Українська Англійська

ЛДУБЖД

Видавнича діяльність кафедри

Версия для печати
Під редакцією авторських колективів кафедри вийшли з друку ряд підручників та навчальних посібників, а саме: «Системні засоби управління безпекою в ІТ-проектах» (Зачко О.Б., Рак Ю.П.), «Основи електроніки» (Малець І.О.), «Радіостанції підрозділів МНС» (Малець І.О.), «Провідні засоби зв'язку підрозділів МНС» (Борзов Ю.О., Малець І.О., Рак Т.Є.), «Інформатика та комп'ютерна техніка» (Рак Т.Є., Зачко О.Б., Смотр О.О., Григорчук Р.О., Кухарська Н.П.), «Віртуальний університет» (Зачко О.Б., Рак Т.Є.) тощо.

За результатами наукової діяльності на кафедрі видано монографії «Моделі, механізми та інформаційні технології портфельного управління розвитком складних регіональних систем безпеки життєдіяльності» (Зачко О.Б.), «Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини» (Римар О.М.)., «Моделі, засоби та інформаційні технології управління безпекою в проектах створення об'єктів з масовим перебуванням людей» (Головатий Р.Р.).

З моменту започаткування та забезпечення освітньої діяльності за освітніми програми «Комп’ютерні науки» на кафедрі видано: навчальний посібник «Комп‘ютерне графічне забезпечення технічних проектів» (Мартин Є.В., Лясковська С.Є., Оленюк Ю.Р.); навчальний посібник «Проектний аналіз» (Мартин Є.В., Оленюк Ю.Р.); навчальний посібник «Комп’ютерне моделювання технічних об’єктів» (Гумен О.М., Лясковська С.Є, Малець І.О) та низка іншої навчально-методичної літератури.

Впродовж 2018-2020 років за профілем освітньої програми «Комп’ютерні науки» на кафедрі підготовлено та видано 2 лабораторних практикуми, зокрема "Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» (Борзов Ю.О., Смотр О.О) та "Основи програмування (Python, Java)" (Смотр О.О., Придатко О.В. Малець І.О.), а також та курс лекцій "Основи програмування (мовою Java)" (Придатко О.В., Хлевной О.В., Бурак Н.Є.).

На етапі завершення та видавництва знаходиться наступна навчальна та навчально-наукова література: навчальний посібник «Ділова комп’ютерна графіка» (Мартин Є.В., Лясковська С.Є., Придатко О.В., Бурак Н.Є.); лабораторний практикум з дисциплін «Комп’ютерні мережі» (Бурак Н.Є.. Придатко О.В.); лабораторний практику "Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів. Частина 2» (Борзов Ю.О., Смотр О.О); навчальний посібник «Об’єктно-орієнтоване програмування» (Придатко О.В.); монографія «Моделювання об’єктів, процесів та систем» (Мартин Є.В.); монографія « Інноваційні технології підготовки рятувальників та методи їх дослідження» (Придатко О.В.); навчальний посібник «Основи 3D моделювання» (Мартин Є.В.)

Кафедрою здійснюється підготовка форматування та видання збірника тез доповідей та іншої поліграфічної продукції необхідної для проведення конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології».

 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02