Українська Англійська

ЛДУБЖД

Сертифікація знань іноземних мов у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності: Pearson Online Placement Test

Версия для печати
Сертифікація знань іноземних мов у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності: Pearson Online Placement Test
Сертифікація знань іноземних мов у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності: Pearson Online Placement Test
7 вересня  курсанти та студенти Університету склали іспит та отримали сертифікати про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR Pearson Online Placement Profile Test). Таке тестування дає можливість оцінити навички Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Listening та отримати результати по кожному з них за шкалою CEFR. Саме цей тест є адаптивним машинним тестом, який дозволяє оцінити розуміння студентом як граматичної частини, так і лінгвістичного наповнення, що робить його одним із найнадійніших машинних тестів на ринку.
Слід зазначити, що такі сертифікати у нашому закладі вищої освіти видані вперше, на підставі укладеної угоди між Представництвом видавництва «Pearson University Press» та ректором Університету професором Мирославом Ковалем.
Сертифікат про складання Pearson Online Placement Test визнається МОН України для присвоєння вчених звань доцента та професора.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubgd.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету