Українська Англійська

ЛДУБЖД

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся черговий захист дисертаційних робіт

Версия для печати
У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся черговий захист дисертаційних робіт
У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся черговий захист дисертаційних робіт
4 червня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.874.03 відбулися захисти дисертаційних робіт, представлених на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, зокрема:
Галини  Хлипавки на тему: “Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки”. Науковий керівник – д.пед.н., доц. Мачинська Наталія Ігорівна, а також Юрія Якімця на тему: “Формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін”. Науковий керівник – к.пед.н., с.н.с. Сліпчишин Лідія Василівна. Бажаємо доповідачам сили, наснаги та  успіху на педагогічній ниві!

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету