Українська Англійська

ЛДУБЖД

Експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти продовжує роботу в Університеті

Версия для печати
Експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти продовжує роботу в Університеті
Експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти продовжує роботу в Університеті
Відповідно до програми візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «015 Професійна освіта» освітньої програми «Професійна освіта» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, гарант освітньої програми Андрій ЛИТВИН, начальник навчально-методичного центру Микола СИЧЕВСЬКИЙ та начальник докторантури, ад’юнктури Юрій КОПИСТИНСЬКИЙ продемонстрували матеріально-технічну базу, що використовується під час реалізації освітньої програми, а також соціальну інфраструктуру Університету.
Також протягом двох днів відбувались відеозустрічі експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з усіма категоріями стейкхолдерів, а саме: академічним персоналом ОНП та керівниками дисертаційних робіт, здобувачами вищої освіти, представниками самоврядування студентів, аспірантів, докторантів та товариства молодих вчених, адміністративним та допоміжним персоналом, випускниками ОНП, потенційними роботодавцями та рецензентами тощо.
Завершився робочий день експертної групи фінальним брифінгом з гарантом ОНП, проректором з навчальної та методичної роботи, проректором по роботі з персоналом, т.в.о. проректора з науково-дослідної роботи та представниками адміністрації Університету. В ході цієї зустрічі експерти вказали на позитивні практики реалізації цієї освітньо-наукової програми, а саме: високий академічний та професійний рівень кваліфікації НПП, підтримка і стимулювання НПП, гаранта ОНП та ад’юнктів адміністрацією Університету, потужна матеріально-технічна база тощо, а також запропонували низку рекомендацій щодо її вдосконалення.
Усі зустрічі відбувались у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Дата: 

Четвер, 16 Березень, 2023 - 19:15

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02