майбутніх рятувальників. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ  ім. В. Даля, 2021. № 3 (56).            Т. 2.  С.  354-362. https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-354-362
5. Zavatska, N., Hoi, N., Kozmenko, O., Kosheleva, N., Zavatskyi, Y., & Yaremko, R. Empirical research of student leadership’s content parameters. Amazonia Investiga. 2022. № 11(51). Р. 40-49. https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.4 (Web of Science).
6.   Yaremko, R., Vavryniv, O., Tsiupryk, A., Perelygina, L., &                       Koval, I. Research of content parameters of the professional self-realization of future fire safety specialists. Amazonia Investiga. 2022. № 11(53). Р. 288-297. https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.28 (Web of Science).
7. Vavryniv, O. S., Yaremko, R. Ya. Empathy as a factor in the development of personal components of future rescuers’ professional self-realization. Insight: the psychological dimensions of society, 2022, 8, 56-69. DOI: 10.32999/2663-970X/2022-8-5 (Scopus).
8. Blikhar, V. ., Z. KOVALCHUK, O. Vavryniv, R. Yaremko, V. Bodnarchuk, and A. . Tsiupryk. “Results of the Implementation of a Comprehensive Socio-Psychological Program to Foster Professional Empathy Among Professionals in the Helping Professions”. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, vol. 14, no. 2, June 2023, pp. 1-13, doi:10.18662/brain/14.2/440 (Web of Science).
 
 
Дисципліни:
Вікова психологія
Військова психологія
Психодіагностика
Мотиваційний тренінг
Теорія та практика надання екстренної психологічної допомоги

Посилання:
orcid logo       Scopus Preview Logo    Show your research impact | Publons   Реєстрація в Google Академії | Рейтинги сайтів КПІ ім. Ігоря Сікорського

 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02