Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кампус з управління проєктами та підприємництва

Версия для печати
Кампус з управління проєктами та підприємництва
Кампус з управління проєктами та підприємництва
Завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, д.пед.н Оксана Повстин взяла участь у Четвертому Кампусі програми "Розвиток компетентнісного підходу в навчанні та викладанні", який був присвячений роботі в проєктах та підприємницькій діяльності. Тематика Кампусу присвячена розвитку навичок підприємництва та проєктної роботи в курсах різного спрямування і тематики, оцінюванню проєктної роботи студентів.  
Спікерами цьогорічного Кампусу стали:
• Аліна Піддубна, сертифікований керівник проєктів, тренер, консультант, віцепрезидент Українського відділення PMI (Інституту проектного менеджменту США) з виступом на тему «Управління проектами: необхідні навички, структура та методологія»
• Назар Подольчак, д.е.н, професор Національного університету «Львівська політехніка», керівник Tech StartUp School з виступом на тему «Creation of innovative infrastructure and development of entrepreneurship Tech StartUp»
• Олена Шарова, к.т.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами університету "КРОК" з виступом на тему «Наскрізний розвиток навичок управління проектами впродовж усієї освітньої програми: приклад університету "КРОК"».
Виклики сьогодення, посилення конкурентної боротьби, мінливість ринкового  середовища потребують від гравців ринку здатності швидко та ефективно реагувати на ці події розробкою та впровадженням  різноманітних проєктів, і відповідно від закладів вищої освіти залежить якість підготовки успішних менеджерів, здатних управляти такими проєктами.

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету