Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення

Загальна інформація: 


 Відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення  (ВВСГРтаПЗ) є структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Відділ  очолює начальник відділу  виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення, який здійснює загальне керівництво відділом.
 
Відповідно до Положення про відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення, основними завданнями Відділу є:
Розробка проектів наказів, розпоряджень та планів заходів за напрямком виховної та соціально-гуманітарної роботи в Університеті;
Методичне та організаційне забезпечення соціальної роботи, гуманітарної підготовки, інформаційно-пропагандистського забезпечення, індивідуальної виховної роботи, культурно-просвітницької роботи, сприяння статутній діяльності громадських організацій Університету;
Планування, організація та проведення занять з начальницьким складом курсантських підрозділів з питань виховної та соціально-гуманітарної роботи;
Підготовка та своєчасне подання звітної документації про діяльність Університету з виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення до МОН України, ДСНС України, інших відомств за підпорядкуванням;
Сприяння організації патріотичного виховання особового складу засобами наочної агітації, пропаганді кращих традицій навчального закладу, сумлінного ставлення до навчання та виконання службових обов’язків;
Надання методичної допомоги в організації статутної діяльності громадським організаціям Університету (рада курсантського та студентського самоврядування, рада ветеранів навчального закладу) та їх участі у виховному процесі;
Сприяння розвитку творчих колективів та здійснення контролю за діяльністю мистецькі самодіяльних гуртків Університету та окремих талановитих виконавців, їх участі у міських, обласних, відомчих та республіканських заходах;
Організація проведення фестивалів, концертів, оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності, виставок робіт самодіяльних художників та інших заходів, у тому числі із залученням членів сімей працівників Університету;
Організація проведення урочистих заходів Університету з нагоди знаменних дат і подій, методична допомога керівникам підрозділів в організації дозвілля особового складу.
 
Відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення
У своїй діяльності відділ дотримується вимог Конституції, Законів України, Постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів, розпоряджень, інструкцій, вказівок ДСНС України, Статуту університету, а також Положення про відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення;
 
Діяльність відділу організовується на принципі дотримання законності, соціальної справедливості та персональної відповідальності працівників  за доручені обов’язки.
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubgd.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету