Українська Англійська

ЛДУБЖД

В Університеті відбулось розширене засідання щодо представлення результатів дисертаційного дослідження здобувача третього (освітньо-наукового) рівня освіти

Версия для печати
В Університеті відбулось розширене засідання щодо представлення результатів дисертаційного дослідження здобувача третього (освітньо-наукового) рівня освіти
В Університеті відбулось розширене засідання щодо представлення результатів дисертаційного дослідження здобувача третього (освітньо-наукового) рівня освіти
На розширеному засіданні кафедри інформаційних технологій та систем електронних комунікацій відбулось представлення результатів дисертаційного дослідження здобувача третього (освітньо-наукового) рівня освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Назарія Коваля (науковий керівник - д.т.н., професор, професор кафедри Анатолій Тригуба). Тема дисертаційного дослідження «Моделі та інформаційна технологія планування гібридних проєктів заготівлі продовольчої сировини під час надзвичайної ситуації» виконувалась на кафедрі в межах виконання науково-дослідних робіт та корелює із фокусом освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки». Основні наукові положення роботи визначають базисні поняття для побудови інформаційних технологій управління проєктами ресурсного забезпечення в умовах ризику та невизначеності на основі систем штучного інтелекту та нейронних мереж. 
За результатами засідання та експертної оцінки роботи сформовано висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, рекомендовано її до захисту у спеціалізованій вченій раді та надано пропозиції щодо її складу для затвердження на засіданні Вченої ради Університету.
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02