Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення

Загальна інформація: 

«Суспільство не переробиш законами –
його можна змінити тільки вихованням»
(Блаженніший Любомир Гузар)

 
Виховна робота у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності є невід’ємною складовою ефективного навчального процесу, призначеного забезпечувати всебічний розвиток особистості та сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців. В Університеті створена та діє чітка система виховної та соціально-гуманітарної роботи, яка являє собою синтез плідної співпраці професорсько-викладацького складу, працівників відділу виховної роботи, кураторів навчальних підрозділів, керівників і наставників усіх рівнів, а також Ради курсантського та студентського самоврядування. Їх діяльність спрямована на підготовку успішної особистості, що здатна самореалізуватися в соціумі як громадянин-патріот, професіонал, носій культури.
Для вдосконалення організації, виховної роботи з курсантами і студентами та поліпшення методичного забезпечення виховного процесу в Університету створений відділ виховної та соціально-гуманітарної роботи.
Організацію, керівництво, координацію і контроль щодо проведення виховної та просвітницької роботи, вирішення соціальних питань, проведення громадсько-політичних та культурно-просвітницьких заходів, взаємодії з громадськими та молодіжними організаціями, збереження та примноження славних традицій Університету здійснює начальник відділу виховної,
 соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення  полковник служби цивільного захисту Крещишин Василь Семенович.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету