Українська Англійська

Підручники та навчальні посібники

Мартин О.М.
Навчальний посібник – складова навчально-методичного комплексу, що системно за допомогою структурно-логічних схем відображає практичні засади організації навчання економічної теорії курсантів, студентів та слухачів – майбутніх фахівців в галузі безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.
Навчальний посібник буде корисним викладачам економічної теорії, учням середніх шкіл, а також всім, хто самостійно вивчає економічну теорію.
Ковалишин В.В., Кусковець С.Л., Лущ В.І.
Основи створення та експлуатації засобів індивідуального захисту органів дихання.  – Львів: «СПОЛОМ», 2011. – 440 с.
Кухарська Н.П., Рак Т.Є. Зачко О.Б., Смотр О.О.
В навчальному посібнику подано теоретичний матеріал; перелік питань, що виносяться на підсумкову модульну контрольну роботу та тестові завдання перевірки знань, умінь, навичок першого модуля «Електронно-обчислювальні машини», передбаченого навчальною програмою дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка».
Ратушний Р.Т., Кошеленко В.В., Ковальчук А.М., Антошків Ю.М.
У навчально-методичному посібнику розглядається процес фізичного виховання курсантів упродовж дня, форми та методи проведення занять з фізичного виховання.
Розрахований на викладачів і курсантів вищих навчальних закладів МНС України для надання навчально-методичної інформації щодо підвищення ефективності процесу фізичного виховання курсантів упродовж дня.
Балицька В.О., Ярицька Л.І.
Посібник містить тестові завдання з курсу загальної фізики (частина «Електромагнетизм»). У посібнику представлені запитання і задачі якісного та кількісного характеру, які розміщені в 5-ти розділах. Всі завдання розподілені на три рівні за ступенем складності.
Матеріал курсу розподілено в питаннях і задачах рівномірно, даючи можливість при цьому приділяти увагу окремим питанням та можливості розділити їх за видами контролю в навчальному процесі у відповідності з вибраними критеріями. Зміст посібника дозволяє викладачам без методичних труднощів проводити поточний та модульний контроль знань, а курсантам та студентам здійснювати самоконтроль знань.
Сичевський М.І., Ренкас А.Г.
Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна та аварійно-рятувальна техніка», яка вивчається за спеціальністю 7.092803 «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи». В лекціях наводиться класифікація, основні характеристики, призначення, будова та робота аварійно-рятувального обладнання, інженерної та спеціальної техніки підрозділів МНС України.
Для курсантів та студентів вищих навчальних закладів МНС України та практичних працівників пожежно-рятувальних підрозділів.
Попович В.В., Ренкас А.Г.
У навчально-наочному посібнику наведено тактико-технічні характеристики основних пожежних автомобілів загальної призначеності, які використовуються у підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України, а також, що випускаються підприємствами протипожежного призначення України. 
Навчально-наочний посібник може бути використаний працівниками МНС України, курсантами, студентами та слухачами навчальних закладів МНС України, а також працівниками інших міністерств та відомств, робота яких пов’язана із використанням пожежних автомобілів.
Сичевський М.І., Підгородецький Я.І., Домінік А.М.
Частина 2 конспекту лекцій з дисципліни «Автомобільна підготовка» розроблена для підготовки фахівців з напрямів 6.070101 «Транспортні технології», 6.092800 «Пожежна безпека» та інших напрямів технічного спрямування. В лекціях розглядається конструкція та принцип роботи складових елементів шасі. Значна увага приділяється агрегатам трансмісії, ходової частини та систем керування сучасних автомобілів.
Для курсантів та студентів вищих навчальних закладів МНС України, практичних працівників пожежно-рятувальних підрозділів
Юрим М.Ф.
У навчальному посібнику наведені загальні відомості про стан
атмосфери, явища які відбуваються у ній, та їх залежність від природних і антропогенних чинників. Розглянуто різні питання про стан погоди, її особливості у залежності від процесів і явищ, які постійно відбуваються у нижньому шарі атмосфери, тобто, тропосфері.
У навчальному посібнику викладені основні відомості про типи хмар, причини їх  виникнення і трансформацію. Наведені відомості про хмарові системи атмосферних фронтів. Викладені сучасні уявлення про процеси атмосфери, які обумовлюють виникнення і розвиток хмар. Наведений атлас хмар, який дає можливість візуально закріпити отримані теоретичні знання про будову основних типів хмар.
Навчальний посібник призначений для курсантів і студентів вищих навчальних закладів екологічних спеціальносте
Вовчаста Н.Я., Іванів О,В., Дідух Л.І., Ткаченко Т.В.
Посібник містить тексти та вправи на професійну тематику, а саме: "Пожежна частина", "Розпорядок дня курсанта", "Види вогнегасників", "Пожежний одяг та спорядження", "Пожежна техніка", "Рятувальні роботи", "Пожежні машини", "Роль і завдання диспетчера", "Надання першої медичної допомоги","Природні катаклізми" та ін.
Комплекс розроблених вправ спрямований на засвоєння термінології та на вироблення умінь та навичок використовувати лексичний матеріал практично. Тексти та лексичні вправи побудовані на матеріалі оригінальної професійної літератури.
Додатково запропоновані фахові тексти для самостійного опрацювання.
Посібник допоможе оволодіти професійною англійською мовою студентам, викладачам та працівникам вищих навчальних закладів пожежно-технічного профілю, а також всім, хто вдосконалює свої знання з англійської мови. Укладено відповідно до навчальної програми дисципліни "Англійська мова".

Страницы

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету