Українська Англійська

Перелік дисертаційних робіт 
КОРОЛЬ Катерина Анатоліївна.
Екологічний моніторинг сміттєзвалищ туристично-рекреаційного комплексу Львівської області.

ІВАШКО(Латишевська) Катерина Володимирівна
Формування моральної культури у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

ГАПАЛО Андрій Ігорович.
Вплив небезпечних чинників лучних пожеж на довкілля.

ПРИСЯЖНЮК Віталій В'ячеславович
Підвищення ефективності гасіння пожеж з використанням переносного засобу димо- та тепловидалення

НУЯНЗІН Олександр Михайлович
Розвиток наукових основ оцінювання вогнестійкості залізобетонних будівельних конструкцій з використанням малогабаритних модульних вогневих печей.

КОВАЛЬЧУК Олег Ігорович
Моделі та методи формування проєктних команд в безпеко-орієнтованих системах

КОЗАК Ярослав Ярославович
Обґрунтування імпульсного методу визначення часових параметрів пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом

БОРИСОВА Анна Сергіївна
Удосконалення розрахункового методу прогнозування поширювання пожежі на сусідні об’єкти з урахуванням вітрового впливу.
Анотація
Список використаних джерел

ЗАЧКО Ірина Григорівна
Моделі та методи гібридного управління програмами проєктів соціально-економічного розвитку територій засобами механізмів конвергенції
Анотація
Список використаних джерел

Сепеда Гуман Діего Фернандо
ПРОТИРИЗИКОВЕ УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАКІВ В УМОВАХ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація
Список використаних джерел

Федюк Галина Зіновіївна
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ У ПРОЦЕСІ НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
Анотація
Список використаних джерел


Фомін Катерина Василівна
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ
Анотація
Список використаних джерел


Фтома Оксана Віталіївна
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ ПРОЄКТАМИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИЦТВА СИРОВИНИ ТА БІОПАЛИВА)
Анотація
Список використаних джерел

1 2 3

 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02