Українська Англійська

Науково-дослідна лабораторія пожежної безпеки

 

Завідувач науково-дослідної лабораторії
Віталій Львович ПЕТРОВСЬКИЙ

 

Керівникам, власникам, підприємцям, посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, фахівцям державної пожежної охорони, служб пожежної безпеки, підприємствам, які виконують роботи і надають послуги в галузі пожежної безпеки, усім зацікавленим особам та громадянам

     Науково-дослідна лабораторія пожежної безпеки ЛДУ БЖД (НДЛ ПБ) створена у лютому 2010 року. У вересні НДЛ ПБ 2010 року атестована в галузі проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в Україні і має можливість досліджувати та виконувати роботи з визначення пожежонебезпечних параметрів для відповідних об'єктів.
    Лабораторія розташована в окремій будівлі, складається з теплотехнічної лабораторії, теплофізичної та лабораторії вогневих випробувань, також, до складу лабораторії входить відкрита площадка для полігонних вогневих випробувань.
    НДЛ ПБ оснащена необхідними приладами для визначення вибухопожежонебезпечних параметрів горючих речовин та матеріалів, а також засобами вимірювальної техніки, випробувальним обладнанням і стандартними взірцями. Методики проведення випробовувань використовуються згідно нормативної документації, яка регламентує вимоги до об'єктів вимірювання.
    У лютому 2011 року НДЛ ПБ отримала ліцензію у Державному департаменті пожежної безпеки МНС України для проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ


- Проведення випробувань речовин, матеріалів на пожежну небезпеку: 

 • температура спалаху закритий тигель;
 • температура спалаху відкритий тигель;
 • температура займання;
 • температура самозаймання;
 • група важкогорючих речовин та горючих матеріалів;
 • ефективність вогнезахисних просочувань;
 • займистість і горючість електроізоляційних матеріалів
 • займистість тканин.         

- Проведення випробувань будівельних матеріалів та конструкцій:

 •  температура займання;
 •  температура самозаймання;
 •  група горючості;
 •  група поширення полум’я;
 •  група займистості;
 •  вогнезахисна здатність вогнезахисних покривів.

- Проведення випробувань виробів та електрообладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки;
- Визначення якості піноутворювачів.
- Проведення науково-дослідних робіт з визначення категорій приміщень та їх обґрунтування;
- Оцінка пожежної небезпеки об’єкту;
- Дослідження та встановлення причини виникнення пожежі;
- Розробка технічних умов, надання відгуку на технічні умови з пожежної безпеки;
- Розробка та випробовування засобів пожежогасіння та засобів аварійно-рятувального обладнання;
- Аналітичні послуги з впровадження науково-технічних розробок на ринок;
- Консультаційні послуги з питань пожежної безпеки.

Положення про науково-дослідну лабораторію
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

ТАРИФИ на 2018 р. (виписка)
на виконання платних послуг НДЛ ЛДУБЖД


Найменування 1 зразок Вартість, грн. за од. з ПДВ
1. Випробування піноутворювачів загального призначення   1766
2. Визначення групи займистості будівельних матеріалів   2882
3. Визначення групи горючості будівельних матеріалів   2450
4. Визначення негорючості будівельних матеріалів (УВМГ)   2580
5. Визначення групи поширення полум'я будівельних матеріалів (УВПП-1)   2764
6. Визначення групи поширення полум’я  будівельних матеріалів на вертикальних зразках у горизонтальному напрямку (УВПП-2)   2764
7. Визначення групи важкогорючих речовин та горючих матеріалів (ОТМ)   1769
8. Визначення температури спалаху у закритому тиглі (ПВHЕ) 0,5 л. 1540
9. Визначення температури спалаху в відкритому тиглі  0,5 л. 2015
10. Визначення температури займання рідин 0,5 л. 2553
11. Визначення температури самозаймання рідин 0,5 л. 1736
12. Визначення температури самозаймання твердих речовин та матеріалів 500 г. 1725
13. Визначення температури займання твердих речовин та матеріалів 500 г. 1740
14. Визначення коефіцієнта димоутворення речовин і матеріалів   2890
15. Визначення ефективності вогнезахисних просочувань та покриттів для деревини   2960
16. Визначення вогнезахисної здатності вогнезахисних покривів для будівельних конструкцій з деревини, металу або бетону   3692
17. Випробування для оцінювання характеристик горіння текстильних матеріалів   2593
18. Випробування на займистість і горючість під дією розжареного дроту електроізоляційних матеріалів    1152
19. Випробування голчастим полум’ям матеріалів електроізоляційних твердих   1252
20. Перевірка споживаної потужності струму приладів електричних побутових   630
21. Випробування на нагрівання (у нормальному режимі роботи) приладів електричних побутових   3472
22. Випробування в анормальних режимах роботи приладів електричних побутових   3496
23. Випробування ізольованих проводів і кабелів (в т.ч. у пучках, покритих вогнезахисним матеріалом) на поширювання полум’я   4002
24. Проведення дослідження технічних причин пожеж за 1 год 398,68
25. Визначення категорії приміщень виробництв за 1 год 359,08
26. Надання консультативної допомоги щодо застосування законодавства з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки за 1 год 319,48
27. Вимірювання показників якості зворотної та стічної води (обов’язковий аналіз) 24 показники   1890
28. Вимірювання показників якості питної, з підземних джерел та відкритих природних водойм води
25 показників (розгорнутий)
  1270
29. Вимірювання показників якості питної, з підземних джерел та відкритих природних водойм води
17 показників (скорочений)
  740
 

КОНТАКТИ


- Начальник Науково-дослідної лабораторії 
Петровський Віталій Львович 
mail: vital.petrovskiy@gmail.com

- Начальник відділу ОНДД, канд. техн. наук,
Ємельяненко Сергій Олександрович
063-147-08-01; l
dubgd@i.ua

- Головний науковий співробітник ОНДД
Рудик Юрій Іванович
067-971-63-84; 063-489-78-54; rudyk@
ldubgd.edu.ua

РЕКВІЗИТИ


Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  
вул. Клепарівська, 35
м. Львів, 79000
р/р 31253272211683
в УДК у Львівській області
ЗКПО 08571340       МФО 825014
ІПН 085713413070     № свід. 18177411

СВІДОЦТВО АТЕСТАЦІЇ, ЛІЦЕНЗІЇ


 

  
  
  
  
  Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету