Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відбувся успішний захист кандидатських дисертацій

Версия для печати
Відбувся успішний захист кандидатських дисертацій
Відбувся успішний захист кандидатських дисертацій
27 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.874.01 відбулися захисти дисертаційних робіт, представлених на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека, зокрема:

Фещука Юрія Леонідовича на тему: “Прогнозування вогнестійкості дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням”. Науковий керівник – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Ніжник Вадим Васильович, начальник науково-дослідного центру технічного регулювання УкрНДІЦЗ ДСНС України.  

Харишина Дем’яна Васильовича на тему: “Вплив конструктивних особливостей та теплофізичних характеристик бетону і металу на вогнестійкість трубобетонних конструкцій”. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений діяч науки  і техніки України Семерак Михайло Михайлович, завідувач кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, НУ “Львівська політехніка”.

28 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.874.01 відбувся захисти дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека, зокрема:
Пархоменка Володимир-Петра Олеговича на тему: “Підвищення пожежної безпеки матеріалів на основі епоксіамінних композицій модифікованих купрум(ІІ) гексафлуорсилікатом”. Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Лавренюк Олена Іванівна, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, доцент кафедри процесів горіння та загальної хімії, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету