Українська Англійська

ЛДУБЖД

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Переклад з англійської мови»

Версия для печати
У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Переклад з англійської мови»
У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Переклад з англійської мови»
Сьогодні у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Переклад з англійської мови».
Модерував захід д. філол. н., професор, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства Олег Тищенко. Участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов та перекладознавства, начальник навчально-наукового інституту психології та соціального захисту д.т.н., доцент Василь Карабин та запрошені фахівці закладів вищої освіти України: Констянтин Мізін, д. філол. н., професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Лариса Компанцева, д. філол. н., професор, завідувач кафедри теорії і практики перекладу Національної академії СБУ, Оксана Дзера, д. філол. н., професор, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура ЛНУ імені Івана Франка, Алла Лучик, д. філол. н., професор, професор кафедри загального і слов'янського мовознавства НаУКМА, Валерія Смаглій, д. філол. н., доцент, завідувач кафедри «Філологія» Одеського національного морського університету, Оксана Чайка, к. філол. н., доцент кафедри романо-германських мов і перекладу «Національний університет біоресурсів і природокористування України», Ірина Александрук, к. філол. н., доцент, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
У ході заходу учасники розглянули особливості підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення, надали пропозиції із вдосконалення освітньої програми. Зустріч відбулася в дистанційному режимі на платформі Zoom.
Запрошуємо стейкхолдерів та учасників освітнього процесу до надання власних рекомендацій щодо вдосконалення змісту освітньої програми, заповнивши форму «Пропозиції та зауваження до освітніх програм» за посиланням: https://ldubgd.edu.ua/content/pereklad-z-angliyskoyi-movi
Також пропозиції щодо внесення змін до освітньої програми можна надіслати на електронну пошту навчально-методичного центру Університету nmz@ldubgd.edu.ua

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (https://ldubgd.edu.ua/content/pereklad-z-angliyskoyi-movi)
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02