Українська Англійська

ЛДУБЖД

Наукові досягнення майбутніх філологів

Версия для печати
Наукові досягнення майбутніх філологів
Наукові досягнення майбутніх філологів
На базі факультету української філології Криворізького державного педагогічного університнту днями пройшли традиційні наукові читання молодих науковців, організовані кафедрою української мови і приурочені до Міжнародного дня науки та Міжнародного дня слов’янської писемності й культури. Маючи на меті залучення студентської молоді до обговорення теоретичних і прикладних проблем сучасного мовознавства в загальнославістичному і світовому контексті, читання об’єднали аспірантів, студентів різних рівнів вищої освіти з вітчизняних і закордонних вишів та філологічно зорієнтовану учнівську молодь.
Студенти-філологи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності взяли участь у науковому дійстві. Наукові читання молодих пошуковців відбулися в режимі реального часу на комунікаційній платформі ZOOM у форматі онлайн-конференції.
Доповіді, виголошені на читаннях, охопили широке коло міждисциплінарних, крос-культурних наукових проблем. Особливе пожвавлення на читаннях викликали виступи учасниць зі Львова Марії Федак «Вербальні та невербальні засоби політичної реклами (на матеріалі англійської та української мов)» науковий керівник к.філол.н., доц. Пальчевська О.С., Андріани Ковальчук «Структурно-семантичні особливості термінології менеджменту», науковий керівник к.філол.н., доц. Пальчевська О.С., Наталі Капітули «Термінологія безпеки та оборони англійської та польської мов в структурно-семантичному вимірі» науковий керівник викл. Губич П.В.

Щиро сподіваємося, що залучення молоді до активного обговорення актуальних проблем філологічної царини дійсно стане важливим орієнтиром у фаховому становленні майбутніх словесників, допоможе їм зорієнтуватися в різноманітних наукових підходах, переконатися у правильності вибору життєвих чи професійних пріоритетів та спонукає до подальших наукових пошуків.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету