Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра інформаційних технологій та телекомунікаційних систем

Кафедра інформаційних технологій та телекомунікаційних систем є випусковою за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та здійснює освітню діяльність за трьома рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» з означеної спеціальності. Ліцензійний обсяг становить 60 місць для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою бакалавра, 23 – програмою магістра та 15 за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії.

Історія виникнення кафедри: 

Колектив кафедри: 

Науково-педагогічний склад: 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Інженерна та комп`ютерна графіка
Прикладні інформаційні технології
Інформатика та комп`ютерна техніка
Ділова комп’ютерна графіка
Автоматизовані системи управління дорожнім рухом
Формування команд проектів, лідерство та управління персоналом
Управління проектами
Технологія програмування та створення програмних продуктів
Телекомунікаційні системи та мережі
Об’єктне моделювання та проектування складних систем
Методологія та організація наукових досліджень
Мережне та системне адміністрування
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
Комп’ютерна графіка та дизайн
Інтелектуальний аналіз даних
Експертні системи та методи підтримки прийняття рішень
Геоінформаційні системи
Веб-сервіси та сервіс-орієнтовані інформаційні системи
Автоматизовані системи управління
Основи роботи з текстовими редакторами та комп’ютерною версткою
Комп'ютені мережі
Grid-системи та хмарні технології
Основи програмування
Основи WEB розробки
Управління ІТ-проектами
Інформаційні системи і технології
Веб-технології
Робототехніка
Людино-машинна взаємодія
Основи графічного дизайну та проектної графіки
Технології розподілених систм та паралельних обчислень
Системи підтримки прийняття рішень
Програмування для мобільних платформ
Клієнт-серверне програмування
Системи оперативно-диспетчерського управління
Прикладні програми комп`ютерної графіки та обробки зображень
Back end - розробка
Дискретні алгоритми в автоматизованих інформаційних системах
Об`єктно-орієнтоване програмуванн
Основи 3D моделювання
Бізнес-аналіз

Науково-методична робота кафедри: 

Матеріально-технічна база: 

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

Дозвілля: 

Для пропагування здорового способу життя, залучення до національної культурної спадщини, ознайомлення з побутом, традиціями та звичаями українського народу викладачі кафедри ІТтаТС - куратори груп проводять туристично-спортивні походи в Карпати та екскурсії визначними місцями Львова, відвідують театри, музеї, виставкові зали, картинну галерею, філармонію, музей народної архітектури та побуту "Шевченківський гай", кінопалаци, ІТ - кафе,  ігри Галицької відкритої телевізійної ліги КВК та ін.

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

Інформація абітурієнту: 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02