Українська Англійська

Підручники та навчальні посібники

Ковальчук В.М., Чалий Д.О., Войтович Д.П.
У навчальному посібнику викладені порядок класифікації надзвичайних ситуацій згідно Національного класифікатора ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій» та Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, віднесення події до НС у відповідності до Класифікаційних ознак НС регіонального рівня (природного та техногенного характерів), вимоги до їх складання. Представлено комплекс задач до визначення класів та рівнів НС.
Навчальний посібник для курсантів, студентів і слухачів пожежно-технічних начальних закладів ДСНС України та практичних працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Шелюх Ю.Є., Половко А.П., Харчук А.І.
У посібнику описано комплекс основних заходів, які необхідно проводити дізнавачам для встановлення та усунення причин пожеж. Особливу увагу зосереджено на питанні організації та проведенні огляду місця пожежі його методика та перевірка версій про причини. Розглянуто методичні основи визначення осередків пожеж, версій щодо можливих причин виникнення горіння. Методичний посібник розрахований на курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів МНС, а також фахівців, які займаються дослідженням пожеж і встановленням причинїх виникнення.
Ратушний Р.Т., Саміло А.В., Кузиляк В.Й.
Розглянуто основні положення адміністративної відповідальності у сфері порушення правил пожежної безпеки, що виникають під час розгляду адміністративних справ.
Розрахований на курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів пожежно-технічного профілю, а також працівників органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Ратушний Р.Т., Кошеленко В.В., Ковальчук А.М., Антошків Ю.М.
Описано характеристики атлетичної гімнастики, її види та різновиди. Розрахований на викладачів і курсантів вищих навчальних закладів ДСНС, МВС, МО України для проведення занять з атлетичної гімнастики.
Висвітлюється термінологія атлетичних вправ, гирьового спорту, бодібілдингу та фітнесу. Надаються методичні рекомендації щодо виконання вправ на тренажерах.
Лавренюк О.І., Баланюк В.М.
У навчальному посібнику в стислому вигляді висвітлені основні теми курсу теорії розвитку та припинення горіння. Наведені приклади розрахунку кількісних величин, які характеризують процес горіння. Викладено теоретичний матеріал та розглянуто методики визначення показників пожежовибухо-небезпечності речовин.
Для курсантів і слухачів пожежно-технічних закладів.
Кульчицька М.О.
У посібнику узагальнено основні складові поняття “культура міжособистісної комунікації” як основи загальнолюдської повсякденної взаємодії, ураховуючи її вплив на реалізацію практичних потреб спілкування у професійній діяльності та зважаючи на духовні орієнтири ХХІ ст.
Посібник створено для всіх, хто має намір формувати, розвивати й удосконалювати уміння особистої комунікативної компетенції на основі міждисциплінарних досліджень із етики, психології, соціології, теорії комунікації, лінгвістики.
Гринчишин Н.М.
Навчальний посібник написаний відповідно до вимог Державного стандарту вищої освіти і програми нормативної дисципліни «Економіка природокористування», яка рекомендована Міністерством освіти і науки України. Подача матеріалу у вигляді схем і таблиць спрямована на полегшення роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу і дає можливість акцентувати увагу на конкретному явищі, теоретичних концепціях, функціональному механізмі та запам’ятовувати ілюстрований матеріал.
Для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.
Хлипавка Г.Г.
Запропоновані тестові завдання допоможуть курсантам та студентам систематизувати та закріпити набуті знання, сприятимуть розвитку практичних навичок і вмінь, формуванню професійної мовної компетенції.
Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм (стилістичних, лексичних, фразеологічних, ономастичних, словотвірних, орфографічних, морфологічних, синтаксичних та пунктуаційних) і  загалом культури професійно-ділового мовлення.
Посібник допоможе оволодіти нормами сучасної української літературної мови кожному, для кого мова не є фахом, а засобом реалізації знань із іншої конкретної (нефілологічної) спеціальності.
Структура і зміст праці легко надаються для складання модульних контрольних робіт з української мови (за професійним спрямуванням).
Ольховий І.М., Дзюба Л.Ф., Гуліда Е.М.
Навчальний посібник розроблений для допомоги під час виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладна механіка» курсантам, студентам та слухачам (заочна форма навчання) спеціальностей «Пожежна безпека» та «Цивільний захист». Виконання курсової роботи з прикладної механіки сприяє у набутті курсантами (студентами, слухачами) практичних навиків розрахунку на міцність і витривалість деталей механічних приводів та конструювання.
Демянчук Ю.І.
 
Навчальний практикум спрямований на вивчення німецької мови фахового спрямування. Ретельно і з належною повнотою підібрано матеріали мовою оригіналу з пожежної тематики, розроблено комплекс вправ на засвоєння пожежної термінології, вироблення умінь та навичок з використанням лексичного матеріалу на практиці. Практикум створено на основі традиційної університетської програми з дисципліни «Професійна німецька мова».

Страницы

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету