Українська Англійська

ЛДУБЖД

Представник Університету взяв участь у 7-ій Міжнародній конференції «НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ» (НАНО-2019)

Версия для печати
Представник Університету взяв участь у 7-ій Міжнародній конференції «НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ» (НАНО-2019)
Представник Університету взяв участь у 7-ій Міжнародній конференції «НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ» (НАНО-2019)
Представник відділу організації науково-дослідної діяльності Кирилів Я.Б. взяв участь у 7-ій Міжнародній конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2019), що проходила 27-30 серпня 2019 року у місті Львові на базі Національного університету «Львівська політехніка». Мета конференції полягала у сприянні налагодженню наукових контактів та дискусій між вченими різних наукових напрямків з різних країн світу. Конференція містила такі тематичні напрямки: Нанофізика та фізико-хімічне матеріалознавство; Нанобіотехнології для охорони здоров’я; Нанорозмірна фізика; Нанобіотехнології та хімтехнології; Наноплазмоніка та підсилена коливальна спектроскопія; Нанооптика та фотоніка; Наноструктуровані поверхні; Нанокомпозити та наноматеріали; Мікроскопія нанооб’єктів. Робочою мовою конференції була англійська. Була зроблена секційна доповідь на тему «Formation by vibratory-centrifugal hardening of a surface ultrafine grain structure with residual compressive stresses» (Формування вібраційно-відцентровим зміцненням поверхневої ультрадрібнозернистої структури із залишковими напруженнями стиску). У конференції брали участь представники багатьох країн, зокрема Великобританії, Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Китаю, Кореї, Словаччини та ін.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету