Українська Англійська

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА «ВІТРИЛА ГУМАНІЗМУ»НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА «ВІТРИЛА ГУМАНІЗМУ»
ВАСЯНОВИЧА Григорія Петровича, доктора педагогічних наук, професора,
Почесного академіка Національної академії педагогічних наук України

 
     Названа школа створена під керівництвом професора Григорія Васяновича у 1997 році, на базі академічної установи, а саме – Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. З того часу, науковим колективом у складі 22 осіб, підготовлено і видано понад 20 колективних монографій, 27  навчальних посібників, понад 500 статей гуманітарного спрямування. Зокрема керівник школи, професор Григорій Васянович підготував і видав – 1 одноосібну монографію «Морально-правова відповідальність педагога: теоретико-методологічний аспект»; 2 підручники; 15 навчальних посібників, серед яких особливо вирізняються: «Філософія», «Педагогічна етика», «Педагогічна естетика», «Психологія і педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Ноологія особистості» та ін., опублікував понад 300 наукових статей тощо. 
     Із початку створення Школи, під керівництвом професора Григорія Васяновича захищено 16 дисертаційних праць: 4 – докторські і 12 – кандидатських. Крім того, під керівництвом старшого наукового співробітника Вдович Світлани Михайлівни науковий ступінь здобули 5 осіб. 
    Наукові співробітники плідно працювали над створенням і діяльністю фахового науково-практичного журналу «Педагогіка і психологія професійної освіти», який регулярно виходив до 2016 року (6 раз на рік), і в якому друкувалися автори не лише із України, а й інших країн світу. Головною проблематикою, що досліджувалася вченими школи і досліджується нині – є гуманістика у різних її виявах, а також сучасні новітні технології – вітчизняні і зарубіжні.
    Значним аспектом діяльності наукової школи стала участь науковців у Міжнародних науково-практичних, Всеукраїнських форумах, з’їздах і конференціях, педагогічних читаннях тощо. Широкий обмін досвідом сприяв науковому зростанню кожного члена Школи, а також практичному впровадженню нових педагогічних ідей в освітній процес, зростанню якості освіти та виховання учнівської й студентської молоді.
    Нині названа науково-педагогічна школа «ВІТРИЛА ГУМАНІЗМУ», продовжує працювати в новому науковому складі, і головним чином на базі кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Дослідження сучасних гуманістичних ідей та їх впровадження в освітній процес, реалізується з урахуванням специфіки професійної підготовки фахівців служби МНС України. 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02