Українська Англійська

ЛДУБЖД

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ» в ЛДУ БЖД

Версия для печати
 ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ» в ЛДУ БЖД
ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ» в ЛДУ БЖД
14 вересня 2018 року Львівський державний університет безпеки життєдіяльності приймає гостей та учасників ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ».
У конференції взяли участь понад 100 учених, курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників нашого Університету та інших навчальних закладів. Загалом на конференції було представлено 20 навчальних закладів та громадських організацій екологічного напряму.
Мета конференції – консолідація наукових здобутків українських та закордонних вчених у галузях екологічної та техногенної безпеки природних територій, девастованих ландшафтів, промислових об’єктів та транспорту, біоіндикації та біотехнологій, інноваційних систем водопостачання та водовідведення, природоохоронних технологій, енергетичної ощадності, міжнародного співробітництва з метою розроблення та впровадження заходів підвищення екологічної безпеки довкілля.
На конференції були розглянуті такі питання: екологічні імперативи сталого розвитку, функціонування природоохоронних територій, урбоекологія, ландшафтна архітектура, садово-паркове господарство, лісівництво, агроекологія, біоіндикація забруднень, екологічна та техногенна небезпека об'єктів, новітні природоохоронні технології, екологічна безпека транспорту, енергетична ощадність, хімічні технології пально-мастильних матеріалів, рекультивація та фітомеліорація девастованих ландшафтів, геоекологія, екологічна небезпека пожеж у природних екосистемах, застосування геоінформаційних систем та комп’ютерних технологій в екологічній безпеці, моделювання небезпечних процесів та явищ у довкіллі, оцінювання екологічних ризиків, інноваційні рішення у водопостачанні та водовідведенні, оптимізація роботи очисних споруд та обробка осадів, управлінські, правові, економічні аспекти екологічної безпеки, екологічний контроль, менеджмент і аудит.
З доповідями на пленарних і секційних засіданнях виступили 10 доповідачів. Учасники заслухали та обговорили  доповіді Кучерявого Володимира  Панасовича (д. с.-г. н., професор, академік Лісівничої академії наук, професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУУ) «Гідроекологічний колапс 17 серпня 2018 р. у Львові», Шевченка Олександра Леонідовича (народний депутат України) «Особливості впливу туристично-рекреаційної галузі на екологічну безпеку Карпатського регіону», Мальованого Мирослава Степановича (д. т. н., професор, завідувач кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування НУ «Львівська політехніка») «Двохстадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах» та ін.
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету