Українська Англійська

ЛДУБЖД

Результати засідання секції «INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SOCIAL WORK. ECOLOGY AND HEALTH ISSUES»

Версия для печати
Результати засідання секції «INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SOCIAL WORK. ECOLOGY AND HEALTH ISSUES»
Результати засідання секції «INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SOCIAL WORK. ECOLOGY AND HEALTH ISSUES»
15 травня 2020 року відбулося засідання секції «INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SOCIAL WORK. ECOLOGY AND HEALTH ISSUES» наукової студентської конференції в рамках III International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2020
Тези доповідей за результатами своїх наукових досягнень подали 25 студентів з України та Узбекистану. Україна була представлена командою молодих дослідників із «Lviv State University of Life Safety», «Kyiv National Economic University Named after Vadym Hetman», «KryvyRih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», «National Aviation University», «Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych».
Модерувала роботу секційного засідання: Ganna Koval (Doctor of Sciences (Public Administration), Professor, Lviv State University of Life Safety, Ukraine), Liliia Mykhailenko (Associate Professor, PhD in Psychology, KryvyRih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine).
Робота секції була розділена на три частини: виступи гостей та експертів у сфері соціальної роботи, психології, освіти та двох підсекцій студентських доповідей за результатами власних наукових досліджень.
Доповідачі вміло донесли зміст проведених досліджень й активно захищали свою точку зору в ході дискусії.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності гідно представили студенти спеціальності «Соціальна робота»: Тетяна Тарабанська, Євгеній Гуцман (науковий керівник – завідувач кафедри гуманітарних наук та соціальної роботи, професор, доктор наук з державного управління, Ганна Коваль) та Анастасія Царьова (науковий керівник – доцент кафедри гуманітарних наук та соціальної роботи, кандидат історичних наук, доцент, Емілія Костишин).
Цікавою була доповідь Тарабанської Т. на тему: «Роль соціального працівника в закладах дошкільної освіти». Аналізуючи сучасну навчально-виховну систему дошкільних закладів, авторка дослідження відзначила, що першочерговим завданням соціального працівника у дошкільних закладах є організація процесу соціально-психологічної реабілітації, яка передбачає відновлення психічного і психологічного здоров’я дитини.
Захоплюючим був виступ Анастасії Царьової на тему: «Феномен одинокого материнства в сімейній культурі», яка акцентувала увагу на основних соціокультурних процесах, що охопили країни Європи протягом останніх двох століть, корінним чином вплинули на зміну світоглядних орієнтацій жінок та чоловіків. Вони змінили поняття цінності сім’ї та сімейного вибору в житті кожної людини, підготували становлення нового проєкту жінки та сформували новий образ чоловіка в межах диспозитиву шлюбу та сім’ї, а відтак і нового трактування поняття «одинокої матері».
Актуальною була й доповідь Євгенія Гуцмана на тему: «Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями». Доповідач наголосив, що діти з інтелектуальними порушеннями мають визначені особливості свого розвитку, а формування їх розумових та практичних навиків здійснюється завдяки спеціально організованій корекційній роботі соціального працівника, направленій на навчання та виховання таких дітей.
За результатами обговорення доповідей були окреслені пріоритетні напрямки для майбутніх студентських наукових досліджень.
​ Конгрес став вагомою науковою подією для науково-педагогічних працівників та студентів ЛДУБЖД!

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету