Українська Англійська

ЛДУБЖД

Міжнародна діяльність

Науково-дослідна робота кафедри та міжнародне співробітництво:
На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи. Колектив механіків виконав перевірку оцінки міцності несучих елементів аварійно-рятувального пристрою «Триніг» з врахуванням статичних і динамічних навантажень за умови опирання ніг на різному рівні. Цей пристрій на даний час використовується для виконання аварійно-рятувальних робіт навчальною пожежно-рятувальною частиною університету. Виконано дві госпдоговірні теми (Боднар Г.Й., Ольховий І.М., Дзюба Л.Ф.). Ад’юнкти і магістри під керівництвом Боднара Г.Й., Тація Р.М., Кузика А.Д., Дзюби Л.Ф. здійснюють наукові дослідження.
Результати наукових робіт науково-педагогічних працівників кафедри доповідалися на численних міжнародних наукових конференціях, опубліковані у фахових виданнях.
Результати наукової діяльності професора Тація Р.М. та доцента Стасюк М.Ф. узагальнено в монографії «Узагальнені диференціальні рівняння», крім цього, у співавторстві з Махнеєм О.В., професор Тацій Р.М. видав у 2012 році монографію «Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі».
Науково-педагогічні працівники університету відвідують семінари в інших провідних вузах Львова.
 
Доцент Кусій М.І. та іншими науково-педагогічними працівниками університету проходила стажування у місті Гуйтінен (Фінляндія).
   
На кафедрі діє семінар "Дискретно-неперервні крайові задачі" під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри Тація Р.М., який відвідують викладачі з інших кафедр університету та вузів Львова.
   
20 вересня 2018 р. викладачі кафедри доц. Кусій М.І., доц. Карабин О.О та доц. Чмир О.Ю. взяли участь у зустрічі-дискусії: "Математична освіта в Україні", яка відбувалася в Українському Католицькому університеті. На цій зустрічі були присутні математики з різних шкіл та вищих навчальних закладів, яких турбує питання розвитку математики в Україні.
 

У 2019 році науково-педагогічними працівниками кафедри було успішно захищено дві докторські дисертації:
  • доцент Васильєва О.Е. -- "Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності";
  • доцент Дзюба Л.Ф. -- "Розвиток наукових засад динаміки верстатів для розпилювання деревини".
  •  
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02