Українська Англійська

Інноваційні технології навчання в умовах інформатизації освіти; за ред. член-кор. НАПН України Р. С. Гуревича – Львів : ЛДУБЖД, 2015. – 396 с.

Р. С. Гуревич, М. М. Козяр, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету