Українська Англійська

ЛДУБЖД

Лабораторії

Версия для печати
Для належної організації освітнього процесу на кафедрі функціонують сучасні лабораторії та комп’ютерні класи, які обладнано комп’ютерною технікою, інтерактивними та графічними планшетами, інтерактивними дошками, мультимедійного технікою, 3D принтером та іншою периферійною технікою.

На кафедрі функціонує лабораторія комп’ютерної графіки (ауд. 312), яка залучається для проведення освітньої та наукової діяльності в галузі обробки та розпізнавання зображень, моделювання складних багатопараметричних об’єктів процесів та явищ, 3D моделювання та 3D друку, а також UX-дизайну. На базі лабораторії викладаються курси «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне моделювання технічних об’єктів», «Прикладні програми комп’ютерної графіки та обробки зображень», «Основи графічного дизайну та проектної графіки», «Основи 3D моделювання», «WEB-технології та WEB-дизайн» та багато інших.

У 2019 році проведено повну модернізацію лабораторії із встановленням 3D принтеру WanHao Mini та персональних комп’ютерів на базі процесорів CPU s 1151 DC Pentium G5400 3.7GHz.


Лабораторія розрахована на 30 робочих місць обладнаних сучасники ПК із програмним забезпеченням, що дозволяє створювати 2D та 3D графічні зображення, займатись електронним та UX-дизайном, а також створювати WEB-ресурси. Робочі місця викладачів обладнані інтерактивним (Smart Sympodium) та графічним (Wacom DTF-510) планшетами, що адаптує процеси викладення нового теоретичного матеріалу до вимог сучасності та нівелює необхідність використання класичної дошки. На робочих місцях студентів встановлені графічні планшети формату А5 (Wacom PTZ-630). Для виведення зображень комп’ютерної графіки лабораторія обладнана відповідними мультимедійними та периферійними засобами (мультимедійний проектор, плотер HP DesignJet 500 ps, кольоровий принтер Epson AcuLaser CX11NF). Особливістю лабораторії є 3D принтер, на якому студенти та курсанти можуть відтворювати свої проекти у реальних моделях.

Викладання курсів embedded-напрямку (розробки вбудованих систем) та напряму телекомунікацій організовано в лабораторії комп’ютерної схемотехніки та телекомунікаційних систем (ауд. 224). На базі лабораторії, яка обладнана 14 ПК Dell Y253N C2D T52, викладаються курси «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів», «Робототехніка», «Телекомунікаційні системи та зв’язок підрозділів ДСНС України», «Системи оперативно-диспетчерського управління», «Автоматизовані системи управління та зв'язок» тощо.

Для проведення занять за напрямом телекомунікаційних систем лабораторія обладнана наочними засобами провідного та радіозв'язку, що використовуються підрозділами цивільного захисту (pадіостанції Motorola, Kenwood, мережеві комутатори тощо). Особлива увага приділяється вивченню перспективних видів зв'язку та огляду сучасних систем передачі інформації, що використовуються провідними країнами Європи та Північної Америки.

Для проведення лабораторних робіт з комп’ютерної схемотехніки або робототехніки навчальне приміщення обладнане відповідними робочими місцями із можливістю використання лабораторних стендів, обчислювальних апаратних платформ (Arduino), засобів вимірювання (осцилографи USB 60 MHz, мультиметри M890 тощо) та відповідного програмного забезпеченням встановленого на ПК.


В лабораторії комп’ютерної схемотехніки та телекомунікаційних систем створено аналог центру оперативно-диспетчерської служби з підготовки спеціалістів для пунктів зв'язку «Системи 112» підрозділів ДСНС України.

В процесі підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук кафедрою забезпечується викладання профільних дисциплін на базі центру інтелектуального моделювання безпечного майбутнього (ауд. 331-334), який обладнаний чотирма надсучасними комп’ютерними аудиторіями укомплектованими комп’ютерною технікою (Intel core TM i5), інтерактивними дошками, засобами візуалізації тощо. На базі центру забезпечується вивчення курсів «Математичні методи дослідження операцій», «Системний аналіз та теорія прийняття рішень», «Дискретна математика», «Алгоритми та структури даних», «Теорія прийняття рішень», «Системи підтримки прийняття рішень» та інших профільних дисциплін.У 2020 році матеріально-технічна база університету, у тому числі і кафедри поповнилась комплексом лабораторій інформаційних систем і технологій у галузі цифрової безпеки (ауд. 301-304). До комплексу входять 4 нові та сучасні лабораторії, технічне оснащення яких дозволяє на високому рівні здійснювати навчання як у контактній, так і у дистанційній формі. Зокрема лабораторія соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (ауд.301) націлена на розвиток у здобувачів освіти соціальних навичок та комунікативних здібностей за рахунок проведення тренінгів, командної роботи та презентації власних проєктів. Лабораторія проектування та забезпечення безпеки інформаційних систем (ауд.302) призначена для формування у майбутніх фахівців навиків щодо проектування та розробки Веб-застосунків із визначеним рівнем безпеки від несанкціонованих проникнень. Лабораторія інформаційних систем та технологій програмування (ауд.303) націлена на формування у майбутніх фахівців з комп’ютерних наук навиків щодо розробки програмного забезпечення, систем підтримки прийняття рішень та інформаційних систем, що дозволяють підвищити ефективність функціонування оперативно-рятувальної служби. Лабораторія цифрових методів обробки та захисту інформації (ауд.304) призначена для формування у майбутніх фахівців основних понять щодо захисту корпоративних мереж та програмних продуктів.

Загалом, комплекс лабораторій обладнано 70-ма робочими місцями із сучасною комп’ютерною технікою (Lenovo V15 IIL Iron Grey 15.6 та ПК на базі процесорів Intel Pentium Gold G5400 CPU 3.70GHz). Усі комп’ютерні класи комплексу обладнані системою віддаленого доступу та керування робочим місцем студента, мультимедійною технікою та іншими технічними засобами навчання, які значно покращують якість та комфорт проведення занять. В лабораторіях проводяться заняття з курсів «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Комп’ютерні мережі», «Бази даних та знань», «Клієнт-серверне програмування», «Об’єктне моделювання програмних систем» та інших курсів, що орієнтовані на проектування, розробку та супровід інформаційних систем.У підпорядкуванні кафедри також знаходиться мультимедійний навчальний комплекс (ауд. 210) на 31 робоче місце із програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати моделювання та розробку програмного забезпечення на різних етапах життєвого циклу його розробки. У 2020 році повністю оновлено технічне оснащення навчального комплексу та встановлено сучасні ПК на базі процесорів Intel Pentium Gold G5420 CPU 3.80GHz. В навчальному приміщенні студенти вивчають курси професійного спрямування у складі окремих груп або команд.Матеріально-технічна база та обладнання лабораторій кафедри використовуються як в освітньому так і науковому процесі. Сучасне технічне обладнання лабораторій та відповідне програмне забезпечення дозволяє проводити дослідження в рамках функціонування студентського наукового товариства кафедри, а також в рамках реалізації власних R&D проектів.

 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02